REMONTY RENOWACJE USZCZELNIENIA NAPRAWY NOWE WARSTWY WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY POKRYCIA ŚCIAN DNA STOŻKÓW POWŁOKI SILOSÓW MAGAZYNOWYCH SYPKICH MATERIAŁÓW, BUDOWANYCH Z ŻELBETU / BETONU, wykonawca specjalistycznych prac, specjalizacja tworzywa sztuczne, grupa poliolefiny,wysokoudarne, Cena obejmuje, wizja lokalna, czyszczenie wstępne zbiornika, odcięcie odspojonych elementów wykładziny z żywic, mycie myjką ciśnieniową w miarę potrzeb, skucie i wyrównanie ubytków, usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik (w wyznaczone przez Państwa miejsce / podstawione przez Państwa kontenery), wypełnienie ubytków w ścianach istniejącego zbiornika betonowego, wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wyłożenie zbiornika (ściany i dno – dopasowanie kształtu, ewentualne cięcie i dopasowanie do stożka oraz podstaw infrastruktury odbiorczej) płytami PE grubości 8/10mm, spawanych ekstruzyjnie, mocowanych do ścian poprzez listwy montażowe, kołkowanych bezpośrednio, (ilość kołków / m^2, średnica, długość kołków, szerokość listew do potwierdzenia po wizji lokalnej wnętrza zbiornika i wykonaniu wierceń próbnych, wstrzeliwań pneumatycznych lub nabojowych, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane, zgrzane ekstruzyjnie, opracowanie i zabudowa listew, elementów przekroju rur kompensacyjnych wydłużenia temperaturowe w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, konstrukcji zbiornika w okresie lato / zima niezależnie od stopnia wypełnienia silosu i panujących warunków, obudowa zsypów dolnych do krawędzi poziomej (zastosowanie miejscowo / obszarowo płyt o dodatkowo zwiększonej odporności na ścieranie / abrazję z grupy tworzyw modyfikowanych wysokiej HMW PE 500 i ultrawysokiej gęstości molekularnej 1000 UHMW, do potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej zsypów, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz konsultacji z technologiem,Instytutem Tworzyw Polimerowych w Toruniu, wyłożenie powierzchni dennej, spadkowej, stożkowej zbiornika, zaślepienie, zaspawanie miejsc montażu kołków, po zakończeniu prac zostanie wykonana w wybranych miejscach próba szczelności metodą przeskoku iskry elektrycznej przy wysokim napięciu. kilku tysięcy Volt (tworzywa PE / PP są izolatorami), oraz spisany protokół z wykonanych prób, piaskowanie i malowanie konstrukcji, stalowych (koszt może ulec zmianie po dokonaniu wizji lokalnej), Gwarancja na wykonane prace montażowe, oraz zabezpieczenie elementów stalowych – 36 miesięcy, żywotność wykładziny ściennej polietylenowej jako materiału wysokiej techniki, z grupy termoplastów określamy, na minimum 20 lat, Czas realizacji do 3 miesięcy, – do ostatecznego potwierdzenia, po dokonaniu wizji lokalnej, w szczególności ocenie ilości i głębokości ubytków, oraz kwestii możliwości wprowadzenia materiałów, do zbiornika, ustawiania rusztowań, Termin realizacji do uzgodnienia, wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z wyprzedzeniem min 4 – 6 tygodni, ze względu na fakt konieczności produkcji materiału pod konkretne zamówienie (również w ewentualnym nietypowym formacie arkuszy), + logistyka oraz ze względu na rezerwację specjalistycznych rusztowań, dźwigów, podnośników i reszty niezbędnych urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia, Płatność – etapami, do uzgodnienia w harmonogramie. Cena ryczałtowa za w/w prace PLN zł/netto + VAT 23%.

REMONTY RENOWACJE USZCELNIENIA NAPRAWY NOWE WARSTWY WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY POKRYCIA ŚCIAN DNA STOŻKÓW POWŁOKI SILOSÓW MAGAZYNOWYCH SYPKICH MATERIAŁÓW, BUDOWANYCH Z ŻELBETU / BETONU

AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji!

Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2

Poniżej zapytanie, opis technologii i więcej danych technicznych.

Jeśli macie Państwo podobne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu.

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Z pewnością przygotujemy interesującą ofertę na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika.

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Firma ………… poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu.

Przedmiotem pracy jest zbiornik przeznaczony do składowania ….. luzem.

Komora silosu może pomieścić 10 tysięcy ton …. i ma średnicę zewnętrzną 21,0 m.

Cylinder komory składa się z dwóch części:

a)     części dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

b)     części górnej zasadniczej o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu.

Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych  i  na cokole.

Strop na poz. +35,70 m żelbetowy na belkach stalowych. Podciągi tego stropu podwieszone są do kratownic dachu za pomocą wieszaków stalowych.

W zakres prac wchodzi:

 1. czyszczenie konstrukcji stalowej stropu
 2. czyszczenie dna silosu
 3. czyszczenie ścian silosu
 4. uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian i podłogi
 5. wypełnienie nieszczelności silosu
 6. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stropu
 7. wykonanie powłoki ścian i dna silosu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani realizacją remontu proszę o przesłanie oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

brak odkładania się materiału po obwodzie przy zastosowaniu specjalistycznej wykładziny ścian i dna stożka z modyfikowanych płyt stal tworzywo polietylenu HDPE
brak odkładania się materiału po obwodzie przy zastosowaniu specjalistycznej wykładziny ścian i dna stożka z modyfikowanych płyt stal tworzywo polietylenu HDPE
wygląd ścian wewnętrznych silosa ściany i dno do naprawy remontowania,powłoka z żywic farb atest PZH FDA obojętność fizjologiczna, spożywczy przemysł
wygląd ścian wewnętrznych silosa ściany i dno do naprawy remontowania,powłoka z żywic farb atest PZH FDA obojętność fizjologiczna, spożywczy przemysł

 

widok z wizji silosu magazynowego, silos magazynowania materiału sypkiego luzem cukru, mąki,przesyp materiałów nasypowych remonty renowacja żelbet
widok z wizji silosu magazynowego, silos magazynowania materiału sypkiego luzem cukru, mąki,przesyp materiałów nasypowych remonty renowawidok z wizji silosu magazynowego, silos magazynowania materiału sypkiego luzem cukru, mąki,przesyp materiałów nasypowych remonty renowacja żelbetcja żelbet
przykład uszkodzenia zbiornika, ubytków, skorodowanych miejsc, jaki sposób naprawy wybrać, analiza technologii na rynku,żywotność płyt IF PE300
przykład uszkodzenia zbiornika, ubytków, skorodowanych miejsc, jaki sposób naprawy wybrać, analiza technologii na rynku,żywotność płyt IF PE300

Czytaj dalej REMONTY RENOWACJE USZCZELNIENIA NAPRAWY NOWE WARSTWY WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY POKRYCIA ŚCIAN DNA STOŻKÓW POWŁOKI SILOSÓW MAGAZYNOWYCH SYPKICH MATERIAŁÓW, BUDOWANYCH Z ŻELBETU / BETONU, wykonawca specjalistycznych prac, specjalizacja tworzywa sztuczne, grupa poliolefiny,wysokoudarne, Cena obejmuje, wizja lokalna, czyszczenie wstępne zbiornika, odcięcie odspojonych elementów wykładziny z żywic, mycie myjką ciśnieniową w miarę potrzeb, skucie i wyrównanie ubytków, usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik (w wyznaczone przez Państwa miejsce / podstawione przez Państwa kontenery), wypełnienie ubytków w ścianach istniejącego zbiornika betonowego, wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wyłożenie zbiornika (ściany i dno – dopasowanie kształtu, ewentualne cięcie i dopasowanie do stożka oraz podstaw infrastruktury odbiorczej) płytami PE grubości 8/10mm, spawanych ekstruzyjnie, mocowanych do ścian poprzez listwy montażowe, kołkowanych bezpośrednio, (ilość kołków / m^2, średnica, długość kołków, szerokość listew do potwierdzenia po wizji lokalnej wnętrza zbiornika i wykonaniu wierceń próbnych, wstrzeliwań pneumatycznych lub nabojowych, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane, zgrzane ekstruzyjnie, opracowanie i zabudowa listew, elementów przekroju rur kompensacyjnych wydłużenia temperaturowe w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, konstrukcji zbiornika w okresie lato / zima niezależnie od stopnia wypełnienia silosu i panujących warunków, obudowa zsypów dolnych do krawędzi poziomej (zastosowanie miejscowo / obszarowo płyt o dodatkowo zwiększonej odporności na ścieranie / abrazję z grupy tworzyw modyfikowanych wysokiej HMW PE 500 i ultrawysokiej gęstości molekularnej 1000 UHMW, do potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej zsypów, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz konsultacji z technologiem,Instytutem Tworzyw Polimerowych w Toruniu, wyłożenie powierzchni dennej, spadkowej, stożkowej zbiornika, zaślepienie, zaspawanie miejsc montażu kołków, po zakończeniu prac zostanie wykonana w wybranych miejscach próba szczelności metodą przeskoku iskry elektrycznej przy wysokim napięciu. kilku tysięcy Volt (tworzywa PE / PP są izolatorami), oraz spisany protokół z wykonanych prób, piaskowanie i malowanie konstrukcji, stalowych (koszt może ulec zmianie po dokonaniu wizji lokalnej), Gwarancja na wykonane prace montażowe, oraz zabezpieczenie elementów stalowych – 36 miesięcy, żywotność wykładziny ściennej polietylenowej jako materiału wysokiej techniki, z grupy termoplastów określamy, na minimum 20 lat, Czas realizacji do 3 miesięcy, – do ostatecznego potwierdzenia, po dokonaniu wizji lokalnej, w szczególności ocenie ilości i głębokości ubytków, oraz kwestii możliwości wprowadzenia materiałów, do zbiornika, ustawiania rusztowań, Termin realizacji do uzgodnienia, wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z wyprzedzeniem min 4 – 6 tygodni, ze względu na fakt konieczności produkcji materiału pod konkretne zamówienie (również w ewentualnym nietypowym formacie arkuszy), + logistyka oraz ze względu na rezerwację specjalistycznych rusztowań, dźwigów, podnośników i reszty niezbędnych urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia, Płatność – etapami, do uzgodnienia w harmonogramie. Cena ryczałtowa za w/w prace PLN zł/netto + VAT 23%.

AMARGO,Zakres główny objęty umową, to między innymi kompleksowe prace, wprowadzenie płyt, urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań, podestów, wykładziny z płyt na dnie, również cięte w trójkątne pasy, dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika, do podstawy mieszadła, ścianach zbiornika, wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską, celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej, za wykładzinę płyty, mają być kotwione, do istniejących ścian żelbetowych, kołkami rozporowymi, z elementami rur kompensujących wydłużenia, w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, w lecie i zimie, niezależnie od stanu cieczy, panujących warunków otoczenia, wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu, by uzyskać optymalną wytrzymałość, Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane, szczelnie zatyczkami, z tego samego materiału,krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane ekstruderem,by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę, dokonanie próby szczelności całej wykładziny, na przykład metodą przeskoku iskry, iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt, tworzywa PE, PP są izolatorami, spisanie stosownego protokołu.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia – media chemiczne, stężenia i temperatury…. wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!