AMARGO, Zalety oferowanej, unikalnej technologii, proponowanego produktu, brak konieczności przygotowania powierzchni, jak narzuca bezwzględny reżim prawidłowego wykonania innych technologii, wszelkiego rodzaju farb, żywic (przy istniejących zbiornikach, które były budowane 20 – 40 lat temu i są mocno eksploatowane jest to z reguły niewykonalne, pomijając bardzo wysokie koszty, ze względu na konieczność sezonowania poszczególnych warstw, bardzo rozciągnięte w czasie), tym samym eliminacja błędów, ryzyka ww niedociągnięć, i związanych z tym w późniejszej konsekwencji zjawisk odspajania nowej powłoki, skrócony czas montażu, mając na względzie minimalny reżim przygotowania powierzchni, pod aplikację, możliwość zastosowania praktycznie dowolnego koloru wykładziny, skoro produkcja arkuszy wykładziny byłaby na zamówienie > względy HACCP, wizualna obserwacja poziomu cukru, stopnia pozostawania na ścianach / dnie, odspajania, nawisów itd – uzyskanie jednolitej trwałej wykładziny, na całej powierzchni wewnętrznej, o grubości aż 8 mm, zabudowa materiału o niezwykle dużej elastyczności, moduł elastyczności na poziomie 600 – 800 MPa >> w efekcie bardzo dobre dopasowanie do wszelkich nierówności, załamań i deformacji powierzchni, uszczelnienie styków poszczególnych arkuszy tworzywa poprzez wykonanie spawania ekstruzyjnego automatem spawalniczym (rozgrzewa powierzchnie łączone – temp powietrza ok 260 st Celsjusza, podaje uplastyczniony, rodzimy materiał HD PE, o temp. ok 230 st Celsjusza), możliwość zmiany kształtu końcówki teflonowej, buta spawalniczego, celem uzyskania możliwie płaskiej i gładkiej spoiny

Klienci pytają

Firmy zapytują

Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych

AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji!

Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2

Poniżej zapytanie, opis technologii i więcej danych technicznych.

Jeśli macie Państwo podobne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu.

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Z pewnością przygotujemy interesującą ofertę na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika.

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Firma ………… poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu.

Przedmiotem pracy jest zbiornik przeznaczony do składowania ….. luzem.

Komora silosu może pomieścić 10 tysięcy ton …. i ma średnicę zewnętrzną 21,0 m.

Cylinder komory składa się z dwóch części:

a)     części dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

b)     części górnej zasadniczej o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu.

Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych  i  na cokole.

Strop na poz. +35,70 m żelbetowy na belkach stalowych. Podciągi tego stropu podwieszone są do kratownic dachu za pomocą wieszaków stalowych.

W zakres prac wchodzi:

 1. czyszczenie konstrukcji stalowej stropu
 2. czyszczenie dna silosu
 3. czyszczenie ścian silosu
 4. uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian i podłogi
 5. wypełnienie nieszczelności silosu
 6. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stropu
 7. wykonanie powłoki ścian i dna silosu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani realizacją remontu proszę o przesłanie oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem

Oferta, opis:

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania e-mail oraz przeprowadzonej wstępnej wizji i rozmowy w dniu wczorajszym uprzejmie przedkładamy uzupełnioną ofertę (wraz z załącznikami i częścią opisową), z wypunktowaniem szczegółów technicznych oferowanego systemu + kwestie niezbędne do wyjaśnienia / potwierdzenia przed złożeniem ostatecznej oferty uwzględniającej ewentualne dodatkowe rabaty / obniżki cen poszczególnych składowych oferty.
Oferujemy Państwu wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin. Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu i bezpośredniej rozmowie z Państwem – informujemy iż w najbardziej optymalnym wariancie wykładzina może być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300 (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały). W załączeniu przedkładamy kartę katalogową ww materiału, a poniżej wybrane dane techniczne:
– moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa
– naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa
– wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%
– wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%
– twardość Shore’a 60
– udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2
– współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K
– stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat
– atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007
– płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632
– klasa palności – produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny
– zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C


Zalety oferowanej unikalnej technologii i proponowanego produktu to przede wszystkim:
– brak konieczności przygotowania powierzchni jak narzuca bezwzględny reżim prawidłowego
wykonania innych technologii – w tym wszelkiego rodzaju farb i żywic (przy istniejących
zbiornikach, które były budowane 20 – 40 lat temu i są mocno eksploatowane jest to z reguły
niewykonalne, pomijając bardzo wysokie koszty i ze względu na konieczność sezonowania
poszczególnych warstw bardzo rozciągnięte w czasie…), tym samym eliminacja błędów i ryzyka ww
niedociągnięć i związanych z tym w późniejszej konsekwencji zjawisk odspajania nowej powłoki
– skrócony czas montażu mając na względzie minimalny reżim przygotowania powierzchni pod
aplikację
– możliwość zastosowania praktycznie dowolnego koloru wykładziny – skoro produkcja arkuszy
wykładziny byłaby na zamówienie > względy HACCP, wizualna obserwacja poziomu cukru, stopnia
pozostawania na ścianach / dnie, odspajania, nawisów itd
– uzyskanie jednolitej trwałej wykładziny na całej powierzchni wewnętrznej o grubości aż 8 mm
– zabudowa materiału o niezwykle dużej elastyczności – moduł elastyczności na poziomie 600 –
800 MPa >> w efekcie bardzo dobre dopasowanie do wszelkich nierówności, załamań
i deformacji powierzchni
– uszczelnienie styków poszczególnych arkuszy tworzywa poprzez wykonanie spawania
ekstruzyjnego automatem spawalniczym (rozgrzewa powierzchnie łączone – temp powietrza ok
260 st Celsjusza i podaje uplastyczniony rodzimy materiał HD PE o temp. ok 230 st Celsjusza),
możliwość zmiany kształtu końcówki teflonowej buta spawalniczego celem uzyskania możliwie
płaskiej i gładkiej spoiny
– brak efektu osiadania medium, przywierania, tworzenia się nawisów itd. > łatwe odspajania,
przesypywanie, magazynowanie, frakcjonowanie – dzięki zastosowaniu materiału o bardzo niskim
współczynniku tarcia / tarcia powierzchniowego
– polepszona charakterystyka przepływu / przesyłu produktu, konwencjonalne powierzchnie
stalowe z czasem stają się szorstkie i ulegają korozji, co sprawia, że materiał sypki przywiera do
powierzchni, związane z tym problemy stale narastają i wpływają ujemnie na produktywność /
efektywność technologii (między innymi mniejsze pojemności silosów, zasobników itd.) oraz
bezpieczeństwo procesowe
– niższe koszty – szacuje się iż koszty wyłożenia zbiornika silosowego tworzywem technicznym
AMARGPE® wynoszą zaledwie 30% kosztów stali konstrukcyjnej
– doskonała odporność na zużycie mechaniczne
– dłuższa żywotność – wykładziny polietylenowe AMARGPE® charakteryzują się znacznie większą żywotnością w porównaniu do konwencjonalnej stali konstrukcyjnej – co potwierdzają konkretne badania, a mianowicie: w próbie na ścieranie z zawiesiną piasku płyty PE-UHMW o masie cząsteczkowej 5 mln g/mol AMARGPE® uzyskały wynik współczynnika tarcia / ścierania liczony jako objętość materiału utracona w przebiegu próby na poziomie 80 – o 46% lepszy w porównaniu do wartości 150 odpowiednio uzyskanej dla stali S235JR
– w zbiornikach typu silosy wyposażone w leje wysypowe typowym problemem jest tworzenie się mostów i spływ rdzeniowy – ze środka zbiornika, przy ścianach materiał zalega. Następuje rozdzielenie ziaren mieszaniny (odmieszanie materiału) wskutek lejkowego spływu materiału. Najpierw ulega opróżnieniu środkowa część zbiornika silosowego, po czym usunięty zostaje materiał nagromadzony na ścianach. Prowadzi to do rozdzielenia ziaren materiału sypkiego, ponieważ przy napełnianiu zbiornika silosowego materiał drobnoziarnisty gromadzi się w środku zbiornika poniżej punktu napełniania, podczas gdy materiał gruboziarnisty odkłada się na obwodzie, wzdłuż ścian. Aby zapewnić ponowne wymieszanie materiału przy jego pobraniu ze zbiornika, konieczne jest zapewnienie masowego spływu materiału, tak by zminimalizować zjawisko odmieszania lub całkowicie je wyeliminować. Zastosowanie wykładziny AMARGPE® zapewnia zmniejszenie tarcia między materiałem sypkim i ścianami leja, co umożliwia optymalny spływ materiału i całkowite opróżnienie leja, nawet przy mniejszych kątach stożkowych ściany
– wysoka odporność na działanie czynników chemicznych
– stosowanie nowego składu mieszanki oryginalnych renomowanych europejskich dostawców materiału pierwotnego – granulatu do produkcji półproduktu – płyt, bez domieszek materiału z recyklingu
– doskonała przydatność użytkowa, także w odniesieniu do wymagających zastosowań – kluczowe właściwości produktu, wykwalifikowana grupa badawcza wraz z laboratorium
– wieloletnie doświadczenie, wiele referencji
– tworzywo jest izolatorem ciepła, ograniczenie zjawiska wykraplania pary wodnej, ograniczenie dyfuzji pary wodnej, również mając na uwadze, iż aktualnie zbiornik może posiadać rysy / bruzdy / inne formy uszkodzenia powierzchni i mostki termiczne
– całkowita obojętność fizjologiczna, atest Państwowego Zakładu Higieny – materiał powszechnie stosowany na przykład do zbiorników wody pitnej, w branży spożywczej i mięsnej (kloce rozbiorowe, deski do krojenia, wykładziny chłodni, mroźni itd.), do potwierdzenia atest FDA
– wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia > parametr udarność i udarność z karbem
Dodatkowa wartość dodana opisanej technologii to również:
– eliminacja praktycznie do zera przyszłych kosztów remontów / renowacji / utrzymania na dziesiątki lat (poza jedynie inspekcją w cyklach np. co roku)
– praktycznie całkowita pewność, iż do magazynowanego produktu nie przedostaną się jakiekolwiek cząstki stałe obcego materiału stanowiącego warstwę wewnętrzną zbiornika – materiał AMARGPE® nie pęka, nie łamie się, nie kruszy, nie łuszczy się, nie degraduje w trakcie upływu lat!

Czytaj dalej AMARGO, Zalety oferowanej, unikalnej technologii, proponowanego produktu, brak konieczności przygotowania powierzchni, jak narzuca bezwzględny reżim prawidłowego wykonania innych technologii, wszelkiego rodzaju farb, żywic (przy istniejących zbiornikach, które były budowane 20 – 40 lat temu i są mocno eksploatowane jest to z reguły niewykonalne, pomijając bardzo wysokie koszty, ze względu na konieczność sezonowania poszczególnych warstw, bardzo rozciągnięte w czasie), tym samym eliminacja błędów, ryzyka ww niedociągnięć, i związanych z tym w późniejszej konsekwencji zjawisk odspajania nowej powłoki, skrócony czas montażu, mając na względzie minimalny reżim przygotowania powierzchni, pod aplikację, możliwość zastosowania praktycznie dowolnego koloru wykładziny, skoro produkcja arkuszy wykładziny byłaby na zamówienie > względy HACCP, wizualna obserwacja poziomu cukru, stopnia pozostawania na ścianach / dnie, odspajania, nawisów itd – uzyskanie jednolitej trwałej wykładziny, na całej powierzchni wewnętrznej, o grubości aż 8 mm, zabudowa materiału o niezwykle dużej elastyczności, moduł elastyczności na poziomie 600 – 800 MPa >> w efekcie bardzo dobre dopasowanie do wszelkich nierówności, załamań i deformacji powierzchni, uszczelnienie styków poszczególnych arkuszy tworzywa poprzez wykonanie spawania ekstruzyjnego automatem spawalniczym (rozgrzewa powierzchnie łączone – temp powietrza ok 260 st Celsjusza, podaje uplastyczniony, rodzimy materiał HD PE, o temp. ok 230 st Celsjusza), możliwość zmiany kształtu końcówki teflonowej, buta spawalniczego, celem uzyskania możliwie płaskiej i gładkiej spoiny

AMARGO wizje lokalne zbiorników silosów, ekspertyzy,analizy techniczne,część opisowa technologii remontu renowacji,wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika, płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin, Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe, i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu, i bezpośredniej rozmowie z Państwem, najbardziej optymalnym wariancie, wykładzina może być wykonana z, polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300, (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały) , kartę katalogową ww materiału, wybrane dane techniczne:, moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa, naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa, wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%, wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%, twardość Shore’a 60, udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2, współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K, stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat, atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007, płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632, klasa palności, produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny, zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C

Klienci pytają

Firmy zapytują

Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych

AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji!

Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2

Poniżej zapytanie, opis technologii i więcej danych technicznych.

Jeśli macie Państwo podobne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu.

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Z pewnością przygotujemy interesującą ofertę na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika.

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Firma ………… poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu.

Przedmiotem pracy jest zbiornik przeznaczony do składowania ….. luzem.

Komora silosu może pomieścić 10 tysięcy ton …. i ma średnicę zewnętrzną 21,0 m.

Cylinder komory składa się z dwóch części:

a)     części dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

b)     części górnej zasadniczej o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu.

Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych  i  na cokole.

Strop na poz. +35,70 m żelbetowy na belkach stalowych. Podciągi tego stropu podwieszone są do kratownic dachu za pomocą wieszaków stalowych.

W zakres prac wchodzi:

 1. czyszczenie konstrukcji stalowej stropu
 2. czyszczenie dna silosu
 3. czyszczenie ścian silosu
 4. uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian i podłogi
 5. wypełnienie nieszczelności silosu
 6. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stropu
 7. wykonanie powłoki ścian i dna silosu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani realizacją remontu proszę o przesłanie oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem

Oferta, opis:

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania e-mail oraz przeprowadzonej wstępnej wizji i rozmowy w dniu wczorajszym uprzejmie przedkładamy uzupełnioną ofertę (wraz z załącznikami i częścią opisową), z wypunktowaniem szczegółów technicznych oferowanego systemu + kwestie niezbędne do wyjaśnienia / potwierdzenia przed złożeniem ostatecznej oferty uwzględniającej ewentualne dodatkowe rabaty / obniżki cen poszczególnych składowych oferty.
Oferujemy Państwu wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin. Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu i bezpośredniej rozmowie z Państwem – informujemy iż w najbardziej optymalnym wariancie wykładzina może być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300 (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały). W załączeniu przedkładamy kartę katalogową ww materiału, a poniżej wybrane dane techniczne:
– moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa
– naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa
– wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%
– wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%
– twardość Shore’a 60
– udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2
– współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K
– stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat
– atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007
– płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632
– klasa palności – produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny
– zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C

Czytaj dalej AMARGO wizje lokalne zbiorników silosów, ekspertyzy,analizy techniczne,część opisowa technologii remontu renowacji,wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika, płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin, Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe, i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu, i bezpośredniej rozmowie z Państwem, najbardziej optymalnym wariancie, wykładzina może być wykonana z, polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300, (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały) , kartę katalogową ww materiału, wybrane dane techniczne:, moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa, naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa, wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%, wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%, twardość Shore’a 60, udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2, współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K, stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat, atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007, płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632, klasa palności, produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny, zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C

AMARGO dokonuje wycen, doradza od strony technicznej, przygotowuje koncepcje napraw, remontów silosów betonowych, żelbetonowych,zdewastowanych, zniszczonych, wyeksploatowanych, używanych kilkadziesiąt lat, części górnej zasadniczej zbiornika silosowego, o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu, Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych i na cokole, Strop na poz. +35,70 m, żelbetowy na belkach stalowych, Podciągi tego stropu podwieszone są, do kratownic dachu, za pomocą wieszaków stalowych, W zakres prac wchodzi, czyszczenie konstrukcji, stalowej stropu, czyszczenie dna silosu, czyszczenie ścian silosu, uzupełnienie ubytków, w powierzchni ścian, i podłogi wypełnienie nieszczelności, silosu zabezpieczenie antykorozyjne, konstrukcji stalowej stropu, wykonanie powłoki ścian, i dna silosu,nałożenie nowej powłoki ochronnej, zabezpieczającej,chroniącej beton przed erozją,przed ubytkami, kruszeniem się,wpadaniem odłamków do magazynowanego produktu spożywczego, certyfikacja, prace na wysokościach, techniki alpinistyczne,specjalizacja,

Klienci pytają

Firmy zapytują

Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych

AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji!

Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2

Poniżej zapytanie, opis technologii i więcej danych technicznych.

Jeśli macie Państwo podobne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu.

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Z pewnością przygotujemy interesującą ofertę na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika.

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Firma ………… poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu.

Przedmiotem pracy jest zbiornik przeznaczony do składowania ….. luzem.

Komora silosu może pomieścić 10 tysięcy ton …. i ma średnicę zewnętrzną 21,0 m.

Cylinder komory składa się z dwóch części:

a)     części dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

b)     części górnej zasadniczej o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu.

Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych  i  na cokole.

Strop na poz. +35,70 m żelbetowy na belkach stalowych. Podciągi tego stropu podwieszone są do kratownic dachu za pomocą wieszaków stalowych.

W zakres prac wchodzi:

 1. czyszczenie konstrukcji stalowej stropu
 2. czyszczenie dna silosu
 3. czyszczenie ścian silosu
 4. uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian i podłogi
 5. wypełnienie nieszczelności silosu
 6. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stropu
 7. wykonanie powłoki ścian i dna silosu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani realizacją remontu proszę o przesłanie oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem

Czytaj dalej AMARGO dokonuje wycen, doradza od strony technicznej, przygotowuje koncepcje napraw, remontów silosów betonowych, żelbetonowych,zdewastowanych, zniszczonych, wyeksploatowanych, używanych kilkadziesiąt lat, części górnej zasadniczej zbiornika silosowego, o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu, Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych i na cokole, Strop na poz. +35,70 m, żelbetowy na belkach stalowych, Podciągi tego stropu podwieszone są, do kratownic dachu, za pomocą wieszaków stalowych, W zakres prac wchodzi, czyszczenie konstrukcji, stalowej stropu, czyszczenie dna silosu, czyszczenie ścian silosu, uzupełnienie ubytków, w powierzchni ścian, i podłogi wypełnienie nieszczelności, silosu zabezpieczenie antykorozyjne, konstrukcji stalowej stropu, wykonanie powłoki ścian, i dna silosu,nałożenie nowej powłoki ochronnej, zabezpieczającej,chroniącej beton przed erozją,przed ubytkami, kruszeniem się,wpadaniem odłamków do magazynowanego produktu spożywczego, certyfikacja, prace na wysokościach, techniki alpinistyczne,specjalizacja,

Kalkulacja, koszt, wycena naprawy, wycenę renowacji / remontu silosu żelbetonowego, o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi HD PE 300 to 2700 m^2, zapytanie, opis technologii, więcej danych technicznych,poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu, interesującą ofertę, na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika, Przedmiotem pracy jest zbiornik, przeznaczony do składowania cukru, mąki, proszku, cementu,materiałów sypkich luzem,transport pneumatyczny, przesyp liniami kubełkowych podajników taśmowych, rynienki,komora silosa silosu, ma średnicę zewnętrzną 21 metrów,cylinder komory składa się z dwóch części,dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm, spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

Klienci pytają

Firmy zapytują

Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych

AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji!

Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2

Poniżej zapytanie, opis technologii i więcej danych technicznych.

Jeśli macie Państwo podobne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu.

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

Z pewnością przygotujemy interesującą ofertę na nowoczesną niezwykle wytrzymałą wykładzinę zbiornika.

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Firma ………… poszukuje usługodawcy do realizacji prac w zakresie remontu wnętrza silosu.

Przedmiotem pracy jest zbiornik przeznaczony do składowania ….. luzem.

Komora silosu może pomieścić 10 tysięcy ton …. i ma średnicę zewnętrzną 21,0 m.

Cylinder komory składa się z dwóch części:

a)     części dolnej cokołowej o grubości ściany 40 cm spoczywającej na fundamencie i sięgającej do poziomu stropu na poz. +1,20 m

b)     części górnej zasadniczej o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu.

Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych  i  na cokole.

Strop na poz. +35,70 m żelbetowy na belkach stalowych. Podciągi tego stropu podwieszone są do kratownic dachu za pomocą wieszaków stalowych.

W zakres prac wchodzi:

 1. czyszczenie konstrukcji stalowej stropu
 2. czyszczenie dna silosu
 3. czyszczenie ścian silosu
 4. uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian i podłogi
 5. wypełnienie nieszczelności silosu
 6. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stropu
 7. wykonanie powłoki ścian i dna silosu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani realizacją remontu proszę o przesłanie oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Oferta, opis:

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania e-mail oraz przeprowadzonej wstępnej wizji i rozmowy w dniu wczorajszym uprzejmie przedkładamy uzupełnioną ofertę (wraz z załącznikami i częścią opisową), z wypunktowaniem szczegółów technicznych oferowanego systemu + kwestie niezbędne do wyjaśnienia / potwierdzenia przed złożeniem ostatecznej oferty uwzględniającej ewentualne dodatkowe rabaty / obniżki cen poszczególnych składowych oferty.
Oferujemy Państwu wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin. Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu i bezpośredniej rozmowie z Państwem – informujemy iż w najbardziej optymalnym wariancie wykładzina może być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300 (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały). W załączeniu przedkładamy kartę katalogową ww materiału, a poniżej wybrane dane techniczne:
– moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa
– naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa
– wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%
– wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%
– twardość Shore’a 60
– udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2
– współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K
– stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat
– atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007
– płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632
– klasa palności – produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny
– zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C
Zalety oferowanej unikalnej technologii i proponowanego produktu to przede wszystkim:
– brak konieczności przygotowania powierzchni jak narzuca bezwzględny reżim prawidłowego
wykonania innych technologii – w tym wszelkiego rodzaju farb i żywic (przy istniejących
zbiornikach, które były budowane 20 – 40 lat temu i są mocno eksploatowane jest to z reguły
niewykonalne, pomijając bardzo wysokie koszty i ze względu na konieczność sezonowania
poszczególnych warstw bardzo rozciągnięte w czasie…), tym samym eliminacja błędów i ryzyka ww
niedociągnięć i związanych z tym w późniejszej konsekwencji zjawisk odspajania nowej powłoki
– skrócony czas montażu mając na względzie minimalny reżim przygotowania powierzchni pod
aplikację
– możliwość zastosowania praktycznie dowolnego koloru wykładziny – skoro produkcja arkuszy
wykładziny byłaby na zamówienie > względy HACCP, wizualna obserwacja poziomu cukru, stopnia
pozostawania na ścianach / dnie, odspajania, nawisów itd
– uzyskanie jednolitej trwałej wykładziny na całej powierzchni wewnętrznej o grubości aż 8 mm
– zabudowa materiału o niezwykle dużej elastyczności – moduł elastyczności na poziomie 600 –
800 MPa >> w efekcie bardzo dobre dopasowanie do wszelkich nierówności, załamań
i deformacji powierzchni
– uszczelnienie styków poszczególnych arkuszy tworzywa poprzez wykonanie spawania
ekstruzyjnego automatem spawalniczym (rozgrzewa powierzchnie łączone – temp powietrza ok
260 st Celsjusza i podaje uplastyczniony rodzimy materiał HD PE o temp. ok 230 st Celsjusza),
możliwość zmiany kształtu końcówki teflonowej buta spawalniczego celem uzyskania możliwie
płaskiej i gładkiej spoiny
– brak efektu osiadania medium, przywierania, tworzenia się nawisów itd. > łatwe odspajania,
przesypywanie, magazynowanie, frakcjonowanie – dzięki zastosowaniu materiału o bardzo niskim
współczynniku tarcia / tarcia powierzchniowego
– polepszona charakterystyka przepływu / przesyłu produktu, konwencjonalne powierzchnie
stalowe z czasem stają się szorstkie i ulegają korozji, co sprawia, że materiał sypki przywiera do
powierzchni, związane z tym problemy stale narastają i wpływają ujemnie na produktywność /
efektywność technologii (między innymi mniejsze pojemności silosów, zasobników itd.) oraz
bezpieczeństwo procesowe
– niższe koszty – szacuje się iż koszty wyłożenia zbiornika silosowego tworzywem technicznym
AMARGPE® wynoszą zaledwie 30% kosztów stali konstrukcyjnej
– doskonała odporność na zużycie mechaniczne
– dłuższa żywotność – wykładziny polietylenowe AMARGPE® charakteryzują się znacznie większą żywotnością w porównaniu do konwencjonalnej stali konstrukcyjnej – co potwierdzają konkretne badania, a mianowicie: w próbie na ścieranie z zawiesiną piasku płyty PE-UHMW o masie cząsteczkowej 5 mln g/mol AMARGPE® uzyskały wynik współczynnika tarcia / ścierania liczony jako objętość materiału utracona w przebiegu próby na poziomie 80 – o 46% lepszy w porównaniu do wartości 150 odpowiednio uzyskanej dla stali S235JR
– w zbiornikach typu silosy wyposażone w leje wysypowe typowym problemem jest tworzenie się mostów i spływ rdzeniowy – ze środka zbiornika, przy ścianach materiał zalega. Następuje rozdzielenie ziaren mieszaniny (odmieszanie materiału) wskutek lejkowego spływu materiału. Najpierw ulega opróżnieniu środkowa część zbiornika silosowego, po czym usunięty zostaje materiał nagromadzony na ścianach. Prowadzi to do rozdzielenia ziaren materiału sypkiego, ponieważ przy napełnianiu zbiornika silosowego materiał drobnoziarnisty gromadzi się w środku zbiornika poniżej punktu napełniania, podczas gdy materiał gruboziarnisty odkłada się na obwodzie, wzdłuż ścian. Aby zapewnić ponowne wymieszanie materiału przy jego pobraniu ze zbiornika, konieczne jest zapewnienie masowego spływu materiału, tak by zminimalizować zjawisko odmieszania lub całkowicie je wyeliminować. Zastosowanie wykładziny AMARGPE® zapewnia zmniejszenie tarcia między materiałem sypkim i ścianami leja, co umożliwia optymalny spływ materiału i całkowite opróżnienie leja, nawet przy mniejszych kątach stożkowych ściany
– wysoka odporność na działanie czynników chemicznych
– stosowanie nowego składu mieszanki oryginalnych renomowanych europejskich dostawców materiału pierwotnego – granulatu do produkcji półproduktu – płyt, bez domieszek materiału z recyklingu
– doskonała przydatność użytkowa, także w odniesieniu do wymagających zastosowań – kluczowe właściwości produktu, wykwalifikowana grupa badawcza wraz z laboratorium
– wieloletnie doświadczenie, wiele referencji
– tworzywo jest izolatorem ciepła, ograniczenie zjawiska wykraplania pary wodnej, ograniczenie dyfuzji pary wodnej, również mając na uwadze, iż aktualnie zbiornik może posiadać rysy / bruzdy / inne formy uszkodzenia powierzchni i mostki termiczne
– całkowita obojętność fizjologiczna, atest Państwowego Zakładu Higieny – materiał powszechnie stosowany na przykład do zbiorników wody pitnej, w branży spożywczej i mięsnej (kloce rozbiorowe, deski do krojenia, wykładziny chłodni, mroźni itd.), do potwierdzenia atest FDA
– wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia > parametr udarność i udarność z karbem
Dodatkowa wartość dodana opisanej technologii to również:
– eliminacja praktycznie do zera przyszłych kosztów remontów / renowacji / utrzymania na dziesiątki lat (poza jedynie inspekcją w cyklach np. co roku)
– praktycznie całkowita pewność, iż do magazynowanego produktu nie przedostaną się jakiekolwiek cząstki stałe obcego materiału stanowiącego warstwę wewnętrzną zbiornika – materiał AMARGPE® nie pęka, nie łamie się, nie kruszy, nie łuszczy się, nie degraduje w trakcie upływu lat!
Oferta – Cena obejmuje:
 wizja lokalna, czyszczenie wstępne zbiornika, odcięcie odspojonych elementów wykładziny z żywic, mycie myjką ciśnieniową w miarę potrzeb, skucie i wyrównanie ubytków, usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik (w wyznaczone przez Państwa miejsce / podstawione przez Państwa kontenery)
 wypełnienie ubytków w ścianach istniejącego zbiornika betonowego
 wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów
 wyłożenie zbiornika (ściany i dno – dopasowanie kształtu, ewentualne cięcie i dopasowanie do stożka oraz podstaw infrastruktury odbiorczej) płytami PE grubości 8/10mm, spawanych ekstruzyjnie, mocowanych do ścian poprzez listwy montażowe i / lub kołkowanych bezpośrednio (ilość kołków / m^2, średnica, długość kołków, szerokość listew do potwierdzenia po wizji lokalnej wnętrza zbiornika i wykonaniu wierceń próbnych / wstrzeliwań pneumatycznych lub nabojowych)
 płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane / zgrzane ekstruzyjnie
 opracowanie i zabudowa listew i / lub elementów przekroju rur kompensacyjnych wydłużenia temperaturowe w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian – konstrukcji zbiornika w okresie lato / zima niezależnie od stopnia wypełnienia silosu i panujących warunków
 obudowa zsypów dolnych do krawędzi poziomej (zastosowanie miejscowo / obszarowo płyt o dodatkowo zwiększonej odporności na ścieranie / abrazję z grupy tworzyw modyfikowanych wysokiej HMW PE 500 i ultrawysokiej gęstości molekularnej 1000 UHMW – do potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej zsypów i wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz konsultacji z technologiem i/lub Instytutem Tworzyw Polimerowych w Toruniu )
 wyłożenie powierzchni dennej / spadkowej / stożkowej zbiornika
 zaślepienie / zaspawanie miejsc montażu kołków
 po zakończeniu prac zostanie wykonana w wybranych miejscach próba szczelności metodą przeskoku iskry elektrycznej przy wysokim napięciu kilku tysięcy Volt (tworzywa PE / PP są izolatorami) oraz spisany protokół z wykonanych prób
 piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych (koszt może ulec zmianie po dokonaniu wizji lokalnej)
Gwarancja na wykonane prace montażowe oraz zabezpieczenie elementów stalowych – 36 miesięcy, żywotność wykładziny ściennej polietylenowej jako materiału wysokiej techniki z grupy termoplastów określamy na minimum 20 lat.
Czas realizacji do 3 miesięcy – do ostatecznego potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej i w szczególności ocenie ilości i głębokości ubytków oraz kwestii możliwości wprowadzenia materiałów do zbiornika i ustawiania rusztowań.
Termin realizacji do uzgodnienia, wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z wyprzedzeniem min 4 – 6 tygodni, ze względu na fakt konieczności produkcji materiału pod konkretne zamówienie (również w ewentualnym nietypowym formacie arkuszy) + logistyka oraz ze względu na rezerwację specjalistycznych rusztowań, dźwigów, podnośników i reszty niezbędnych urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia.
Płatność – etapami, do uzgodnienia w harmonogramie.
Cena ryczałtowa za w/w prace ………… zł/netto + VAT 23%.
Do ustalenia pozostają następujące kwestie:
– termin spotkania na miejscu, prezentacji próbek produktu, spawania ekstruzyjnego, wytrzymałości
– max wahania w ciągu roku temperatur ścian silosu, czy są takowe dane, czy można aktualnie wykonać pomiary?
– wielkość otworu w stropie ? jakiej wielkości płyty można wprowadzić? Palety 4000×2000 mm ? lub palety w pionie? Wówczas dźwig musiałby być zdolny do podniesienia ładunku na minimum 38 metrów + skos ?? łącznie ramię 50 m? czy dłuższe ? możliwość podjazdu do zbiornika ? powierzchnia o wystarczającej nośności do tonażu dźwigu
– możliwość powiększenia otworu w dnie na czas prac celem obsługi zbiornika „od dołu”, po zakończeniu prac otwór byłby ponownie zazbrojony i zabetonowany lub zmieniono by właz rewizyjny na większy np. 220×70 cm ?
– wielkość ubytków w ścianach ?
– ocena stanu betonu (czy jest znaczna erozja i zniszczenie warstwy wewnętrznej?) celem doboru długości kołków, średnicy, sposobu aplikacji
– możliwość zabudowy dźwigu na stropie silosu ? przytwierdzenia do powierzchni na obrzeżu i montowania wciągarki? + balast
– możliwość podniesienia dźwigiem i złożenia na stropie ładunku o masie do 20 ton >> uzyskamy odpowiedź na jak długo trzeba będzie utrzymywać dźwig… jeśli nie można będzie zbyt dużo obciążyć dach musimy liczyć się z koniecznością sukcesywnego odciążania stropu poprzez „spuszczanie„ sukcesywnie materiałów do wnętrza zbiornika
– czy termin realizacji można wydłużyć o dodatkowy miesiąc ?
– będzie konieczne kotwienie rusztowań do ścian
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości – jestem do pełnej dyspozycji.
Pozostaję z wyrazami szacunku,
———————————

podobna realizacja tutaj: http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

AMARGO,Zakres główny objęty umową, to między innymi kompleksowe prace, wprowadzenie płyt, urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań, podestów, wykładziny z płyt na dnie, również cięte w trójkątne pasy, dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika, do podstawy mieszadła, ścianach zbiornika, wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską, celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej, za wykładzinę płyty, mają być kotwione, do istniejących ścian żelbetowych, kołkami rozporowymi, z elementami rur kompensujących wydłużenia, w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, w lecie i zimie, niezależnie od stanu cieczy, panujących warunków otoczenia, wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu, by uzyskać optymalną wytrzymałość, Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane, szczelnie zatyczkami, z tego samego materiału,krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane ekstruderem,by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę, dokonanie próby szczelności całej wykładziny, na przykład metodą przeskoku iskry, iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt, tworzywa PE, PP są izolatorami, spisanie stosownego protokołu.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia – media chemiczne, stężenia i temperatury…. wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

AMARGO, doświadczenie, procesem doboru właściwej technologii, stan obecny zbiornika, sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie, Wówczas określamy rodzaj materiału, proponujemy wykładzinę, np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm, w zależności od miejsca instalacji, (dno, ściany boczne), z systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania, kołkowania, kompensacji.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia – media chemiczne, stężenia i temperatury…. wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

AMARGO, Technologia stosowana w konstrukcjach nowych, przy renowacji istniejących, Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach, stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe, procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych, wychwytujących, zbiorników odcieków, emulsji olejowych, Kanalizacji, włazów, szybów składowych, Warników, odstojników, Fundamentów, Tuneli, Otwartych rowów, Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Czytaj dalej AMARGO, Technologia stosowana w konstrukcjach nowych, przy renowacji istniejących, Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach, stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe, procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych, wychwytujących, zbiorników odcieków, emulsji olejowych, Kanalizacji, włazów, szybów składowych, Warników, odstojników, Fundamentów, Tuneli, Otwartych rowów, Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

AMARGO, remont wykładziny, ochrona struktur betonowych, płytami polietylenowymi, polipropylenowymi, wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, szereg zalet, przewaga tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych, Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych, Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania, Wysoka odporność na uderzenia, ścieranie, Znakomita odporność chemiczna, Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym, Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich, Odporność w szerokim zakresie temperatur, na promieniowanie UV prosty i szybki montaż, Przykładowy zakres zastosowań, szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

 

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia – media chemiczne, stężenia i temperatury…. wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!