Wewnętrzne zbiorniki z płyt modułowych MultiPower w praktyce – dowiedz się więcej nt. zbiorników na wodę w kontekście projektowanych instalacji

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia! Materiał w szczególności dedykujemy projektantom, którzy realizują prace w zakresie instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych, w których zastosowanie znajdują wbudowane, wewnętrzne zbiorniki na wodę.

W 30-minutowym nagraniu wskazujemy na najważniejsze parametry związane z doborem zbiorników oraz na praktycznych przykładach przedstawiamy korzyści wynikające z zastosowania płyt modułowych MultiPower. Materiał powstał w ramach szkolenia realizowanego dla projektantów i jest wynikową naszej wiedzy i kilkunastoletniego doświadczenia.

Dowiedz się, jak w praktyce wygląda dobór zbiorników na wodę pitną i przeciwpożarową produkowanych z płyt modułowych MultiPower

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu zauważamy, że podczas otrzymywania zapytań bardzo często pomijane są informacje dotyczące np. wysokości pomieszczenia, w którym ma stanąć zbiornik. Problematyczna jest także kwestia rozróżniania pojemności czynnej od całkowitej, a przy konstrukcji modułowej może być to znacząca różnica.

Wyjaśnienie tych i innych kwestii, które poruszamy w naszym nagraniu szkoleniowym pozwoli Ci odpowiednio zaprojektować zbiornik, który zapewni zmagazynowanie wymaganej pojemności wody przy zachowaniu optymalnych gabarytów uwarunkowanych specyfiką pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowany. Wszystko to wpłynie na sprawny przebieg produkcji zbiornika i realizacji.

O czym mówimy podczas nagrania:

  • jakie dane wpływają na proces doboru wewnętrznego zbiornika na wodę i dlaczego,
  • na jakie kwestie należy zwracać uwagę przy projektowaniu zbiornika z płyt modułowych od strony praktycznej (co wpływa na pojemność czynną zbiornika: ściany zbiornika, strefy martwe, wzmocnienia wewnętrzne zbiornika),
  • jakie są przewagi konstrukcji z płyt MultiPower w kontekście właściwości materiału, specyfiki realizacji i eksploatacji zbiorników na wodę.

Dowiedz się więcej