Studnie kanalizacyjne PE HD, PP prefabrykowane, monolityczne, rotomoulding / spawane ekstruzyjnie:

W zakresie różnego rodzaju i typu studni kanalizacyjnych oferujemy Państwu kompleksowe zaopatrzenie, a mianowicie:
- studnie niewłazowe / inspekcyjne o zakresie średnic od 300 do 700 mm – stosowane w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej, ogólnospławnej, drenażowej położonych zarówno w pasie drogowym, w jezdni, jak i poza jezdnią oraz w terenach zielonych (w zależności od usytuowania stosujemy różnego rodzaju zwieńczenia: pokrywy PP lekkie, stożki betonowe z pokrywami betonowymi, włazy żeliwne). W zależności od materiału i technologii wykonania rurociągów kanalizacyjnych dolny element studzienki – kineta może mieć różne wykonanie, przystosowane do zabudowy na przykład rur gładkich PVC lub też karbowanych / korugowanych PP. Rura wznosząca także w zależności od technologii może być gładka lub karbowana, dzięki czemu studzienka przenosi obciążenia wywierane przez grunt. Studnie pracują wraz z gruntem i wykazują przy tym dużą elastyczność. Studzienki niewłazowe umożliwiają prowadzenie prac eksploata­cyjnych, kontrolnych, płukania sieci poszczególnych odcinków kanałów wyłącznie z poziomu terenu.

Nasze studzienki posiadają aprobaty techniczne Instytutu Badawczego Drógi Mostów, Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyj­nej INSTAL, a także pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa.

studnia

- studnie bez osadnika stosowane jako rewizyjne na kanałach bocznych, kolektorach, przykanalikach
- studnie z osadnikiem stosowane powszechnie w kanalizacji deszczowej przy wpustach deszczowych oraz w systemach drenażu
studnia

- studnie z kinetą ślepą lub po prostu zaślepką – stosowane jako małe przepompownie, zbiorniki lub studzienki wodomierzowe - studnie włazowe o zakresie średnic od 800 do nawet 3500 mm umożliwiające przeprowadzanie wszelkich prac z poziomu kinety, wykonanie studni AMARGO może być w trzech podstawowych wariantach, czyli albo studnie prefabrykowane - składające się z poszczególnych gotowych elementów polipropylenowych wykonanych technologią wtrysku do formy - typu kineta, pierścień, stożek, pierścień odciążający, właz żeliwny DN 600 albo studnie polietylenowe wykonane jako monolit z formy techniką formowania rotacyjnego lub też ostatni wariant dające największe możliwości – studnie prefabrykowane – spawane ekstruzyjnie na bazie pierścieni PE / PP DN 1000 i 1200 mm lub rur strukturalnych karbowanych o sztywności obwodowej SN2, SN4, SN8. Dodatkowo używane są płyty w arkuszach płaskich polietylen PE HD, polipropylen PP-C / PP-H, druty spawalnicze o profilu okrągłym 3, 4 lub 5 mm oraz stopnie włazowe. Całość w procesie ekstruzyjnego spawania z użyciem ekstrudera jest zespalana oraz wspawywane są odpowiednie króćce tworząc kinetą wg zamówienia. Jeśli zachodzi taka potrzeba celem dociążenia studni – zwłaszcza gdy montaż i eksploatacja odbywa się na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej może być wykonane tak zwane podwójne dno do późniejszego wypełnienia betonem oraz dospawane haki montażowe do zakotwienia.
studnia

W wariancie trzecim – studni PE HD spawanych ekstruzyjnie nie ma specjalnych standardów i produkcji typowej – na magazyn. Studnie produkowane są pod konkretne zamówienie Klienta, a możliwości wykonania są praktycznie nieograniczone. Dzięki temu studnie ślepe lub specjalne tego typu mogą być wykorzystywane jako kaskady, zbiorniki buforowe, profesjonalne przepompownie, komory wodomierzowe lub terenowe stacje zasuw.

W ramach kompletacji dostaw oferujemy również studnie i zbiorniki z innych materiałów aniżeli produkowane przez AMARGO, czyli przede wszystkim:
- studnie z żywic poliestrowych o sztywności obwodowej SN10000 N/m2 wzmacniane ciętym włóknem szklanym oraz wypełniaczami w postaci węglanu wapnia i piasku kwarcowego.
Jako zabezpieczenie przed wycieraniem rury charakteryzują się wewnętrzną warstwą z czystej żywicy o grubości co najmniej 1 mm
- studnie betonowe i żelbetowe.

studnia studnia studnia


Tak więc celem przedstawienia Państwu atrakcyjnej oferty handlowej prosimy o przesłanie w ramach zapytania ofertowego na fax lub e-mail zestawienia potrzebnych elementów oraz specyfikacji materiałowej. Zwrotnie najszybciej jak to tylko będzie możliwe prześlemy Państwu wycenę.

Jeśli są Państwo zainteresowani produkcją studni polietylenowych lub polipropylenowych we własnym zakresie bardzo dobrze trafiliście! Dostarczymy Państwu komplet do tego potrzebnych materiałów, urządzenia do spawania tworzyw, a także cenne praktyczne wskazówki, wytyczne oraz zasady łączenia – spawania elementów z tworzyw PE / PP.

ZAPRASZAMY

studnia studnia studnia studnia studnia studnia studnia studnia
Copyright © 2009 Amargo
Informacje zawarte na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odstępstwa od aktualnej oferty, stanu wiedzy i obowiązujących przepisów prawa.