Budowa urządzeń / systemów oczyszczania gazów złowonnych dla producenta tłuszczów spożywczych (dużo zdjęć)

Jedną z naszych ostatnich realizacji była budowa systemów oczyszczania gazów (4 scrubery do oczyszczania powietrza) dla producenta tłuszczów spożywczych.