Skorzystaj z naszego doświadczenia! Doradztwo, wsparcie, wskazówki – tworzywa sztuczne, produkty PE, PP, PCV, PVDF

Podobno nie ma głupich pytań… W AMARGO na pewno nie ma głupich odpowiedzi!

AMARGO już od ponad 14 lat zajmuje się tworzywami sztucznymi na wielką skalę. Wiemy, że się na tym znamy, ponieważ od wielu lat rozwijamy się w tej branży, zdobywamy nowe doświadczenia, dokształcamy się, śledzimy trendy i zapotrzebowania. Tego, co mamy do powiedzenia w teorii, nauczyliśmy się w praktyce. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą. Zespół fachowców AMARGO doradzi najlepsze rozwiązania i parametry naszych produktów. Udzieli cennych praktycznych wskazówek, oraz opowie o zasadach użytkowania.

Zazwyczaj Klient zwraca się do nas z zapytaniem o nietypowy produkt lub z aplikacją końcową, określa dane techniczne, wymagania, normy, typy, pakowanie, foliowanie, wymiary, tolerancje. Analizujemy te dane i informujemy o możliwościach konkretnej linii produkcyjnej. Uruchamiamy partię próbną, wykonujemy testy, ewentualnie certyfikację. Każde zamówienie jest „szyte na miarę”, dzięki czemu nad każdym pochylamy się tak samo dokładnie i jesteśmy w stanie udzielić konkretnych konsultacji.

http://amargo.pl/pl/wsparcie

Jeżeli mają Państwo jakiś pomysł, problem natury technicznej, ale nie do końca Państwo wiedzą, jak to ugryźć – zapraszamy do kontaktu!
Kto pyta, nie błądzi:

biuro@amargo.pl
produkty@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
+48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03

Spawanie Tworzyw Sztucznych, zasady, reguły, wytyczne, normy, zakres spawania – zgrzewania, normy obligujące, sprawdzające testy, pytania, odpowiedzi

Spawanie tworzyw sztucznych polega na trwałym połączeniu termoplastycznych materiałów przy pomocy ciepła i ciśnienia, z dodaniem lub bez dodania materiału dodatkowego. Wszystkie procesy są wykonywane gdy łączone powierzchnie są w stanie plastycznym. Na powierzchni styku łączonych części, które są do siebie dociskane, łańcuchy cząsteczek polimeru łączą się i przeplatają tworząc jednorodną spoinę materiałów.

Tylko tworzywa tego samego typu mogą być spawane ze sobą np. PP z PP. Jedynie te same odmiany danego tworzywa o takiej samej lub podobnej masie cząsteczkowej, takiej samej gęstości i współczynniku płynięcia dają dobrą mechanicznie spoinę. Kolor tworzywa nie ma większego znaczenia.

Twardy i miękki polietylen nie mogą być ze sobą łączone.
Jedynym wyjątkiem jest łączenie twardego PVC ze szkłem akrylowym, gdzie siła wytworzonego spawu jest zadowalająca.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat łączenia i spawania tworzyw prosimy odnieść się do naszych wskazówek przetwarzania które można otrzymać wysyłając e-mail z zapytaniem.

Zapraszamy http://amargo.pl/pl/kontakt

spawania zbiornika przeciwpożarowego 15 metrów sześciennych
spawania zbiornika przeciwpożarowego 15 metrów sześciennych

Nowoczesne rozwiązania w zakresie dezodoryzacji powietrza (przemysłowe instalacje), obudowy, komory, ścianki filtra, komory filtracji węglowej, na węglu aktywnym, Instalacja adsorpcyjna z filtrem CARBOWENT, wypełnionym węglem aktywnym, dobierana odpowiednio do danego zanieczyszczenia gazowego, Na złożu adsorpcyjnym (adsorber) zachodzi neutralizacja odorów, w postaci lotnych związków organicznych (VOC). oraz typowych gazów odorotwórczych (np. siarkowodór), Dezodoryzacja w znacznym stopniu zmniejsza negatywne oddziaływanie, na środowisko emitorów substancji złowonnych, Typoszereg stosowany jest głównie w instalacjach przemysłowych, dezodoryzacji obiektów komunalnych, procesy usuwania par rozpuszczalników z wentylowanego powietrza, odpowietrzanie zbiorników, dezodoryzacja hal przemysłowych (np. malowanie natryskowe, produkcja laminatów poliestrowo szklanych, prasy osadów oczyszczalni ściekó itp.), wspomaganie procesu biofiltracji w przypadku dużej nierównomierności dopływającego ładunku odorów, pytania, wskazania, porady, przykłady budowy,

Realizacje AMARGO w zakresie dezodoryzacji powietrza (przemysłowe instalacje) komór biofiltrów lub układów filtrów węglowych – oczyszczanie powietrza z siarkowodoru…

Przykłady zapytań z rynku, realizacji, budowy, dostaw.

Macie podobne ? – śmiało! Jesteśmy do dyspozycji:

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

 

skuteczność oczyszczania z H2S powietrza filtrowanego 99 procent komora filtracyjna oczyszczalnia ścieków osady prasa odcieki tworzywo laminat stal odporne na żrące
skuteczność oczyszczania z H2S powietrza filtrowanego 99 procent komora filtracyjna oczyszczalnia ścieków osady prasa odcieki tworzywo laminat stal odporne na żrące

Oto przykład zapytania:

Czy mógłbyś wycenić mi wykonanie obudowy filtra do ….. wg rysunku w załączeniu?

Obudowa wykonana z panela PP 50x100mm.

Podłoga w komorze zasilania – przeciwślizgowa z re granulatu, w komorze filtracyjnej – z płyty.

Na kiedy moglibyście nam wykonać 3 takie obudowy (jedna z nich będzie odbiciem lustrzanym tej, która jest na rysunku).

Czytaj dalej Nowoczesne rozwiązania w zakresie dezodoryzacji powietrza (przemysłowe instalacje), obudowy, komory, ścianki filtra, komory filtracji węglowej, na węglu aktywnym, Instalacja adsorpcyjna z filtrem CARBOWENT, wypełnionym węglem aktywnym, dobierana odpowiednio do danego zanieczyszczenia gazowego, Na złożu adsorpcyjnym (adsorber) zachodzi neutralizacja odorów, w postaci lotnych związków organicznych (VOC). oraz typowych gazów odorotwórczych (np. siarkowodór), Dezodoryzacja w znacznym stopniu zmniejsza negatywne oddziaływanie, na środowisko emitorów substancji złowonnych, Typoszereg stosowany jest głównie w instalacjach przemysłowych, dezodoryzacji obiektów komunalnych, procesy usuwania par rozpuszczalników z wentylowanego powietrza, odpowietrzanie zbiorników, dezodoryzacja hal przemysłowych (np. malowanie natryskowe, produkcja laminatów poliestrowo szklanych, prasy osadów oczyszczalni ściekó itp.), wspomaganie procesu biofiltracji w przypadku dużej nierównomierności dopływającego ładunku odorów, pytania, wskazania, porady, przykłady budowy,

Wyjaśnienie PE 500 a UHMW 1000 HDPE, ? pytania, wskazania, ceny, dane, Zastosowania PE 1000 w budowie maszyn do wytwarzania różnych elementów narażonych przede wszystkim na zużycie cierne, jak np.: listwy i prowadnice ślizgowe, koła zębate, koła łańcuchowe ślimaki transportowe, zgarniaki, sita, cedzaki, blaty robocze maszyn dla ochrony przed ściernym działanie przemieszczającego się kruszywa oraz celem zapobieżenia przywierania materiałów sypkich do powierzchni tworzywem wykładane są powierzchnie: silosów, przenośników korytowych powierzchnie ładunkowe samochodów i wagonów kolejowych bardzo wysoka udarność sprawiła, że z PE 1000 produkuje się: odbojnice, bandy lodowisk różnorakie elementy narażone na obciążenia udarowe lub uderzeniowe w towarzystwie niskich temperatur.

Krótkie wyjaśnienie co oznacza PE 80…PE100, PE typ 300 HMW 500, UHMW 1000, U-HMW, tłumaczenie… na podstawie Instytutu DiBt, aktualnie odpowiednik Instytutu Budownictwa…

Jakie są różnice PE 80 a PE 100 ? Co oznaczają poszczególne symbole? PE klasy 300 / 500 / 1000 , gęstości molekularne, odporność na ścieranie, ciśnienie, wytrzymałość, udarność, granica plastyczności polietylenu, naprężenie, granica zerwania, granica plastyczności…

Polietylen wysokiej gęstości PE 300 (PE-HD) – stanowi podstawę oferty tego rodzaju polietylenów, jego przeciętna masa molowa wynosi około 300 000 g/mol. Półprodukty oferowane są standardowo w kolorach naturalnym oraz czarnym – uodporniającym na działanie promieniowania UV. Ta właśnie odporność na UV w połączeniu z wysoką udarnością w zakresie niskich temperatur zadecydowały o stosowaniu tego materiału do budowy wszelkiego rodzaju urządzeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

PE 300 charakteryzuje się między innymi

 • niską gęstością
 • dużą ciągliwością
 • zakresem temperatury pracy leżącym w granicach -50°C do +70°C
 • dobrymi własnościami dielektrycznymi
 • bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz odpornością na korozję
 • bardzo niską absorpcją wilgoci/wody
 • w przypadku czarnego zabarwienia odpornością na promieniowanie UV
 • dobrymi właściwościami ślizgowymi, ale stosunkowo dużym zużyciem ciernym w porównaniu do PE 1000 lub PA
 • fizjologiczną obojętnością i możliwością kontaktu z żywnością
 • właściwościami antyadhezyjnymi
 • wysoką trwałością/żywotnością

Zastosowanie PE 300
w branży chemicznej, budowlanej, w rolnictwie, inżynierii ochrony środowiska do budowy:

 • silosów, zbiorników chemicznych
 • odstojników, kompostowników
 • separatorów oleju, oczyszczalni ścieków
 • instalacji wodnych, kanalizacyjnych, drenarskich itp. urządzeń

płyty kaszerowane stosowane są do wykładania powierzchni zbiorników stalowych
z płyt PE 300 wykonuje się również kanały wentylacyjne (PE 300 antystatyczny lub łatwo-przewodzący)
w procesie termoformowania palety transportowe, pojemniki na żywność, obudowy urządzeń
modyfikacja UV w różnych kolorach o moletowanej powierzchni znalazła zastosowanie w budowie jachtów oraz produkcji wyposażenia placów zabaw (huśtawki, itp.) z powodzeniem zastępując stosowane dotychczas drewno i sklejkę.

Ofertę dostawy stanowią półprodukty w postaci:

 • płyt ekstrudowanych oraz prasowanych
 • drutów spawalniczych
 • wałków, tulei oraz profili

Poza półproduktami standardowymi oferujemy możliwość sprowadzenia płyt w specjalnym wykonaniu:

 • płyt w klasie wytrzymałości PE 80 lub PE100
 • płyt o właściwościach antystatycznych lub łatwoprzewodzących
 • płyt kaszerowanych
 • płyt o właściwościach samogasnących
 • płyt spienionych
 • płyt stabilizowanych na działanie UV
 • płyt o lepszej podatności na termoformowanie
 • płyt w różnych formatach i kolorach niestandardowych (RAL, Pantone), o gładkiej lub moletowanej powierzchni
 • płyt o powierzchni zabezpieczonej folią ochronną
 • płyt wykonanych z regeneratu

Polietylen PE 80 (PE-HD) – jest odmianą polietylenu wysokiej gęstości produkowanego z surowca wymienionego przez DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) w liście surowców zalecanych do budowy naziemnych zbiorników z tworzyw termoplastycznych, służących do magazynowania płynnych substancji niebezpiecznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych. Jakość wytwarzanych półproduktów nadzorowana jest przez jednostkę zewnętrzną SKZ (Süddeutches Kunststoffzentrum). Cechą charakterystyczną PE 80 jest wytrzymałość materiału na naprężenie zastępcze wynoszące do 8 N/mm2 po okresie użytkowania wynoszącym 50 lat w temperaturze +20°C.

Zastosowanie PE 80

 • w branży chemicznej, inżynierii ochrony środowiska do budowy wszelkiego rodzaju odpowiedzialnych zbiorników na media szkodliwe i agresywne,
 • co do których istnieją podwyższone wymogi bezpieczeństwa i niezawodności
 • elementy instalacji rurowych (nietypowe elementy złączne, jak np. kolana, trójniki – często o dużych gabarytach)
 • rury preizolowane

Polietylen PE 100 (PE-HD) – podobnie jak PE 80 spełnia zaostrzone wymogi bezpieczeństwa z tą jedną różnicą, że wytrzymałość zastępcza jest wyższa i wynosi w tym przypadku 10 N/mm2.

Zastosowanie PE 100

 • w branży chemicznej, inżynierii ochrony środowiska do budowy wszelkiego rodzaju odpowiedzialnych zbiorników na media szkodliwe i agresywne,
 • co do których istnieją podwyższone wymogi bezpieczeństwa i niezawodności
 • elementy instalacji rurowych (nietypowe elementy złączne, jak np. kolana, trójniki – często o dużych gabarytach)
 • rury preizolowane

 

Polietylen o wysokiej masie molowej PE 500 (PE-HMW) – jest rodzajem PE charakteryzującym się wysoką masą molową zawierającą się w przedziale od 500 000 Do 1 000 000 g/mol. Porównywalna z PE-HD gęstość i zdecydowanie wyższa masa molowa zadecydowały o znacznie lepszych parametrach mechanicznych PE 500 w porównaniu do PE-HD.

PE 500 różni się od PE 300 między innymi

 • wyższą od PE 300 odpornością na zerwanie
 • większym wydłużeniem przy zerwaniu, lepszą udarnością i ciągliwością
 • lepszą wytrzymałością długookresową
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi i mniejszym zużyciem ciernym
 • większą odpornością na zużycie wywołane cięciem
 • niższą minimalną temperaturą pracy

Zastosowanie PE 500

 • w ogólnej budowie maszyn do wykonywania elementów niezbyt obciążonych mechanicznie – głównie poddanych obciążeniom uderzeniowym, często w towarzystwie niskich temperatur (np. wytwornice lodu)
 • pomimo lepszych od PE 300 właściwości ślizgowych nie jest stosowany w aplikacjach związanych z intensywną pracą cierną ten obszar zarezerwowany jest dla innego typu PE
 • w branży przetwórstwa żywności – głównie mięsa i ryb – powszechnie wykonuje się z niego:
  •  deski do krojenia produktów spożywczych
  •  stoły rozbiorowe
  •  kloce rzeźnicze
 • dobra udarność w niskich temperaturach zadecydowała o zastosowaniu PE 500 na wyłożenia ścian w chłodniach, do produkcji odbojowych listew ochronnych w obiektach handlowych i magazynowych
 • polimer ten znalazł swoje zastosowanie również w budowie obiektów sportowych – sprawdził się jako materiał na bandy lodowisk.

Ofertę dostawy stanowią półprodukty w postaci:

 • płyt prasowanych i heblowanych (w zakresie dużych grubości)
 • płyt ekstrudowanych (w zakresie małych grubości)

Poza półproduktami standardowymi oferujemy możliwość dostarczenia:

 • płyt o właściwościach antystatycznych lub łatwoprzewodzących
 • płyt o właściwościach samogasnących
 • płyt stabilizowanych na działanie UV
 • płyt w różnych formatach i kolorach niestandardowych
 • płyt temperowanych o obniżonym poziomie naprężeń wewnętrznych
 • płyt wykonanych z regeneratu
 • profili oraz innych elementów gotowych wykonanych według dokumentacji Klienta
 • płyty zapobiegają rozmnażaniu się bakterii

 

Polietylen o ultra wysokiej masie molowej PE 1000 (PE-UHMW) – ten typ PE zajmuje szczególne miejsce pośród polietylenów. Jego masa molowa jest 10 do 30 razy większy od standardowego polietylenu PE-HD. Jej mierzona wiskozymetrycznie wartość zawiera się w granicach od 3 mln do 10,5 mln g/mol.

PE 1000 wyróżnia się:

 • bardzo dużą odpornością na zużycie cierne oraz bardo dobrymi właściwościami ślizgowymi -dobrymi partnerami w parach pracujących ślizgowo są metale, drewno oraz inne tworzywa
 • bardzo dużą wytrzymałością na zginanie oraz udarnością
 • wysoką odpornością chemiczną oraz właściwościami antyadhezyjnymi
 • bardzo wysoką udarnością z karbem oraz odpornością na powstawanie pęknięć naprężeniowych
 • dobrą odpornością na rozrywanie w podwyższonych temperaturach
 • wyjątkowo niską minimalną temperaturą pracy sięgającą – 250°C
 • właściwościami tłumienia drgań (cichobieżna praca współpracujących elementów)

Zastosowania PE 1000

 • w budowie maszyn do wytwarzania różnych elementów narażonych przede wszystkim na zużycie cierne, jak np.:
  • listwy i prowadnice ślizgowe, koła zębate, koła łańcuchowe
  • ślimaki transportowe, zgarniaki, sita, cedzaki, blaty robocze maszyn
 • dla ochrony przed ściernym działanie przemieszczającego się kruszywa oraz celem zapobieżenia przywierania materiałów sypkich do powierzchni tworzywem wykładane są powierzchnie:
  • silosów, przenośników korytowych
  • powierzchnie ładunkowe samochodów i wagonów kolejowych
 • bardzo wysoka udarność sprawiła, że z PE 1000 produkuje się:
  • odbojnice, bandy lodowisk
  • różnorakie elementy narażone na obciążenia udarowe lub uderzeniowe w towarzystwie niskich temperatur.

Czytaj dalej Wyjaśnienie PE 500 a UHMW 1000 HDPE, ? pytania, wskazania, ceny, dane, Zastosowania PE 1000 w budowie maszyn do wytwarzania różnych elementów narażonych przede wszystkim na zużycie cierne, jak np.: listwy i prowadnice ślizgowe, koła zębate, koła łańcuchowe ślimaki transportowe, zgarniaki, sita, cedzaki, blaty robocze maszyn dla ochrony przed ściernym działanie przemieszczającego się kruszywa oraz celem zapobieżenia przywierania materiałów sypkich do powierzchni tworzywem wykładane są powierzchnie: silosów, przenośników korytowych powierzchnie ładunkowe samochodów i wagonów kolejowych bardzo wysoka udarność sprawiła, że z PE 1000 produkuje się: odbojnice, bandy lodowisk różnorakie elementy narażone na obciążenia udarowe lub uderzeniowe w towarzystwie niskich temperatur.

Demineralized water pipes AMARGO, instead steel tubes / pipe, polyethylene, króćce do płaszcza zbiornika wody demi, polietylenowa HDPE konstrukcja,uszczelki płaskie,króćce zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 14015,remonty zbiorników wody po uzdatnianiu demineralizacji,naprawy, renowacje rurociągów gumowanych stalowych,koncepcje przeprowadzania remontu naprawy, położenia nowej powłoki odpornej chemicznie na wodę demi,pytania, sugestie, porady, wskazówki, doradztwo techniczne profesjonalistów, wiele lat doświadczenia, mnóstwo realizacji, referencji, z tworzyw sztucznych, nowoczesne zastosowania,blog, opisy,lektura,parametry, dane techniczne

Klienci pytają, my wyceniamy, oferujemy, doradzamy…

14 LAT doświadczenia!

Oferta AMARGO to oprócz półproduktów z tworzyw sztucznych – także nietypowe realizacje – wykonania na zamówienie …….

Przykład zapytania na wykonanie systemu rur / rurociągów wody zdemineralizowanej… takich nietypowych zastosowań mamy wiele… gdyż oferowane tworzywa i metody obróbcze są bardzo wdzięczne / podatne na „modelowanie”…

Poniżej zapytanie, a już niedługo zamieścimy zdjęcia z realizacji… Tymczasem na stronie firmowej możecie poczytać o materiale bazowym:

rurach polietylenowych PE HD klasy PE 80 / 100 RC

rury z materiału PE 100 RC (Resistant to Crack) odporne na obciążenia punktowe oraz zarysowania

kształtki do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego,

płytach PE HD lub PP  http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

spoiwie – drucie spawalniczym PE  i PP http://www.amargo.pl/druty_spawalnicze.html

urządzenia do spawania / zgrzewania http://www.amargo.pl/urzadzenia_reczne.html

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji podobnych produktów / wyrobów / aplikacji ! 🙂 http://www.amargo.pl/aplikacje_spawane.html

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

 

Oto owe zapytanie:

 

Witam! Proszę o przedstawienie oferty na rurę spustową z materiału PE.

Zakres dostawy wg załączonego rysunku połączenie kołnierzowe, kolano, rura, trójnik. W rurociągu będzie przepływać woda zdemiralizowana o temperaturze 16st. C. Na rysunku materialy sa wydane jako stal nierdzewna ale jest zgoda na zamianę na PE. Proszę dodatkowo zaproponować standardowe obejmy do zamocowania rury. W razie pytań proszę o kontakt.

Z powazaniem

 

Jeśli macie podobne zapytania – zapraszamy śmiało, piszcie, mailujcie…

nieco info z naszej firmowej:

Czytaj dalej Demineralized water pipes AMARGO, instead steel tubes / pipe, polyethylene, króćce do płaszcza zbiornika wody demi, polietylenowa HDPE konstrukcja,uszczelki płaskie,króćce zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 14015,remonty zbiorników wody po uzdatnianiu demineralizacji,naprawy, renowacje rurociągów gumowanych stalowych,koncepcje przeprowadzania remontu naprawy, położenia nowej powłoki odpornej chemicznie na wodę demi,pytania, sugestie, porady, wskazówki, doradztwo techniczne profesjonalistów, wiele lat doświadczenia, mnóstwo realizacji, referencji, z tworzyw sztucznych, nowoczesne zastosowania,blog, opisy,lektura,parametry, dane techniczne

pytania, potrzebujecie wykroplić wodę z biogazu, osuszyć biogaz, zastosować odwadniacz,do montażu w pomieszczeniu, na ścianie,w ziemi, na śmietnisku, wysypisko śmieci komunalnych,Wygraliśmy konkurs ofertowy i rozpoczynamy realizację kompleksowej dostawy elementów instalacji biogazu, w projekcie rekultywacji, istniejących kwater składowiska, odpadów komunalnych, PE HD instalacji ujęcia, odwodnienia i przesyłu biogazu: studnia odgazowująca wraz z obudową, pokrywą i głowicą, rury filtrowe PE 80 SDR 11 perforowane, studnia kondensatu, studnia połączeniowa – kolektor zbiorczy, indywidualne odwadniacze, centralny odwadniacz butelkowy

potrzebujecie wykroplić wodę z biogazu, osuszyć biogaz, zastosować odwadniacz – dobrze trafiliście.

przykład oferty tutaj:

http://www.amargo.pl/zastosowania.html#z20

odwadniacze biogazu, do montażu w ziemi i w środku pomieszczenia, w kontenerze, odwadnianie gazu z wysypisk śmieci, PE HD
odwadniacze biogazu, do montażu w ziemi i w środku pomieszczenia, w kontenerze, odwadnianie gazu z wysypisk śmieci

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a8

zabudowa rur gazu wysypiskowego,studnia zbiorcza biogazu, odwadniacze, kinetyczne,zgrzany kolektor
zabudowa rur gazu wysypiskowego,studnia zbiorcza biogazu, odwadniacze, kinetyczne,zgrzany kolektor

http://www.amargo.pl/zastosowania.html#z18

kolektor biogazu, odwadniacze, połączenia zbiorcze,rury kołnierze, polietylenowe, zbiór gazu z wysypiska śmieci, do spalania, do agregatu prądotwórczego
kolektor biogazu, odwadniacze, połączenia zbiorcze,rury kołnierze, polietylenowe, zbiór gazu z wysypiska śmieci, do spalania, do agregatu prądotwórczego

http://www.amargo.pl/zastosowania.html#z19

skrzynia z polietylenu, obudowa zbioru rur pe hd,kolektor zbiorczy, rozdzielacz bio gazu wysypiskowego, zawory regulacyjne, rura dużej średnicy polietylenowa
skrzynia z polietylenu, obudowa zbioru rur pe hd,kolektor zbiorczy, rozdzielacz bio gazu wysypiskowego, zawory regulacyjne, rura dużej średnicy polietylenowa

jeśli macie podobne potrzeby to piszcie – dobierzemy również odpowiedni typ, wielkość, sposób montażu

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania od Klienta:

Witam

Podaje dane:

średnica rurociągu dn150

przepływy biogazu – max 200m3/h

przepływ biogazu – śred 120m3/h

biogaz dobowo – 2500-4000m3/dobę

zawartości wilgoci niestety nie mierzymy – proszę przyjąć przeciętną zawartość jaka się pojawia na innych oczyszczalniach.

Zawartość metanu – około 60-62% a dwutlenku węgla 35-37% wartość opałowa

22MJ/m3 (nie jestem w stanie podac metodyki pomiaru laboratorium zewnetrzne)

 

Proszę do oferty cenowej dołączyć rysunki wymiarowe i sposoby posadawiania w gruncie. Na razie zastanawiamy się jak temat najprościej u nas załatwić bo mamy kilka odwadniaczy ręcznych na trasie rurociągu (w tym 4 w ziemi) Pozdrawiam