Zbiornik magazynowy, ścieków emulsyjnych, przemysłowy, z hal ścieki, poprodukcyjne, mieszanka substancji chemicznych, z produkcji, remont, doszczelnienie, uszczelnienie, uszczelnić, naprawić, zdiagnozować, przegląd, okresowy, raport, wycena, koszt, skosztorysować, specyfikacja, wyspecyfikować

Zbiornik magazynowy ścieków emulsyjnych przemysłowych żrących neutralizujący – remont kapitalny wykładziny z żywic

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Czytaj dalej Zbiornik magazynowy, ścieków emulsyjnych, przemysłowy, z hal ścieki, poprodukcyjne, mieszanka substancji chemicznych, z produkcji, remont, doszczelnienie, uszczelnienie, uszczelnić, naprawić, zdiagnozować, przegląd, okresowy, raport, wycena, koszt, skosztorysować, specyfikacja, wyspecyfikować

Zbiornik będzie napełniany wodą, poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie

poniżej treść zapytania o zbiornik AMARGO wg poprzedniej technologii – kasetonów żebrowanych i w kolejnych wpisach oferta z aktualnym opisem stosowanej technologii.

Jeśli macie Państwo podobną realizację / potrzebę zaprojektowania / zabudowy / wyceny / zastosowania rezerwowego zbiornika wody bytowej – prosimy o kontakt na stronie : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Witam

W związku z przystąpieniem Naszej Firmy do przygotowania oferty na realizację inwestycji „PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO” ul. ……, zwracam się z prośba o wycenę rezerwowego zbiornika wody bytowej na w/w/ inwestycje zgodnie z poniższym opisem oraz wg załączonego rysunku:

Projektowany zbiornik zapasu wody wykonywany na zamówienie ze zgrzewanych kasetonów żebrowanych z polipropylenu, ze wzmocnieniami stalowymi, o pojemności czynnej min. 13,85 m³.

Zbiornik będzie wyposażony w króciec do napełniania f90 (umieszczony w dodatkowej nadbudowie nad zbiornikiem), króciec czerpalny f90 umieszczony w dnie zbiornika, przelew f90, odpowietrzenie f110, spust f50, oraz właz rewizyjny w stropie zbiornika.

Lustro maksymalnego poziomu wody w zbiorniku przyjęto na poziomie ok. 20 cm od spodu stropu zbiornika.

Do pomiaru poziomów wody w zbiorniku należy zastosować sygnalizator poziomu cieczy Elcluwo 114S z sondą poziomu cieczy typu SKC – 401.150 G z 4 elektrodami prętowymi lub linkowymi, produkcji firmy Elektromontex. Sonda poziomu cieczy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Zbiornik będzie napełniany wodą poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie wykonywania zbiornika. UWAGA: rurka impulsowa DN10 ze stali nierdzewnej nie jest dostarczana razem z zaworem i musi zostać osobno zakupiona.  Maksymalny poziom wody w zbiorniku: 20 cm poniżej stropu zbiornika. Minimalny poziom wody w zbiorniku: 10 cm nad dnem zbiornika. Czujnik minimalnego poziomu wody będzie dawał sygnał do wyłączenia zestawu hydroforowego w przypadku braku wody w zbiorniku.

Pozdrawiam i liczę na owocną współpracę.

 

Czytaj dalej Zbiornik będzie napełniany wodą, poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie

do pomiaru poziomu wody w zbiorniku PP, bytowej zapasowej, zastosować sygnalizator poziomu cieczy Elcluwo 114S z sondą poziomu cieczy typu SKC – 401.150 G z 4 elektrodami prętowymi lub linkowymi, produkcji firmy Elektromontex. Sonda poziomu cieczy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

poniżej treść zapytania o zbiornik AMARGO wg poprzedniej technologii – kasetonów żebrowanych i w kolejnych wpisach oferta z aktualnym opisem stosowanej technologii.

Jeśli macie Państwo podobną realizację / potrzebę zaprojektowania / zabudowy / wyceny / zastosowania rezerwowego zbiornika wody bytowej – prosimy o kontakt na stronie : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Witam

W związku z przystąpieniem Naszej Firmy do przygotowania oferty na realizację inwestycji „PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO” ul. ……, zwracam się z prośba o wycenę rezerwowego zbiornika wody bytowej na w/w/ inwestycje zgodnie z poniższym opisem oraz wg załączonego rysunku:

Projektowany zbiornik zapasu wody wykonywany na zamówienie ze zgrzewanych kasetonów żebrowanych z polipropylenu, ze wzmocnieniami stalowymi, o pojemności czynnej min. 13,85 m³.

Zbiornik będzie wyposażony w króciec do napełniania f90 (umieszczony w dodatkowej nadbudowie nad zbiornikiem), króciec czerpalny f90 umieszczony w dnie zbiornika, przelew f90, odpowietrzenie f110, spust f50, oraz właz rewizyjny w stropie zbiornika.

Lustro maksymalnego poziomu wody w zbiorniku przyjęto na poziomie ok. 20 cm od spodu stropu zbiornika.

Do pomiaru poziomów wody w zbiorniku należy zastosować sygnalizator poziomu cieczy Elcluwo 114S z sondą poziomu cieczy typu SKC – 401.150 G z 4 elektrodami prętowymi lub linkowymi, produkcji firmy Elektromontex. Sonda poziomu cieczy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Zbiornik będzie napełniany wodą poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie

wykonywania zbiornika. UWAGA: rurka impulsowa DN10 ze stali nierdzewnej nie jest dostarczana razem z zaworem i musi zostać osobno zakupiona.

Maksymalny poziom wody w zbiorniku: 20 cm poniżej stropu zbiornika. Minimalny poziom wody w zbiorniku: 10 cm nad dnem zbiornika. Czujnik minimalnego poziomu wody będzie dawał sygnał do wyłączenia zestawu hydroforowego w przypadku braku wody w zbiorniku.

Pozdrawiam i liczę na owocną współpracę.

aktualne standardy pokazujemy / opisujemy / przedstawiamy (wraz z kartami technicznymi stosowanych materiałów) tutaj: http://www.amargo.pl/pl/oferta/produkty/zbiorniki-na-wode 

króciec do napełniania zbiornika zapasu wody, umieszczony w nadbudowie, nad zbiornikiem, lepsze wykorzystanie pojemności, króćce czerpalne w dnie, właz w stropie zbiornika pp, polipropylenowego, z polipropylenu, ożebrowanego, żebrowanego, kasetonowo, lustro poziomu wody, pomiar

poniżej treść zapytania o zbiornik AMARGO wg poprzedniej technologii – kasetonów żebrowanych i w kolejnych wpisach oferta z aktualnym opisem stosowanej technologii.

Jeśli macie Państwo podobną realizację / potrzebę zaprojektowania / zabudowy / wyceny / zastosowania rezerwowego zbiornika wody bytowej – prosimy o kontakt na stronie : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Witam

W związku z przystąpieniem Naszej Firmy do przygotowania oferty na realizację inwestycji „PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO” ul. ……, zwracam się z prośba o wycenę rezerwowego zbiornika wody bytowej na w/w/ inwestycje zgodnie z poniższym opisem oraz wg załączonego rysunku:

Projektowany zbiornik zapasu wody wykonywany na zamówienie ze zgrzewanych kasetonów żebrowanych z polipropylenu, ze wzmocnieniami stalowymi, o pojemności czynnej min. 13,85 m³.

Zbiornik będzie wyposażony w króciec do napełniania f90 (umieszczony w dodatkowej nadbudowie nad zbiornikiem), króciec czerpalny f90 umieszczony w dnie zbiornika, przelew f90, odpowietrzenie f110, spust f50, oraz właz rewizyjny w stropie zbiornika.

Lustro maksymalnego poziomu wody w zbiorniku przyjęto na poziomie ok. 20 cm od spodu stropu zbiornika.

Do pomiaru poziomów wody w zbiorniku należy zastosować sygnalizator poziomu cieczy Elcluwo 114S z sondą poziomu cieczy typu SKC – 401.150 G z 4 elektrodami prętowymi lub linkowymi, produkcji firmy Elektromontex. Sonda poziomu cieczy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Zbiornik będzie napełniany wodą poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie

wykonywania zbiornika. UWAGA: rurka impulsowa DN10 ze stali nierdzewnej nie jest dostarczana razem z zaworem i musi zostać osobno zakupiona.

Maksymalny poziom wody w zbiorniku: 20 cm poniżej stropu zbiornika. Minimalny poziom wody w zbiorniku: 10 cm nad dnem zbiornika. Czujnik minimalnego poziomu wody będzie dawał sygnał do wyłączenia zestawu hydroforowego w przypadku braku wody w zbiorniku.

Pozdrawiam i liczę na owocną współpracę.

aktualne standardy pokazujemy / opisujemy / przedstawiamy (wraz z kartami technicznymi stosowanych materiałów) tutaj: http://www.amargo.pl/pl/oferta/produkty/zbiorniki-na-wode 

rezerwowego zbiornika wody bytowej, zbiornik zapasu, wykonywany na zamówienie, ze zgrzewanych kasetonów, żebrowanych z polipropylenu, ze wzmocnieniami stalowymi, o pojemności czynnej minimum m3

poniżej treść zapytania o zbiornik AMARGO wg poprzedniej technologii – kasetonów żebrowanych i w kolejnych wpisach oferta z aktualnym opisem stosowanej technologii.

Jeśli macie Państwo podobną realizację / potrzebę zaprojektowania / zabudowy / wyceny / zastosowania rezerwowego zbiornika wody bytowej – prosimy o kontakt na stronie : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Witam

W związku z przystąpieniem Naszej Firmy do przygotowania oferty na realizację inwestycji „PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO” ul. ……, zwracam się z prośba o wycenę rezerwowego zbiornika wody bytowej na w/w/ inwestycje zgodnie z poniższym opisem oraz wg załączonego rysunku:

Projektowany zbiornik zapasu wody wykonywany na zamówienie ze zgrzewanych kasetonów żebrowanych z polipropylenu, ze wzmocnieniami stalowymi, o pojemności czynnej min. 13,85 m³.

Zbiornik będzie wyposażony w króciec do napełniania f90 (umieszczony w dodatkowej nadbudowie nad zbiornikiem), króciec czerpalny f90 umieszczony w dnie zbiornika, przelew f90, odpowietrzenie f110, spust f50, oraz właz rewizyjny w stropie zbiornika.

Lustro maksymalnego poziomu wody w zbiorniku przyjęto na poziomie ok. 20 cm od spodu stropu zbiornika.

Do pomiaru poziomów wody w zbiorniku należy zastosować sygnalizator poziomu cieczy Elcluwo 114S z sondą poziomu cieczy typu SKC – 401.150 G z 4 elektrodami prętowymi lub linkowymi, produkcji firmy Elektromontex. Sonda poziomu cieczy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Zbiornik będzie napełniany wodą poprzez zawór regulujący poziom wody firmy Socla typu C701 DN65 (kołnierzowy). Zawór regulujący współpracuje z zaworem pływakowym, umieszczonym w zbiorniku i połączonym z nim rurką impulsową DN10. Zawór pływakowy musi być zamontowany na takiej wysokości, żeby pływak podnosił się (zamykając zawór regulujący poziom wody) po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zawór pływakowy będzie umieszczony w dodatkowej nadbudowie na zbiorniku, której gabaryty należy dopasować w trakcie

wykonywania zbiornika. UWAGA: rurka impulsowa DN10 ze stali nierdzewnej nie jest dostarczana razem z zaworem i musi zostać osobno zakupiona.

Maksymalny poziom wody w zbiorniku: 20 cm poniżej stropu zbiornika. Minimalny poziom wody w zbiorniku: 10 cm nad dnem zbiornika. Czujnik minimalnego poziomu wody będzie dawał sygnał do wyłączenia zestawu hydroforowego w przypadku braku wody w zbiorniku.

Pozdrawiam i liczę na owocną współpracę.

aktualne standardy pokazujemy / opisujemy / przedstawiamy (wraz z kartami technicznymi stosowanych materiałów) tutaj: http://www.amargo.pl/pl/oferta/produkty/zbiorniki-na-wode