RSM, czyli wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego, ma wiele zalet. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb i jest bardzo skuteczny przy wielu typach upraw. Sprawdza się i przy zbożu, i przy warzywach, i w sadach.

RSM należy przechowywać w specjalnych zbiornikach z odpowietrzeniem

odpornych na korozję. Przy przechowywaniu nawozu należy stosować chemoodporne tace ociekowe lub zbiorniki dwupłaszczowe. Takie dodatkowe zabezpieczenie jest wymagane przez Instytucje Ochrony Środowiska lub w przypadku bardziej żrących środków przez Urząd Dozoru Technicznego. Zbiornik główny umieszczany jest w tacy wychwytującej, co zapobiega niekontrolowanym wyciekom w razie nieszczelności.

AMARGO produkuje zarówno zbiorniki, jak i systemy zabezpieczenia oraz posiada stosowne dopuszczenia UDT. Nasze produkty zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta możemy zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie.
Przekonaj się, co możesz zyskać z AMARGO!

Zapraszamy do kontaktu:

Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Adresy e-mail:
Dział handlowy: handel@amargo.pl
Dział produkcji i prefabrykacji: produkcja@amargo.pl
Logistyka i realizacja zamówień: logistyka@amargo.pl
Dział techniczny, product manager: produkty@amargo.pl