Przemysł chemiczny

Przykłady zastosowań tworzyw marki AMARGO w sektorze chemicznym. Między innymi zbiorniki procesowe: wanny trawielnicze, galwanizerskie, linie do cynkowania, chromowania, niklowania.

Wiele możliwych wykonań zbiorników, aparatów, osłon, wkładów, przegród, aparatury, w tym również mieszalniki żrących substancji chemicznych z dnem stożkowym lub płaskim, wariantowo z konstrukcją wsporczą pod mieszadło mechaniczne, zbiorniki buforowe i dozowania chemikaliów, koagulantów, reduktorów, kwasów i zasad. Zbiorniki magazynowe, zbiorniki procesowe, elementy pomp – części ruchome, wirniki, obudowy, króćce chemoodporne…. i wiele wiele innych…