Zbiornik na osady na wymiar

Zbiornik na osady do zakładów komunalnych, do stacji oczyszczania ścieków i wszelkich innych przedsiębiorstw, gdzie występują osady, woda brudna, popłuczyny.

Czytaj dalej Zbiornik na osady na wymiar

Światowy Dzień Gleby

W Światowy Dzień Gleby przypominamy, że tworzywo sztuczne służy ochronie środowiska! 

Czytaj dalej Światowy Dzień Gleby

Wanna ociekowa dla toru awaryjnego, stanowisk rozładunku cystern

Wanna ociekowa dla toru awaryjnego, chemoodporna taca punktu rozładunku chemikaliów, zabezpieczenie środowiska przed niekontrolowanym wyciekiem substancji żrących

Czytaj dalej Wanna ociekowa dla toru awaryjnego, stanowisk rozładunku cystern

Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu, taca ociekowa, punkt rozładunku kwasu siarkowego, punkt rozładunku kwasu solnego, BHP, zgodny z przepisami TDT, dostawa, montaż, instalacja do rozładunku kwasu,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu siarkowego o stężeniu do 94% (z uwzględnieniem zdolności do rozładunku kwasu solnego o stężeniu do 34%) z cystern kolejowych, zgodnej z przepisami ochrony środowiska oraz TDT, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnej instalacji do rozładunku kwasu.

Czytaj dalej Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu, taca ociekowa, punkt rozładunku kwasu siarkowego, punkt rozładunku kwasu solnego, BHP, zgodny z przepisami TDT, dostawa, montaż, instalacja do rozładunku kwasu,