Tace rozładunkowe (w tym kolejowe) chemoodporne

Realizujemy chemoodporne tace ociekowe na stanowiska rozładunku kwasu, zasad, chemikaliów, nawozu RSM itd. Tace wykonujemy z tworzyw termoplastycznych gwarantujących wysoką odporność chemiczną chroniącą środowisko przed przedostaniem się żrących substancji. Tace rozładunkowe są jednym z dodatkowych elementów wyposażenia stanowisk NO.

Tace pod cysterny kolejowe

Cysterny kolejowe podczas rozładunku lub załadunku stwarzają ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych, żrących i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Stwarza to również spore zagrożenie dla pracowników obsługujących takie stanowiska. Ministerstwo Gospodarki i Instytucje Ochrony Środowiska kładą szczególny nacisk na zabezpieczenie procesów przeładunkowych substancji uważanych za niebezpieczne dla środowiska. Torowiska oraz stanowiska rozładunku cystern muszą być wyposażone w tace ociekowe, chroniące glebę, wodę, czyli środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Nie można lekceważyć tych zaleceń i wykorzystywać tego typu zabezpieczeń, gdyż może się to skończyć katastrofą ekologiczną i poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Proponowane przez nas tace ociekowe z polietylenu lub polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej i trwałości zabezpieczają teren, na którym znajduje się miejsce załadunku / rozładunku chemikaliów z cystern kolejowych. Możemy dowolnie kształtować i dopasowywać tacę ociekową, nawet do bardzo wymagających stacji rozładunkowych i dużych powierzchni.

Dane, które usprawnią przygotowanie oferty

Aby ułatwić wspólne rozmowy w temacie zapytania i spełnić Twoje potrzeby, przydatne będą informacje dotyczące etapu, na jakim znajduje się inwestycja (koncepcja / projekt / przetarg / zakup) oraz:

  • informacja o tym, z jaką substancją chemiczną i o jakim stężeniu taca będzie mieć styczność (najlepiej załącz do zapytania kartę charakterystyki substancji)
  • dane dotyczące temperatury pracy medium
  • informacje dotyczące przybliżonych wymiarów/powierzchni tacy

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Masz pytania w zakresie tac chemoodpornych? Skontaktuj się z nami – gwarantujemy szybki kontakt, sprawną wycenę i przede wszystkim dostarczenie gotowego rozwiązania.
    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz nawiązywania relacji handlowych, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce prywatności.