Wykładzina PE do zbiorników na chemię

Czytaj dalej Wykładzina PE do zbiorników na chemię

Uszczelnienie zbiornika na ścieki – modernizacja istniejących urządzeń

Czytaj dalej Uszczelnienie zbiornika na ścieki – modernizacja istniejących urządzeń

Wkład PE do zbiornika – bez ograniczeń pojemności!

Wkład PE do zbiornika – superszczelna wkładka chemoodporna!
Czytaj dalej Wkład PE do zbiornika – bez ograniczeń pojemności!

Wyłożenie wykładziną chemoodporną zbiorników na stacji uzdatniania wody

Wyłożenie wykładziną chemoodporną zbiorników na stacji uzdatniania wody

Remont zbiorników koagulacji, modernizacja, wyłożenie wykładziną chemoodporną zbiorników na stacji uzdatniania wody – serwis AMARGO obejmuje wiele usług!

Potrzebujesz ulepszenia swojej  instalacji? …

Czytaj dalej Wyłożenie wykładziną chemoodporną zbiorników na stacji uzdatniania wody

Z jakiego materiału wykonać bioreaktory? jak zabezpieczyć przed korozją, erozją betonu, żelbetu,czym pomalować, wyłożyć, wykładzina chemoodporna,instalacja do kompostowania, z tworzywa sztucznego,boksy kompostowania frakcji podsitowej,magazynowe napełniania bioreaktorów,nieprzekompostowane odpady, zapewnienie dezodoryzacji gazów odlotowych, oczyszczanie powietrza na złożu biologicznym, zdeponowanym w biofiltrze, poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji, Po zakończeniu procesu dojrzewania otrzymany kompost/stabilizat, powinien zostać przesiany, Wielkości otworów na sicie dobierane są w zależności od przeznaczenia, uwarunkowań rynku, W celu wydzielenia przeznaczonej do odzysku frakcji 0 – 20 mm stosowane będzie mobilne sito obrotowe, Wydzielona na sicie frakcja> 20-80 mm może stanowić komponent do produkcji RDF, lub mieć inne zastosowanie, np. jako materiał energetyczny, materiał strukturalny zawracany do procesu, Odpady przeznaczone do kompostowania będą magazynowane w przykrytych kontenerach, Przewidziano 3 kontenery o pojemności 28 m3, ustawione obok magazynu odpadów zielonych, Biorąc pod uwagę czas opróżnienia jednego bioreaktora, (jeden dzień) oraz kolejny dzień na jego oczyszczenie maksymalny czas magazynowania to dwie doby,Proces dojrzewania kompostu, na placu dojrzewania powinien być prowadzony w pryzmach o przekroju min. 6 m2, zbliżonym kształtem do trapezu o wysokości 2,2 m, Dla prowadzenia procesu dojrzewania kompostu, niezbędne będzie zaprojektowanie, wybudowanie następujących elementów, plac kompostowania o powierzchniach około 2700 m2, plac dojrzewania kompostu; żelbetowy mur oporowy o wysokości min. 3,0 m, usytuowane prostopadle do kierunku usypywania pryzm, o długości co najmniej równej sumie szerokości pryzm; przytwierdzony do ścian oporowych rurociąg z szybkozłączami, do przyłączenia węża do nawadniania; odwodnienie liniowe do odbioru wód opadowych, z placu kompostowania, ewentualnych odcieków; sondy temperatury 2 szt. do pomiaru temperatury w pryzmach, zamkniętych zbiorników na odcieki, o łącznej pojemności min. 100 m3 które na dopływie zaopatrzone są w odmulacze, Zbiorniki te muszą posiadać możliwość przepompowywania wód technologicznych, do innych odbiorników, np. kolektor na ścianie muru oporowego placu kompostowania oraz do kanalizacji, Zakładu nadmiaru wód,

Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadów o część biologiczną w miejscowości

Planowana instalacja
kompostowni będzie technologicznie powiązana z istniejącą sortownią i razem będą stanowiły instalację
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja do kompostowania odpadów
biodegradowalnych prowadzić będzie proces z dwóch strumieni dostarczanych odpadów – pochodzących z
selektywnej zbiorki oraz z wysortowanej masy z odpadów zmieszanych – 19 12 12. 4.2 Zakładana wydajność
instalacji wynosi 13 700 Mg/rok. 4.3 Okres fazy intensywnej w bioreaktorze – 21 dni. Kompostownia powinna
być zaprojektowana na pracę ciągłą przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością
dyspozycyjności co najmniej 7800 h/rok (około 325 dni/rok). 4.4 Przedsięwzięcie obejmuje: – Zaprojektowanie
instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o część biologiczną; – Budowę trzech zamkniętych
bioreaktorów betonowych do kompostowania intensywnego z aktywnym napowietrzaniem oraz biofiltrem; –
Budowę placu dojrzewania kompostu wraz placem przygotowania wsadu; – System sterowania i monitoringu
procesu; – Boksy magazynowe: odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, materiału strukturalnego i
gotowego kompostu; – Budowę dwóch szczelnych zbiorników na ścieki technologiczne; – Budowę
wewnętrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej; – Budowę zasilania elektrycznego kompostowni oraz
oświetlenia zewnętrznego obiektów; – Budowę dróg i palców manewrowych; – Budowę zaplecza socjalnego
kontenerowego. 4.5 Budynek składał się będzie z 4 modułów (kontenerów): 1) Kontener sanitarny (
umywalnia +WC) – 1szt. 2) Kontener szatniowy ( brudna , czysta) – 2szt. 3) Kontener biurowy ( jadalnia) -1szt.
4.6 Podstawowa konstrukcja bioreaktorów winna zostać wykonana z konstrukcji żelbetowej – łącznie ze
stropem. Wszystkie komponenty instalacji kompostowania mające bezpośredni kontakt z agresywnym
środowiskiem należy odpowiednio i wystarczająco zabezpieczyć antykorozyjnie. Zastosowane rozwiązanie
technologiczne winno zapewnić możliwość kompostowania odpadów w przeciągu całego roku tj. również w
okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada do -10° C. Instalacja do kompostowania – bioreaktory –
winny być zapełniane każdego dnia roboczego. Każdy bioreaktor winien zostać wypełniony, przy
przetwarzaniu zakładanych ilości odpadów, po maks. 6 kolejnych dniach. Kanały napowietrzające powinny
być przykryte płytami o wymaganej perforacji i odporności na korozję, nośność min. 25 kN/m2. 4.7 Biofiltr 
otwarty o powierzchni warunkującej oczyszczenie powietrza, składający się ze ścian, rusztu i warstwy 
filtrującej. Wnętrze biofiltru wyłożone powinno być specjalną podłogą technologiczną, pozwalającą na 
równomierne rozprowadzenie powietrza procesowego pod całym złożem i powolne przenikalnie przez 
materiał filtrujący do atmosfery. Filtr powinien gwarantować redukcję odoru w min. 96%. 4.8 Instalacja będzie
pracować naprzemiennie (kompostowanie w boksach odpadów zielonych oraz kompostowanie frakcji
podsitowej). Odpady zielone zbierane selektywnie będą odbierane od mieszkańców okresowo w tygodniu np.
poniedziałek i tym dniu nastąpi napełnienie bioreaktora. Odpady trafiające do kompostowni w tracie trwania
cyklu będą gromadzone w boksach magazynowych i przygotowywane do napełnienia bioreaktorów tj,
rozdrabnianie, mieszane z materiałem strukturalnym lub też nieprzekompostowanymi odpadami z cyklu
kompostowania selektywnie zebranych odpadów kuchennych i innych ulegających biodegradacji. Minimalny
czas kompostowania intensywnego to 4 tygodnie w zamkniętym systemie włączając czas na załadunek.
Czas kompostowania po całkowitym wypełnieniu danego bioreaktora winien wynosić min. 3 tygodnie. 4.9 Do
procesu stabilizacji tlenowej w bioreaktorach, założono skierowanie 13 700 Mg/a. Po procesie stabilizacji
intensywnej materiał powinien być uformowany w pryzmy gdzie będzie poddany procesowi dojrzewania

 c.d. poniżej… i w źródle….

Logo Extra male

Kontenery do biofiltrów

Kontenery do Biofiltrów służących do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych

waste sorting polypropylene paneltim sheets structural amargo poland production
waste sorting polypropylene paneltim sheets structural amargo poland production

Kontenery mogą być łączone w większe zespoły filtracyjne

Wnętrze kontenerów stalowych pokrywane jest specjalną farbą epoxydową odporną na działanie substancji chemicznych występujących w procesie oczyszczania. W naszym przypadku polecamy wykonanie kontenera z płyt tworzywa odpornego na wszelkie związki żrące, odcieki, wilgoć… odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ujemne temperatury itd

 

wzmocnienia zbiorników jak wykonać z tworzywa polipropylenu PP H C homo
wzmocnienia zbiorników jak wykonać z tworzywa polipropylenu PP H C homo

U użytkownika kontenery te przez czołową klapę z uszczelką gumową wypełniane są złożem oczyszczającym, czynnym biologicznie Posiadają króćce przyłączeniowe ze stali nierdzewnej, włazy z pokrywami i inne elementy niezbędne w technologii biofiltracji….

Pocket-Biofilter certifuge mestverwerking" Pocket Biofilter
Pocket-Biofilter certifuge mestverwerking” Pocket Biofilter

Pocket-biofilter

Poniżej dane kontaktowe oraz przykłady realizacji… + rozwiązania na podłogi biofiltracji…

 

Amargo

ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały

05-850 Ożarów Mazowiecki

Email: biuro@amargo.pl

Tel: +48 22 758 88 27

+48 22 244 29 38

+48 22 201 24 03

Fax: +48 22 722 34 48

Lekbak dms 003kratki do czerpni wyrzutni filtrów powietrza z tworzywa odporne szeroki zakres użyciajak wykonać podłogę biofiltracji powietrza oczyszczalnia ścieków absorber dysze rozpryskowe PPelementy wsporników ażurowej podłogi z tworzywa pcv pvc pp copo kontenerowym zbiorniku oczyszczania ścieków powietrzawater treatment grids grill against corossion polypropylene poland producer mold injection amargozabudowa perforowanych płyt polipropylenowych krat w systemie oczyszczalni AMARGO paneltim chemiczna odp.podłoga biofiltra budowa projekt wykonanie podniesienie powierzchni z nóżkami kontenera biomasa włókna kokosowekasetony PP IMG czechy polska belgia producent, składanie spawanie zgrzewy doczołowe z tworzyw pe pp20140801_18261720140805_173131

 

zaczerpnięte z netu:

4.1 Planowana instalacja
kompostowni będzie technologicznie powiązana z istniejącą sortownią i razem będą stanowiły instalację
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja do kompostowania odpadów
biodegradowalnych prowadzić będzie proces z dwóch strumieni dostarczanych odpadów – pochodzących z
selektywnej zbiorki oraz z wysortowanej masy z odpadów zmieszanych – 19 12 12. 4.2 Zakładana wydajność
instalacji wynosi 13 700 Mg/rok. 4.3 Okres fazy intensywnej w bioreaktorze – 21 dni. Kompostownia powinna
być zaprojektowana na pracę ciągłą przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością
dyspozycyjności co najmniej 7800 h/rok (około 325 dni/rok). 4.4 Przedsięwzięcie obejmuje: – Zaprojektowanie
instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o część biologiczną; – Budowę trzech zamkniętych
bioreaktorów betonowych do kompostowania intensywnego z aktywnym napowietrzaniem oraz biofiltrem; –
Budowę placu dojrzewania kompostu wraz placem przygotowania wsadu; – System sterowania i monitoringu
procesu; – Boksy magazynowe: odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, materiału strukturalnego i
gotowego kompostu; – Budowę dwóch szczelnych zbiorników na ścieki technologiczne; – Budowę
wewnętrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej; – Budowę zasilania elektrycznego kompostowni oraz
oświetlenia zewnętrznego obiektów; – Budowę dróg i palców manewrowych; – Budowę zaplecza socjalnego
kontenerowego. 4.5 Budynek składał się będzie z 4 modułów (kontenerów): 1) Kontener sanitarny (
umywalnia +WC) – 1szt. 2) Kontener szatniowy ( brudna , czysta) – 2szt. 3) Kontener biurowy ( jadalnia) -1szt.
4.6 Podstawowa konstrukcja bioreaktorów winna zostać wykonana z konstrukcji żelbetowej – łącznie ze
stropem. Wszystkie komponenty instalacji kompostowania mające bezpośredni kontakt z agresywnym
środowiskiem należy odpowiednio i wystarczająco zabezpieczyć antykorozyjnie. Zastosowane rozwiązanie
technologiczne winno zapewnić możliwość kompostowania odpadów w przeciągu całego roku tj. również w
okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada do -10° C. Instalacja do kompostowania – bioreaktory –
winny być zapełniane każdego dnia roboczego. Każdy bioreaktor winien zostać wypełniony, przy
przetwarzaniu zakładanych ilości odpadów, po maks. 6 kolejnych dniach. Kanały napowietrzające powinny
być przykryte płytami o wymaganej perforacji i odporności na korozję, nośność min. 25 kN/m2. 4.7 Biofiltr
otwarty o powierzchni warunkującej oczyszczenie powietrza, składający się ze ścian, rusztu i warstwy
filtrującej. Wnętrze biofiltru wyłożone powinno być specjalną podłogą technologiczną, pozwalającą na
równomierne rozprowadzenie powietrza procesowego pod całym złożem i powolne przenikalnie przez
materiał filtrujący do atmosfery. Filtr powinien gwarantować redukcję odoru w min. 96%. 4.8 Instalacja będzie
pracować naprzemiennie (kompostowanie w boksach odpadów zielonych oraz kompostowanie frakcji
podsitowej). Odpady zielone zbierane selektywnie będą odbierane od mieszkańców okresowo w tygodniu np.
poniedziałek i tym dniu nastąpi napełnienie bioreaktora. Odpady trafiające do kompostowni w tracie trwania
cyklu będą gromadzone w boksach magazynowych i przygotowywane do napełnienia bioreaktorów tj,
rozdrabnianie, mieszane z materiałem strukturalnym lub też nieprzekompostowanymi odpadami z cyklu
kompostowania selektywnie zebranych odpadów kuchennych i innych ulegających biodegradacji. Minimalny
czas kompostowania intensywnego to 4 tygodnie w zamkniętym systemie włączając czas na załadunek.
Czas kompostowania po całkowitym wypełnieniu danego bioreaktora winien wynosić min. 3 tygodnie. 4.9 Do
procesu stabilizacji tlenowej w bioreaktorach, założono skierowanie 13 700 Mg/a. Po procesie stabilizacji
intensywnej materiał powinien być uformowany w pryzmy gdzie będzie poddany procesowi dojrzewania. W trakcie tego procesu powinien podlegać kolejnej obróbce tj. przerzucaniu np. za pomocą przerzucarki lub
ładowarki i nawadniany przez okres kolejnych 6- 8 tygodni. Dla zapewnienia dezodoryzacji gazów
odlotowych, powietrze poprocesowe powinno być oczyszczane na złożu biologicznym zdeponowanym w
biofiltrze, poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. 4.10 Po zakończeniu procesu
dojrzewania otrzymany kompost/stabilizat powinien zostać przesiany. Wielkości otworów na sicie dobierane
są w zależności od przeznaczenia i uwarunkowań rynku. W celu wydzielenia przeznaczonej do odzysku
frakcji 0 – 20 mm stosowane będzie mobilne sito obrotowe. Wydzielona na sicie frakcja> 20-80 mm może
stanowić komponent do produkcji RDF lub mieć inne zastosowanie np. jako materiał energetyczny lub
materiał strukturalny zawracany do procesu. Odpady przeznaczone do kompostowania będą magazynowane
w przykrytych kontenerach. Przewidziano 3 kontenery o pojemności 28 m3, ustawione obok magazynu
odpadów zielonych. Biorąc pod uwagę czas opróżnienia jednego bioreaktora (jeden dzień) oraz kolejny dzień
na jego oczyszczenie maksymalny czas magazynowania to dwie doby. 4.11 Proces dojrzewania kompostu
na placu dojrzewania powinien być prowadzony w pryzmach o przekroju min. 6 m2 zbliżonym kształtem do
trapezu o wysokości 2,2 m. Dla prowadzenia procesu dojrzewania kompostu niezbędne będzie
zaprojektowanie i wybudowanie następujących elementów: – plac kompostowania o powierzchniach około
2700 m2 – plac dojrzewania kompostu; – żelbetowy mur oporowy o wysokości min. 3,0 m usytuowane
prostopadle do kierunku usypywania pryzm, o długości co najmniej równej sumie szerokości pryzm; –
przytwierdzony do ścian oporowych rurociąg z szybkozłączami do przyłączenia węża do nawadniania; –
odwodnienie liniowe do odbioru wód opadowych z placu kompostowania oraz ewentualnych odcieków; –
sondy temperatury – 2 szt. do pomiaru temperatury w pryzmach; – zamkniętych zbiorników na odcieki, o
łącznej pojemności min. 100 m3 które na dopływie zaopatrzone są w odmulacze. Zbiorniki te muszą posiadać
możliwość przepompowywania wód technologicznych do innych odbiorników np. kolektor na ścianie muru
oporowego placu kompostowania oraz do kanalizacji Zakładu nadmiaru wód.

4.12 W celu realizacji placu
kompostowania należy wykonać: – wykonanie wymaganych instalacji sanitarnych i elektrycznych; – przyłącza
do obiektów i sieci zewnętrznych; – wykonanie drogi; – wykonanie oświetlenia; – wykonanie umocnienia
skarpy; – wykonanie rowu opaskowego; – uporządkowanie terenu. 4.13 Przewiduje się następujący sposób
postępowania ze ściekami technologicznymi, które powstaną z opadów atmosferycznych i roztopów na placu
kompostowania, magazynie gotowego kompostu oraz magazynie odpadów zielonych: – poprzez odpowiednio
ukształtowaną powierzchnię placów ścieki będą odprowadzane powierzchniowo do odwodnień liniowych, a
następnie przewodami kanalizacyjnymi grawitacyjnie będą spływały do odmulaczy, w których zostaną
oczyszczone z zawiesin łatwoopadających. Z odmulaczy ścieki technologiczne będą spływały do dwóch
zbiorników retencyjnych, stanowiących rezerwę wody technologicznej do dowilżania pryzm kompostowych w
okresie suszy. Nadmiar ścieków wywożony będzie wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię, a w
późniejszym czasie po wybudowaniu sieci odprowadzany do kanalizacji. Ścieki deszczowe z dachów
bioreaktorów, jako czyste, mogą być odprowadzane do rowu opaskowego istniejącego składowiska, a
następnie do śródleśnego rowu. W okresie braku opadów i niedoboru wody w zbiorniach retencyjnych placów
kompostowania przewiduje się możliwość zasilenia ściekami deszczowymi z dachów bioreaktorów – zbiornika
technologicznego bioreaktorów. 4.14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program
funkcjonalno-użytkowy oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Czytaj dalej Z jakiego materiału wykonać bioreaktory? jak zabezpieczyć przed korozją, erozją betonu, żelbetu,czym pomalować, wyłożyć, wykładzina chemoodporna,instalacja do kompostowania, z tworzywa sztucznego,boksy kompostowania frakcji podsitowej,magazynowe napełniania bioreaktorów,nieprzekompostowane odpady, zapewnienie dezodoryzacji gazów odlotowych, oczyszczanie powietrza na złożu biologicznym, zdeponowanym w biofiltrze, poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji, Po zakończeniu procesu dojrzewania otrzymany kompost/stabilizat, powinien zostać przesiany, Wielkości otworów na sicie dobierane są w zależności od przeznaczenia, uwarunkowań rynku, W celu wydzielenia przeznaczonej do odzysku frakcji 0 – 20 mm stosowane będzie mobilne sito obrotowe, Wydzielona na sicie frakcja> 20-80 mm może stanowić komponent do produkcji RDF, lub mieć inne zastosowanie, np. jako materiał energetyczny, materiał strukturalny zawracany do procesu, Odpady przeznaczone do kompostowania będą magazynowane w przykrytych kontenerach, Przewidziano 3 kontenery o pojemności 28 m3, ustawione obok magazynu odpadów zielonych, Biorąc pod uwagę czas opróżnienia jednego bioreaktora, (jeden dzień) oraz kolejny dzień na jego oczyszczenie maksymalny czas magazynowania to dwie doby,Proces dojrzewania kompostu, na placu dojrzewania powinien być prowadzony w pryzmach o przekroju min. 6 m2, zbliżonym kształtem do trapezu o wysokości 2,2 m, Dla prowadzenia procesu dojrzewania kompostu, niezbędne będzie zaprojektowanie, wybudowanie następujących elementów, plac kompostowania o powierzchniach około 2700 m2, plac dojrzewania kompostu; żelbetowy mur oporowy o wysokości min. 3,0 m, usytuowane prostopadle do kierunku usypywania pryzm, o długości co najmniej równej sumie szerokości pryzm; przytwierdzony do ścian oporowych rurociąg z szybkozłączami, do przyłączenia węża do nawadniania; odwodnienie liniowe do odbioru wód opadowych, z placu kompostowania, ewentualnych odcieków; sondy temperatury 2 szt. do pomiaru temperatury w pryzmach, zamkniętych zbiorników na odcieki, o łącznej pojemności min. 100 m3 które na dopływie zaopatrzone są w odmulacze, Zbiorniki te muszą posiadać możliwość przepompowywania wód technologicznych, do innych odbiorników, np. kolektor na ścianie muru oporowego placu kompostowania oraz do kanalizacji, Zakładu nadmiaru wód,

główny projektant, inżynier kontraktu pyta AMARGO, ustala możliwości prefabrykacji, spawania tworzywa, wykładki, wykładziny izolacyjnej do wnętrza zbiornika, mamy zapytanie na zbiornik V=10m3, gdzie należy wyłożyć od środka wykładziną chemoodporną na PVC-C, Wykładzina ma mieć grubość 4mm., Czy jest Pan w stanie nam jakoś pomóc, zaoferować materiał, + zgrzewarki (żeby wyłożyć w środku), lub też wykonać taki zbiornik z PVC-C, grubości 4mm, który my wzmocnimy laminatem?określenie warunków technicznych wykonania aplikacji zbiornika z tworzywa sztucznego, określono odporność chemiczną, żywotność instalacji, safety factor PCV / PP / PE HD,doradzamy, omawiamy, przedstawiamy koncepcje wykonania,

Pytajcie moi mili! To nic nie kosztuje!

Przesyłajcie nawet najbardziej dziwne zapytania! POniżej jedno z nich…

nietypowe produkcje, towar nie z półki magazynu, a wg indywidualnych projektów / szkiców / rysunków dwg

Witam,

mamy zapytanie na zbiornik V=10m3, gdzie należy wyłożyć od środka wykładziną chemoodporną na PVC-C.

Wykładzina ma mieć grubość 4mm.

Czy jest Pan w stanie nam jakoś pomóc – zaoferować materiał + zgrzewarki (żeby wyłożyć w środku) lub też wykonać taki zbiornik z PVC-C grubości 4mm, który my wzmocnimy laminatem?

Pozdrawiam\Kind regards\Mit freundlichen Grüßen

Czytaj dalej główny projektant, inżynier kontraktu pyta AMARGO, ustala możliwości prefabrykacji, spawania tworzywa, wykładki, wykładziny izolacyjnej do wnętrza zbiornika, mamy zapytanie na zbiornik V=10m3, gdzie należy wyłożyć od środka wykładziną chemoodporną na PVC-C, Wykładzina ma mieć grubość 4mm., Czy jest Pan w stanie nam jakoś pomóc, zaoferować materiał, + zgrzewarki (żeby wyłożyć w środku), lub też wykonać taki zbiornik z PVC-C, grubości 4mm, który my wzmocnimy laminatem?określenie warunków technicznych wykonania aplikacji zbiornika z tworzywa sztucznego, określono odporność chemiczną, żywotność instalacji, safety factor PCV / PP / PE HD,doradzamy, omawiamy, przedstawiamy koncepcje wykonania,

zamówienie na polipropylenowe zbiorniki, medium, temperatura pracy, robocza, na stojaku ze stali nierdzewnej, zbiornik buforowy, Nakrętka IBC 200, wyposażenie króciec gwintowany G 2 ” cale,zbiorcze, wykonanie wg rysunku,koszt dostawy, transport specjalny do zakładu,mufa G 1/2 „, zawór na odejściu, Uwaga: Zbiornik będzie ustawiony, na stojaku, z wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4301, Gatunek materiały zbiornika Polipropylen, Wszystkie elementy, i przyłącza wykonane z polipropylenu, Tagi: wanna galwanizerska, trawialnicza, zbiornik procesowy PP, polipropylenowa wanna, taca ociekowa pp, okap polipropylenowy, zbiornik na media żrące polipropylenowy, wentylacja chemoodporna, wentylacja PVC, wentylacyjne przewody PE PP, kanał wentylacyjny polichlorek vinylu polipropylen, pokrywa wanny galwanizerskiej, skruber, absorber, ekstruzyjnie spawane zbiorniki, kanały wentylacyjne zgrzewane doczołowo, zbiorniki z tworzywa do przemysłu chemicznego, zbiorniki z tworzyw sztucznych, PP-H, PPs, PP-C, PE 100, PE HD, wykładzina chemoodporna,

nietypowe produkcje, towar nie z półki magazynu, a wg indywidualnych projektów / szkiców / rysunków dwg

opis możliwości http://www.amargo.pl/aplikacje_spawane.html

Zbiorniki z tworzywa PE / PP / PVC / PVDF spawane na zamówienie wg indywidualnych projektów pod konkretne potrzeby Klienta:

Obok wytwarzanych półproduktów z tworzyw sztucznych, głównie z grupy poliolefin – czyli polietylenu PE 300, PE 500, PE 1000 oraz polipropylenu homopolimeru PP-H i kopolimeru PP-C (inne tożsame oznaczenie PP-B) w postaci:

a wykorzystując kilkuletnie doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wielu skomplikowanych aplikacji w tym także nietypowych wymagających inżynierskiej wiedzy oraz wielu konsultacji technicznych z działami wdrożeniowymi, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony Klientów oferujemy Państwu również kompleksową obsługę w zakresie spawania nietypowych zbiorników na indywidualne zamówienie oraz wszelkich innych prefabrykatów z przeznaczeniem do przemysłu (chemoodporne), obejmującą między innymi:

 • wstępne przygotowanie oraz sprecyzowanie wymagań i oczekiwań Klienta,
 • opracowanie i skompletowanie pełnej dokumentacji techniczno – projektowej,
 • dobór najbardziej optymalnego tworzywa i rozwiązania konstrukcyjnego,
 • prefabrykację, wykonanie oraz dostawę,
 • skompletowanie i dostawę asortymentu towarzyszącego np. rur, kształtek, armatury,
 • wykonanie innych nie wymienionych a uzgodnionych ze Zleceniodawcą usług.

 

Zamówionymi produktami finalnymi mogą być między innymi:

  • mieszalniki PP-H żrących substancji chemicznych z dnem stożkowym lub płaskim, wariantowo z konstrukcją wsporczą pod mieszadło mechaniczne,

na zamowieniena zamowienie

  • zbiorniki buforowe i dozowania chemikaliów, koagulantów, reduktorów, kwasów i zasad,

na zamowieniena zamowienie

  • zbiorniki magazynowe (także z podwójną ścianką, systemem detekcji ewentualnych nieszczelności i tacą przechwytującą w razie awarii i wycieku związku żrącego),

na zamowienie

  • zbiorniki procesowe stosowane w przemyśle chemicznym, galwanizerskim, obróbki metali, spożywczym, papierniczym,

na zamowienie

  • wanny galwanizerskie i trawielnicze, aparaty technologiczne, kanały w wydziałach chemicznych, tace stanowisk przeładunkowych / przelewowych / rozlewniczych związków silnie żrących, elementy elektrolizerów itd.

na zamowienie

na zamowieniena zamowieniena zamowienie

  • skrubery, absorbery,
  • systemy kolektorów zbiorczych,

na zamowienie

 • wiele, wiele innych…

 

Jako dodatkowe wyposażenie proponujemy:

 • wskaźniki poziomu cieczy (sondy pomiarowe, poziomowskazy pływakowe, kulkowe),
 • króćce, pompy dozujące, mieszadła, konstrukcje ze stali szlachetnych,
 • elementy do pomiaru przepływu,
 • inne urządzenia i elementy wg indywidualnych potrzeb.

 

Zbiorniki i inne konstrukcje z tworzyw termoplastycznych projektowane są z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa S>1,3 lub S>2 oraz żywotności 10 do 50 lat.

Tworzywa termoplastyczne PE / PP mają bardzo niewielką sztywność (elastyczność – inaczej Moduł Younga) w porównaniu do stali (dla orientacji około 700 MPa dla polietylenu PE HD, 1000÷1100 MPa dla polipropylenu kopolimeru PP-C, 1200÷1500 MPa dla polipropylenu homopolimeru PP-H oraz 1600÷1700 MPa dla polipropylenu z dodatkiem wypełniaczy mineralnych PP TALK). W związku z tym celowe jest stosowanie usztywnień ścian zbiorników za pomocą specjalnych wzmocnień i konstrukcji usztywniających. Konstrukcje usztywniające mogą być wykonane z wykorzystaniem profili stalowych, laminatu poliestrowo-szklanego lub materiału identycznego z rodzimym. W zależności od wymiarów zbiornika dobiera się odpowiedni typ wzmocnień.

W zależności od potrzeby zbiornik może mieć pokrywę.

Inne nietypowe produkty finalne i aplikacje mogą Państwo również obejrzeć w dziale Zastosowania

Dzięki między innymi:

 • wykwalifikowanej kadrze,
 • współpracy ze środowiskiem projektantów i inżynierów oraz techników z instytutów spawalnictwa tworzyw sztucznych,
 • wieloletniemu doświadczeniu zarówno w prostych, jak i skomplikowanych realizacjach,
 • używaniu wysokiej jakości sprzętu spawalniczego o stale kontrolowanych parametrach spoin,
 • możliwości doczołowego zgrzewania, gięcia i zawijania płyt z tworzyw PE / PP,
 • stosowaniu tylko i wyłącznie sprawdzonych materiałów do produkcji,
 • systemowi kontroli jakości i szczelności oraz wytrzymałości

 

AMARGO oferuje i gwarantuje zawsze najwyższą jakość produktów i prefabrykatów oraz wyrobów gotowych.

Zapraszamy do kontaktu, przesyłania zapytań ofertowych i technicznych – jednocześnie mamy nadzieję, że już wkrótce Państwo również dołączycie do bogatego grona zadowolonych Klientów AMARGO.

Jeśli są Państwo zainteresowani produkcją zbiorników, układów wentylacji chemoodpornej, okapów i wszelkich innych wyrobów polietylenowych lub polipropylenowych we własnym zakresie bardzo dobrze trafiliście! Dostarczymy Państwu komplet do tego potrzebnych materiałów, urządzenia do spawania tworzyw , a także cenne praktyczne wskazówki, wytyczne oraz zasady łączenia – spawania elementów z tworzyw PE / PP.

ZAPRASZAMY

Tagi: wanna galwanizerska, trawialnicza, zbiornik procesowy PP, polipropylenowa wanna, taca ociekowa pp, okap polipropylenowy, zbiornik na media żrące polipropylenowy, wentylacja chemoodporna, wentylacja PVC, wentylacyjne przewody PE PP, kanał wentylacyjny polichlorek vinylu polipropylen, pokrywa wanny galwanizerskiej, skruber, absorber, ekstruzyjnie spawane zbiorniki, kanały wentylacyjne zgrzewane doczołowo, zbiorniki z tworzywa do przemysłu chemicznego, zbiorniki z tworzyw sztucznych, PP-H, PPs, PP-C, PE 100, PE HD, wykładzina chemoodporna,

zdjęcia i dodatkowe dane w zastosowaniach: 

http://www.amargo.pl/zastosowania.html

AMARGO doradza, prowadzi dobór techniczny,zapytania, proszę o dobór, oraz ofertę na wykonanie zbiorników, o pojemności 30 m3., Maksymalna wysokość zbiorników, nie może przekroczyć 5 m., W zbiornikach przechowywana będzie woda pitna, także dodatkowo muszą spełniać wymagania do atestu PZH., Dobór zbiorników dla inwestycji:, Przebudowa, i zmiana sposobu użytkowania obiektów przemysłowych, w miejscowości, na potrzeby produkcji, Instalacja wody technologicznej, z materiału tworzywa, sztucznego, polietylenowe, polipropylenowe, PE HD 100 RC blue,PP-H Alpha Plus DWu, natur DWST,kolor mleczny, beżowy,obliczenia statyki,ustalenie minimalnych grubości ścianek zbiorników, gr dna, pokrywa,wyposażenie,armatura,posadowienie

Witajcie,

Jeśli potrzeba przeprowadzić dobór techniczny odpowiednich zbiorników wykonanych z tworzywa, jak przykładowe zapytanie poniżej, to proszę piszcie.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji i prefabrykacji odpowiedzialnych konstrukcji z tworzyw typu: polietyleny wysokiej gęstości HDPE, polipropyleny homopolimery PP-H, copolimery, PVDF, PVC, inne.

Prosimy zatem o kontakt: http://www.amargo.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Pozdrawiam!

produkcja na zamówienie, z płyt tworzywa sztucznego, PVC, PE, PP, PVDF, zbiorników i innych konstrukcji przemysłowych, wody technologicznej,uzdatniania, demineralizacji
produkcja na zamówienie, z płyt tworzywa sztucznego, PVC, PE, PP, PVDF, zbiorników i innych konstrukcji przemysłowych, wody technologicznej,uzdatniania, demineralizacji

częściowe informacje wstępne pod linkami:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a44

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a26

http://www.amargo.pl/aplikacje_spawane.html

http://www.amargo.pl/zbiorniki_na_zamowienie.html

przykład zapytania z rynku:

Witam

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o dobór oraz ofertę na wykonanie zbiorników o pojemności 30 m3. Maksymalna wysokość zbiornków nie może przekroczyć 5 m. W zbiornikach przechowywana będzie woda pitna, także dodatkowo muszą spełniać wymagania do atestu PZH.
Dobór zbiorników dla inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów przemysłowych w miejscowości J….. na potrzeby produkcji o…… k…… Instalacja wody technologicznej.

-- 
Pozdrawiam,