Zespół TANK Think Tank – wzrost kompetencji dzięki badaniom we własnym laboratorium.

Do wyposażenia badawczo – rozwojowego dokupujemy obecnie:

 1. Urządzenie do badania spoin połączeń zgrzewanych z tworzyw termoplastycznych, połączenia materiału żywicy z tworzywem np. Konwencjonalny defektoskop ultradźwiękowy do szybkiej weryfikacji połączenia warstw materiałów Olympus Epoch 650 + głowice
 2. Urządzenia badawcze do analizy ciągłości faz, spojenia długościowo i powierzchniowo, urządzenie do badań nieniszczących np. Defektoskop ultradźwiękowy z systemem Phased Array i TOFD
 3. Urządzenie do badań wytrzymałościowych próbek półproduktów, produktów, spoin, wycinków z płaszczyzn zbiornika w przypadku metod niszczących i z ingerencją w struktury ścianek, urządzenie do badań niszczących np. Stolikowa, uniwersalna statyczna maszyna wytrzymałościowa do 20 kN
 4. Twardościomierz Barcola do pomiaru stopnia utwardzania laminatu w czasie, GYZJ 934 z płytkami wzorcującymi
 5. Waga laboratoryjna do 500 g – do badań reaktywności i zawartości zbrojenia w kompozycie, dokładność 0,01 g
 6. Piec muflowy do badania zawartości zbrojenia (włókna szklanego w kompozycie)
 7. Łaźnia wodna do badania i „ustawiania” reaktywności żywic
 8. Rejestrator temperatury z termoparami do badania i „ustawiania” reaktywności żywic
 9. Lepkościomierz brookfielda z kompletem wrzecion do badania i „ustawiania” lepkości żywic
 10. Ultradźwiękowy miernik grubości laminatu z sondą do nieniszczącego badania grubości wykonanych zbiorników
 11. Młot Charpy’ego
 12. Kamera termowizyjna
 13. Pirometry
 14. Mikroskop elektroniczny USB / laptop
 15. Termometr dwukanałowy do pomiaru pików egzotermicznych

Zapytanie dotyczy urządzeń do badania materiałów polimerowych (takich jak HDPE, PE100, PE100RC, PPH, PPC, PCV, PVC, PVDF, PFA) w tym materiałów wzmacnianych włóknem szklanym (lub innym – aramidowym lub węglowym) oraz materiałów warstwowych o właściwościach mieszanych (warstwa z włóknem łączona z warstwami bez włókien).

Zainteresowanych Dostawców proszę o przygotowanie i przesłanie oferty cenowo – terminowej na adres e-mail firmowy dostępny na www.amargo.pl