Z działu zastosowań AMARGO przedstawiamy możliwości wykorzystania nowoczesnego typu płyt sandwiczowych komorowych PP-C UV…..
46. Biofiltr do oczyszczania z odorów powietrza pochodzącego z zagęszczaczy osadu na oczyszczalni ścieków – wykonanie z komorowych płyt przestrzennych PPCO Paneltim UV, zgrzewanie doczołowe zgrzewarką Wegener typ SC ST i spawy gorącym powietrzem / ekstruderem Exweld sigma2 SC.
 

Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy nowy typ zastosowania komorowych płyt strukturalnych – polipropylenowych PPCO kopolimer.
Są to różnego rodzaju biofiltry powietrza złowonnego zbudowane w ten sposób, iż zewnętrzny płaszcz – kontener oraz wszelkiego rodzaju technologiczne przegrody, wzmocnienia, dno, dach – pokrywa, ruszty i półki wykonane są wyłącznie z komorowych Paneltim płyt polipropylenowych poprzez zgrzewanie doczołowe przy użyciu stacjonarnychwarsztatowych maszyn zgrzewających np. marki Wegener typ Compact SC 201 lub ST 425 (długość maszyny 5 550mm, miecz grzejny o długości ponad 4 m).
 
Płyty po zgrzaniu na określoną długość zestawiane są jako gotowe ściany danego zbiornika / kontenera / obudowy / przedzielenia, a następnie łączone poprzez zgrzewanie metodą gorącego powietrza lub z użyciem wytłaczarki – ekstrudera np. Wegener EXWELD sigma2 SC / alpha2 SC
 
Z racji na niewielką masę płyt panelowych / paneli – rzędu 11-13 kg/m^2 możliwości manewru arkuszami o wymiarach np. 2600×1000 mm są nieograniczone. Do sprawnej pracy nie potrzeba dźwigu, suwnicy, podnośników, a jedynie dwie zręczne osoby.
Do załadunku na przykład celem transportu samochodem typu TIR wystarczy wózek widłowy lub inne stosunkowo niewielkie urządzenie podnośnikowe.
 
Dzięki niezwykle dużej sztywności sandwichowej paneli PP powstałe poprzez zgrzanie – zespolenie konstrukcje / elementy / ścianki / zbiorniki / pojemniki / kontenery charakteryzują się znaczną stabilnością kształtów, są wytrzymałe na obciążenia, odkształcenia.
 
Materiał jako tworzywo sztuczne – zarówno polietylen, jak i polipropylen charakteryzuje się niezwykle dobrą odpornością chemiczną na wiele środków czyszczących / myjących, ponadto normalne warunki eksploatacji przy narażeniu na ciągłe poddawanie środkom – mediom chemicznym typu siarkowodór, amoniak, siarczek dimetylowi… nie stanowi najmniejszego problemu. W tym przypadku nie zachodzi jakikolwiek proces korozji, jak ma to miejsce w kontakcie z elementami stalowymi.
 
Doprowadzenia powietrza do biofiltrów / urządzenia filtracyjnego odbywa się za pośrednictwem kolektora zbiorczego, który również może być wykonanych z kanałowych lekkich sztywnych płyt. Na przyłączach montowane są przepustnice regulacyjne.
Urządzenia mogą pracować na podciśnieniu lub nadciśnieniu, a kwestia oporów przepływu dla całego agregatu jest indywidualnie określana w zależności od wypełnienia wewnętrznego np. plastry ażurowe tworzywa, złoże biologiczne zraszane, naturalne wypełnienie, inne…
 
Istnieje opcja montowania czujników – detektorów poszczególnych gazów i ciągłej rejestracji parametrów na wlocie i wylocie urządzenia czyszczącego, celem określenia średniorocznej skuteczności filtracji instalacji biofiltrowej.
Dodatkowo jest opcja zlecenia badań zewnętrznej niezależnej notyfikowanej jednostce badawczej.
 
Montaż filtrów jest szczególnie zalecany lub wręcz wymagany – jeśli realizowane są procesy, podczas których wyzwala się wysoki potencjał substancji zapachowych. Wówczas konieczna jest hermetyzacja danego etapu i poddanie gazów procesowi oczyszczania w kompaktowym urządzeniu biofiltracyjnym.
 
Gazy po przejściu przez nawilżacz kierowane są do materiału filtracyjnego – biomasy (lub sorpcyjnego) znajdującego się wewnątrz kontenera / pojemnika / obudowy. Następnie przechodzą one przez biomasę od dołu do góry (lub przy wypełnieniu z kształtek / plastrów z tworzywa również w kierunku bocznym), przy czym podczas przenikania przez biomasę następuje znaczna redukcja koncentracji substancji zapachowych. Składniki są najpierw adsorbowane w wodnistej warstwie materiału filtracyjnego, który winien być utrzymywany w odpowiedniej wilgotności, a następnie utleniane przez przemianę materii mikroorganizmów. Wilgotność biomasy jest zatem istotnym czynnikiem dla wydajności urządzenia. Utrzymanie wilgotności na poziomie ok. 40-75% masy wymaga, żeby wchodzący gaz był nawilgocony do ok. 95% wilgotności względnej i tym samym żeby zapobiec zjawisku przesuszania biomasy. W przypadku jej przesuszenia, procesy rozkładu nie zachodzą, a filtr traci swoją skuteczność.
Materiał filtracyjny jest nie tylko materiałem nośnym dla mikroorganizmów, lecz tworzy także niezbędny rezerwuar składników odżywczych dla zachowania stabilności biomasy. Wartość pH i stosunek składników odżywczych biomasy są zatem, obok dalszych parametrów fizycznych i biologicznych podłoża, istotnymi parametrami charakteryzującymi stan i wydajność biomasy.
 
Zaleca się regularne pomiary / badania składników N/P/K i w razie potrzeby dozowanie, zwłaszcza związków fosforu celem zachowania równowagi i stabilności oraz pełnej długotrwałej efektywności założonych procesów oczyszczania.
 
Jeśli macie Państwo pytania odnośnie produktu – a w zasadzie półproduktu / prefabrykatu – lekkich / mocnych / wszechstronnych / cichych płyt komorowych to zapraszamy do kontaktu, jak również w kwestii produkcji, dostawy i montażu kompletnych urządzeń filtracyjnych.
 
Zapraszamy!
 
 
Inne przykładowe zastosowania dla AMARGO® – płyty komorowe – kanałowe – modułowe z polipropylenu PPCO i polietylenu HDPE to między innymi :
– budowa biofiltrów, filtrów odorów, odciągów z komór oczyszczalni ścieków, absorberów, desorberów, pochłaniaczy nieprzyjemnych / przykrych zapachów itp
– obudowy maszyn, urządzeń, w tym o wysokiej emisji hałasów (płyta z komorową strukturą wewnętrzną – zamknięte komory powietrzne – jest świetnym izolatorem ciepła i hałasu /dźwięku)
– pojemniki na lód – izolujące cieplnie
– prostokątne zbiorniki na wodę pitną, deszczową – tzw. „deszczówkę”, procesową, do celów gaszenia pożarów tzw. p.poż, na media – roztwory wodne
– budowa małych łodzi
– pontony nośne do rurociągów technicznych w zbiornikach wodnych
– zbiorniki chłodnicze, izolacja, obudowy (stałe i mobilne – przenośne), lekkie a zarazem sztywne pokrywy
– pokrywy zbiorników procesowych (zwłaszcza celem ograniczenia parowania cieczy, straty ciepła technologicznego), wanien galwanizerskich (stabilne statycznie, wytrzymałe, lekkie, dobrze izolujące cieplnie…)
– kabiny malarskie
– donice, kładki
– wiaty ochronne, osłonowe
– lekkie przenośne kabiny sanitarne, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, prysznice, przebieralnie, kontenery itp
– lekkie, szybkie w montażu i jednocześnie wytrzymałe ścianki działowe – szczególnie przeznaczone do pomieszczeń narażonych na dużą i bardzo dużą wilgotność stałą (płyta komorowa Paneltim AMARGO® nie absorbuje wody) – np. myjnie, baseny, ubojnie, masarnie, przetwórnie przemysł spożywczy, galwanizernie, trawialnie itd
– przegrody zbiornikowe
– kabiny dźwiękoszczelne
– zsuwnie i płyty odporne na ścieranie
– bandy osłonowe / ochronne w montażach rekreacyjnych
– obróbka osadów ściekowych – hermetyzacja procesów zagęszczania osadów, deodoryzacja przykrych zapachów
– kanały wentylacyjne dużych gabarytów o przekroju prostokątnym
– zbiorniki magazynowe na wodę – zarówno wewnętrzne modułowe pomieszczeniowe, jak i zewnętrzne montowane z płyt PP CO UV stab.
– zasobniki pasz, materiałów sypkich, silosy magazynowe
– wanny wychwytujące, zabezpieczające, tace ociekowe przechwytujące
– obudowy kontenerów i systemów rusztowego podtrzymywania wypełnień w instalacjach ochrony środowiska
– daszki, pokrywy
– osłony ochronne, także np. przed spadającymi kamieniami
– dna studni i zbiorników
– kontenerowe oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych, neutralizatory, elementy dozowania związków chemicznych
– techniczne kabiny serwisowe, montażowe dla armatury, pomp, sterowania, diagnostyki i elektryki AKPiA
– kanały przepustów instalacji przemysłowych
– wiele, wiele innych…
Podstawowe zalety płyt komorowych to przede wszystkim:
– wysoka sztywność i stabilność (niektóre opracowania techniczne podają, iż płyta PP CO o module 50/50 mm zastępuje wprost płytę litą o grubości 20 – 25 mm), a co za tym idzie możliwość budowy wielu prostopadłościennych polipropylenowych zbiorników bez konieczności stosowania zewnętrznych wzmocnień stalowych (znika problem korozji zwłaszcza w środowisku silnie agresywnym i/lub o dużej wilgotności powietrza / otoczenia)
– wysoka odporność na zużycie
– brak wewnętrznych naprężeń materiałowych
– niski ciężar, łatwy transport, przenoszenie, operowanie podczas montażu, jak i późniejszej eksploatacji (przykładowo łatwe otwieranie dużej sztywnej ale lekkie pokrywy zbiornika)
– izolacyjność cieplna (niskie współczynnik przenikania ciepła k / U wg normy ISO 8301 EN 1946-3) i dźwięku (DIN EN ISO 140-3)
– możliwość obróbki identycznymi metodami jak płyt litych, a więc proste przetwarzanie (cięcie, wiercenie, skrawanie, frezowanie, obróbka CNC itd.), współczynnik MFR (Melt Flow Rate) jak dla pozostałych komponentów systemów rurowych, kształtek, drutu spawalniczego – spoiwa, płyt… czyli od 0,3 do 1,7 lub 0,2 do 0,7 – MFR 190/5 w czasie 10 min- bez ograniczeń w zgrzewaniu doczołowym, spawania ekstruderami, spajaniu gorącym powietrzem
– produkt występujący jako oficjalny zamiennik płyt litych, w tym również w programach do obliczeń statyki zbiorników, na podstawie wytycznych DVS 2207-1, 2207-11
– pełna spawalność, zgrzewalność
– wysoka odporność chemiczna
– brak efektu korozji, nakłady na remonty / renowację obniżone praktycznie do zera
– łatwe w utrzymaniu czystości, nieograniczone możliwości dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem itd.
– odporność na mikroorganizmy i grzyby (szczególnie polecane w sektorze biofiltrów)
– dobre właściwości ślizgowe
– wysoka wytrzymałość na pęknięcia
– wszechstronne sektory zastosowań i wykorzystania w przemyśle spożywczym, przetwórczym, chemicznym i rolnictwie
– szybki montaż przedzieleń / ścianek działowych / wydzieleni – przy wykorzystaniu dopasowanych systemowych profili np. typu 2 x U
– znikoma absorpcja wody, brak pęcznienia
– odporność na warunki atmosferyczne (stabilizacja UV) i niskie temperatury – zwłaszcza PE High Density
Macie pytania, piszcie biuro@amargo.pl
lub dzwońcie: +48 22 758 88 27, fax +48 22 722 34 48
http://www.amargo.pl/kontakt.html
Zapraszamy również do systematycznego odwiedzania naszego działu Zastosowania, gdzie z pewnością znajdziecie Państwo wiele ciekawych opisów nietypowych zastosowań nowego rodzaju materiału…
 
Niebawem zamieścimy na naszej witrynie również karty techniczne, wytyczne obróbki i zastosowania wyżej wymienionych produktów….
Zapraszamy
www.amargo.pl
zespół fachowców od tworzyw pe pp zgrzew ekstruderowy munsch wytłaczarka spawa łączy elementy płyty arkusze zgrzew PP płyta gr 5 mm komory żebra wzmocnienia plaster miodu do zbiorników obudów układy oczyszczania powietrza odlotowego fabryki zakłady fermy oczyszczalnie ścieków ekstruderowe spawanie spajanie łączenie na stałe mocne silne wytrzymałe munsch ekstruder spawanie tworzyw przetop materiału drutu spawalniczego spoiny PP najpierw spoina ręczna triakiem drut pp trójkątny przekrój listwy listewki tregry profle tworzywa sztuczne produkcja wykonanie bezpośrednio tanio amargo mazowieckie łączenie wzdłużne paneltim płyt komorowych wzmacnianych stabilizowanych na war zewn. 20140731_125813 20140731_125807 20140731_173132
"zgrzewanie ekstruder munsch herz wegenera leister pp pe" "amargo przygotowuje na zlecenie biofiltry powietrza o złym zapachu do oczyszczenia" "boczne ściany widok przekroju elementów PP paneltim komory" "budowa biofiltracji stacja komora składowe pp z tws tworzywa" "cięcie ręczne pilarką tworzywa pp polipropylenowego" "cięcie wiercenie frezowanie szlifowanie heblowanie obróbka płyt PP do spawania zgrzewania kątowego proste" "cięcie, formatowanie, przygotowanie pasów tworzyw wysoce odpornych" "dokładna obróbka elementów tworzyw pe pp" "drut spawalniczy PP fi 3 4 mm okrągły do wytłaczarek na gorąco na roli plastikowej PVC kolor beż RAL 7032" "ekonomiczne rozwiązania z tworzyw sztucznych nowość zalecenia wskazówki porady amargo" "ekstruderowe spawanie spajanie łączenie na stałe mocne silne wytrzymałe" "etap przygotowań pasów o szerokości 30 - 40 cm po długości" "ilość wzmocnień komorowych polipropylenowych ścian pionowych biofiltrów przemysłowych" "instalacja biofiltracyjna stacja pomp wentylatora dysz kroplowanie dozowanie sterowanie" "kasetony PP IMG czechy polska belgia producent, składanie spawanie zgrzewy doczołowe z tworzyw pe pp" "krok po kroku z tworzywa sprawdźcie podejrzyjcie popatrzcie..." "listwy listewki tregry profle tworzywa sztuczne produkcja wykonanie bezpośrednio tanio amargo mazowieckie" "łączenie wzdłużne paneltim płyt komorowych wzmacnianych stabilizowanych na war zewn." "munsch ekstruder spawanie tworzyw przetop materiału drutu spawalniczego spoiny PP" "najpierw spoina ręczna triakiem drut pp trójkątny przekrój" "nowoczesne tworzywa do biofiltrów pp modyfikacje" "obróbka przed zgrzewaniem prace przygotowawcze tworzywa polipropylenu" "odkosy prostopadłe pasy wzmocnieniowe z rodzimego polimeru PP PE grubość 51 mm łączna" "pełna wytrzymałość spoin z materiału PP" "poradnik dokształcanie wymyślanie projektowanie z tworzyw biuro consulting" "prace przygotowawcze przed spawaniem tworzywa poli propylenu PP-H PP-C prefabrykacja" "procesy obróbki tworzyw praktyka doświadczenie referencje" "projekt techniczny PP-C UV rozrysowana ściana rysunek złożeniowy ściana boczna długości 8 mb" "prostoliniowość ścian, odkształcenie po spawaniu łączeniu cięciu prefabrykowaniu" "przeliczanie DVS tworzyw, obliczanie wzmocnień przekrojów grubości tworzywowych arkuszy" "przygotowanie do montażu, frezowanie PP płyty spoinowanie szlifowanie strug" "ręczne spawy wytłaczarką ekstruderową najpierw łączenie triack amargo" "spaw wytłaczany ekstruderowy tworzywowy PP PE beż" "spawy wytłaczarką pachwinowej zgrzewanie na gorąco tworzywa z wytłaczaniem" "szlifowanie obrabianie przygotowanie polipropylenowych składników ścian obudów" "ściana obudowa filtrów powietrza oczyszczalnia biofiltry desorbery absorbery wkłady naturalne" "ściany zbiorników urządzeń maszyn obudów okładzin pe pp nie korodują" "ściany zewnętrzne zbiorników obudowy filtry bio filtry stacje oczyszczania powietrza" "tworzywo odporne na korozję, wyżeranie, bez malowania niskie koszty" "układy oczyszczania powietrza odlotowego fabryki zakłady fermy oczyszczalnie ścieków" "warsztatowe wykonywanie produkowanie ścian zbiorników biofiltracyjne urządzenie oczyszczające" "widok boczny tylny ściany chemoodpornej odcieki kwasy zasady" "wstepne spawanie bez odkształceń, przegrzewania" "wytłaczarka ekstruder munsch typ wydajność 3,5 kg masy tworzywa" "wzmocnienia zbiorników jak wykonać z tworzywa polipropylenu PP H C homo" "zespół fachowców od tworzyw pe pp" "zestawianie elementów w ściany długości 8 mb i więcej, spoiny zgrzewy" "zgrzew ekstruderowy munsch wytłaczarka spawa łączy elementy płyty arkusze" "zgrzew PP płyta gr 5 mm komory żebra wzmocnienia plaster miodu do zbiorników obudów"
„zgrzewanie ekstruder munsch herz wegenera leister pp pe” „amargo przygotowuje na zlecenie biofiltry powietrza o złym zapachu do oczyszczenia” „boczne ściany widok przekroju elementów PP paneltim komory” „budowa biofiltracji stacja komora składowe pp z tws tworzywa” „cięcie ręczne pilarką tworzywa pp polipropylenowego” „cięcie wiercenie frezowanie szlifowanie heblowanie obróbka płyt PP do spawania zgrzewania kątowego proste” „cięcie, formatowanie, przygotowanie pasów tworzyw wysoce odpornych” „dokładna obróbka elementów tworzyw pe pp” „drut spawalniczy PP fi 3 4 mm okrągły do wytłaczarek na gorąco na roli plastikowej PVC kolor beż RAL 7032” „ekonomiczne rozwiązania z tworzyw sztucznych nowość zalecenia wskazówki porady amargo” „ekstruderowe spawanie spajanie łączenie na stałe mocne silne wytrzymałe” „etap przygotowań pasów o szerokości 30 – 40 cm po długości” „ilość wzmocnień komorowych polipropylenowych ścian pionowych biofiltrów przemysłowych” „instalacja biofiltracyjna stacja pomp wentylatora dysz kroplowanie dozowanie sterowanie” „kasetony PP IMG czechy polska belgia producent, składanie spawanie zgrzewy doczołowe z tworzyw pe pp” „krok po kroku z tworzywa sprawdźcie podejrzyjcie popatrzcie…” „listwy listewki tregry profle tworzywa sztuczne produkcja wykonanie bezpośrednio tanio amargo mazowieckie” „łączenie wzdłużne paneltim płyt komorowych wzmacnianych stabilizowanych na war zewn.” „munsch ekstruder spawanie tworzyw przetop materiału drutu spawalniczego spoiny PP” „najpierw spoina ręczna triakiem drut pp trójkątny przekrój” „nowoczesne tworzywa do biofiltrów pp modyfikacje” „obróbka przed zgrzewaniem prace przygotowawcze tworzywa polipropylenu” „odkosy prostopadłe pasy wzmocnieniowe z rodzimego polimeru PP PE grubość 51 mm łączna” „pełna wytrzymałość spoin z materiału PP” „poradnik dokształcanie wymyślanie projektowanie z tworzyw biuro consulting” „prace przygotowawcze przed spawaniem tworzywa poli propylenu PP-H PP-C prefabrykacja” „procesy obróbki tworzyw praktyka doświadczenie referencje” „projekt techniczny PP-C UV rozrysowana ściana rysunek złożeniowy ściana boczna długości 8 mb” „prostoliniowość ścian, odkształcenie po spawaniu łączeniu cięciu prefabrykowaniu” „przeliczanie DVS tworzyw, obliczanie wzmocnień przekrojów grubości tworzywowych arkuszy” „przygotowanie do montażu, frezowanie PP płyty spoinowanie szlifowanie strug” „ręczne spawy wytłaczarką ekstruderową najpierw łączenie triack amargo” „spaw wytłaczany ekstruderowy tworzywowy PP PE beż” „spawy wytłaczarką pachwinowej zgrzewanie na gorąco tworzywa z wytłaczaniem” „szlifowanie obrabianie przygotowanie polipropylenowych składników ścian obudów” „ściana obudowa filtrów powietrza oczyszczalnia biofiltry desorbery absorbery wkłady naturalne” „ściany zbiorników urządzeń maszyn obudów okładzin pe pp nie korodują” „ściany zewnętrzne zbiorników obudowy filtry bio filtry stacje oczyszczania powietrza” „tworzywo odporne na korozję, wyżeranie, bez malowania niskie koszty” „układy oczyszczania powietrza odlotowego fabryki zakłady fermy oczyszczalnie ścieków” „warsztatowe wykonywanie produkowanie ścian zbiorników biofiltracyjne urządzenie oczyszczające” „widok boczny tylny ściany chemoodpornej odcieki kwasy zasady” „wstepne spawanie bez odkształceń, przegrzewania” „wytłaczarka ekstruder munsch typ wydajność 3,5 kg masy tworzywa” „wzmocnienia zbiorników jak wykonać z tworzywa polipropylenu PP
H C homo” „zespół fachowców od tworzyw pe pp” „zestawianie elementów w ściany długości 8 mb i więcej, spoiny zgrzewy” „zgrzew ekstruderowy munsch wytłaczarka spawa łączy elementy płyty arkusze” „zgrzew PP płyta gr 5 mm komory żebra wzmocnienia plaster miodu do zbiorników obudów”

20140731_173056 20140731_173046