Oczyszczanie powietrza i gazów

W zakładzie przemysłowym oprócz zbiorników bardzo często nieodzownym elementem wyposażenia są systemy oczyszczania powietrza złowonnego i gazów, czyli oparów związków trujących lub żrących.