Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu, taca ociekowa, punkt rozładunku kwasu siarkowego, punkt rozładunku kwasu solnego, BHP, zgodny z przepisami TDT, dostawa, montaż, instalacja do rozładunku kwasu,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu siarkowego o stężeniu do 94% (z uwzględnieniem zdolności do rozładunku kwasu solnego o stężeniu do 34%) z cystern kolejowych, zgodnej z przepisami ochrony środowiska oraz TDT, … Czytaj dalej Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu, taca ociekowa, punkt rozładunku kwasu siarkowego, punkt rozładunku kwasu solnego, BHP, zgodny z przepisami TDT, dostawa, montaż, instalacja do rozładunku kwasu,