Instalacja podchlorynu sodu, dawkownik NaOCl 15% 1000×1500 mm, zbiornik chemoodporny,

AMARGO z dumą prezentuje swoje zbiorniki chemoodporne, które znajdują zastosowanie w wielu branżach. Wykonujemy je z najwyższej jakości niekorodującego, wytrzymałego materiału, ponieważ w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy bezkompromisowi …

Czytaj dalej Instalacja podchlorynu sodu, dawkownik NaOCl 15% 1000×1500 mm, zbiornik chemoodporny,

atestowany, certyfikowany, do celów p.poż, do hydrantów, do pomp zasilania, do pomp zbiornik, do wbudowania w pomieszczeniu, do wody, króćce zbiornika, magazynowych cieczy zasilenie zestawów pomp” „właz inspekcyjny do zbiornika z tworzywa, modułowy zbiornik, możliwość sprawdzenia czyszczenia serwisu montażu czujników poziomu pływaka przelewu” „wytrzymała konstrukcja z polipropylenowych sandwichowych kasetonów paneli płytowych PP certyfikowany obliczenia”, na miejscu zbiornik, p.poż, pp, przenośny zbiornik, rozwiązanie p.poż, sprawdzone, straż zbiorniki, w istniejącym pom zbiorniki, wody pitnej, wykonanie montaż na miejscu wewnętrzny” „możliwość przesuwania przenoszenia zasobnika wody pitnej w pomieszczeniu pokoju bezciśnieniowa instalacja szczelna wiele lat bez korozji” „na zamówienie wykona, z płyt pp, zapasowych, zapasu wody pitnej, zbiornik, zbiornik płytowy, zlecę zbiornik do piwnic pomieszczenia nie ma opcji wniesienia

Zbiorniki przeciwpożarowe wykonywane na miejscu przez ekipy AMARGO
zbiornik z tworzywa PP-C paneli komorowych żebrowanych wzmacnianych jako zapas p.poż lub wody pitnej podłączenie do zestawów pomp, króćców instalacji, przelewów itd.

zlecę zbiornik do piwnic pomieszczenia nie ma opcji wniesienia, wykonanie montaż na miejscu wewnętrzny" "możliwość przesuwania przenoszenia zasobnika wody pitnej w pomieszczeniu pokoju bezciśnieniowa instalacja szczelna wiele lat bez korozji" "na zamówienie wykonane ustalone zaprojektowane króćce kołnierzowe luźny kołnierz powlekany PE PP PVC do podłączenia zasilania pomp" "spawanie zbiorników przeciwpożarowej wody, do celów p.poż, zapasu wody pitnej, zapasowych, magazynowych cieczy zasilenie zestawów pomp" "właz inspekcyjny do zbiornika z tworzywa, możliwość sprawdzenia czyszczenia serwisu montażu czujników poziomu pływaka przelewu" "wytrzymała konstrukcja z polipropylenowych sandwichowych kasetonów paneli płytowych PP certyfikowany obliczenia" "wzmocnienia wewnętrzne zbiornika z tworzywa do pomieszczenia piwnicznego podpiwniczenie buforowy PP PE atest PZH" "zbiornik p.poż wody z płyt polipropylenowych komorowych kasetonowych żebrowanych paneltim PP-C amargo
zlecę zbiornik do piwnic pomieszczenia nie ma opcji wniesienia, wykonanie montaż na miejscu wewnętrzny” „możliwość przesuwania przenoszenia zasobnika wody pitnej w pomieszczeniu pokoju bezciśnieniowa instalacja szczelna wiele lat bez korozji” „na zamówienie wykonane ustalone zaprojektowane króćce kołnierzowe luźny kołnierz powlekany PE PP PVC do podłączenia zasilania pomp” „spawanie zbiorników przeciwpożarowej wody, do celów p.poż, zapasu wody pitnej, zapasowych, magazynowych cieczy zasilenie zestawów pomp” „właz inspekcyjny do zbiornika z tworzywa, możliwość sprawdzenia czyszczenia serwisu montażu czujników poziomu pływaka przelewu” „wytrzymała konstrukcja z polipropylenowych sandwichowych kasetonów paneli płytowych PP certyfikowany obliczenia” „wzmocnienia wewnętrzne zbiornika z tworzywa do pomieszczenia piwnicznego podpiwniczenie buforowy PP PE atest PZH” „zbiornik p.poż wody z płyt polipropylenowych komorowych kasetonowych żebrowanych paneltim PP-C amargo

na zamówienie wykonane ustalone zaprojektowane króćce kołnierzowe luźny kołnierz powlekany PE PP PVC do podłączenia zasilania pompspawanie zbiorników przeciwpożarowej wody, do celów p.poż, zapasu wody pitnej, zapasowych, magazynowych cieczy zasilenie zestawów pompwłaz inspekcyjny do zbiornika z tworzywa, możliwość sprawdzenia czyszczenia serwisu montażu czujników poziomu pływaka przelewuwytrzymała konstrukcja z polipropylenowych sandwichowych kasetonów paneli płytowych PP certyfikowany obliczeniawzmocnienia wewnętrzne zbiornika z tworzywa do pomieszczenia piwnicznego podpiwniczenie buforowy PP PE atest PZHzbiornik p.poż wody z płyt polipropylenowych komorowych kasetonowych żebrowanych paneltim PP-C amargozlecę zbiornik do piwnic pomieszczenia nie ma opcji wniesienia, wykonanie montaż na miejscu wewnętrzny
http://amargo.pl/zastosowania.html#z42

42. Zbiornik zapasowy/buforowy wody uzdatnionej na stacji uzdatniania o pojemności 75 m3 wykonany z tworzywa – polipropylenu homopolimeru grubość 15 mm wraz z niezbędnymi wzmocnieniami, konstrukcją stalową zewnętrzną oraz armaturą i wyposażeniem.
Prezentujemy Państwu ostatnio budowany dla jednego z naszych Klientów zbiornik zapasowy wody pitnej uzdatnionej o pojemności aż 75 m3. Zbiornik pierwotnie miał być wykonany z modularnych kasetonów żebrowanych MOD 20 PP polipropylen copolimer integralnie wtryskiwanych odciążanych w procesie produkcji za pomocą proforów.
Wymagania projektowe opisujące tego typu aplikację to przykładowo:
Użyte materiały -€“ kasetony konstrukcyjne powinny być odporne na poddawanie stałymi obciążeniami statycznymi, chemicznymi lub korozyjnymi. W odróżnieniu do płaskich arkuszy płyt kasetony posiadają budowę przestrzenną, to znaczy z jednej strony powierzchnia jest gładka jak powierzchnia płyty, a z drugiej strony wykonana jest kratownica o wysokości żebra 80 mm i rozstawie w obu kierunkach co 100 mm. Wzmacniana konstrukcyjna struktura przypomina swym układem plaster miodu. Dzięki takiej budowie zbiorniki wykonane z kasetonów polipropylenowych PP charakteryzują się znacznie większą wytrzymałością, stabilnością i sztywnością.
Dane techniczne materiałów do zabudowy:
Gęstość (wg PIB) 826 kg/m3.
Moduł elastyczności (wg EN ISO 527) 1347 / 1493 (bending / tension) MPa.
Napreżenie przy granicy plastyczności (wg EN ISO 527) 24,6 MPa.
Wydłużenie przy granicy plastyczności (wg EN ISO 527) 7,5 %.
Średni współczynnik wydłużenia termicznego (64 0528) 122 * 10-6/K.
Twardość Shore’a (wg EN ISO 868) 65.
Udarność Charpy (wg EN ISO 179) + 23°C – 18,1; – 20°C – 9,2 kJ/m2.
Klasa palności -€“ produkt normalnie zapalny.
Atest MOD 20 TUV nr 150/04/07/02/0.
Atest MOD 25 TUV nr 151/04/07/02/0.
Atest ITC nr 472100674.
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/01/2007.
Produkt wykonany zgodnie z norma PN 35-195-04.
Poszczególne elementy o wymiarach 1000×1000 mm typ AMARGO PP VARIO MOD 20 (grubość konstrukcyjna 80 mm, wzmocnienia jednostronne -€“ główne żebra konstrukcyjne w rozstawie co 100 i 200 mm, podwójne wzmocnienie wzdłużne z możliwością cięcia elementu na wymiar 50% nominalnego) lub 1200×1200 mm dzięki swym wymiarom mogą być wprowadzone przez otwory drzwiowe i będą na miejscu instalacji spawane ekstruzyjnie -€“ spawarką do tworzyw termoplastycznych -€“ ekstruderem z pełną regulacją parametrów spawania (temperatura masy tworzywa oraz powietrza zadana / rzeczywista) z własnym pociągiem drutu spawalniczego fi 4 lub 3 mm w kolorze naturalnym, z rodzimego materiału.
Z racji na różne współczynniki płynięcia materiału wymagane jest by spawacz tworzyw posiadał ważną autoryzację dostawcy technologii oraz stosowne uprawnienia do spawania tworzyw termoplastycznych potwierdzone pisemnie.
Celem ograniczenia wpływu światła oraz z racji na konieczność utrzymania czystości (możliwość kontroli czystości, również w narożnikach) i atest PZH zbiornik zostanie wykonany z tworzywa w kolorze białym -€“ elementy konstrukcyjne -€“ żebrowane. Dopuszcza się jedynie zastosowanie płaskich płyt polipropylenowych PP-H jako przegrody wzmacniające oraz ewentualna pokrywa.
Opisane rozwiązanie gwarantuje całkowity brak korozji bez ograniczeń czasowych w trakcie wieloletniej eksploatacji oraz obojętność fizjologiczną.
Zbiornik będzie posiadał pokrywę z płyty PP-H w kolorze RAL 7032.
Dostawca powinien przedstawić aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający możliwość kontaktu wody pitnej z użytymi materiałami do budowy zbiornika.
Dostawca dokona we własnym zakresie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych i w miarę potrzeby zamontuje dodatkowe zewnętrzne obwiedniowe wzmocnienia z profili stalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez malowanie farbami chemoodpornymi
Zbiornik zostanie wyposażony w niezbędne króćce gwintowane i kołnierzowe (tuleja kołnierzowa PP przedłużana rurą + kołnierz luźny stalowy ocynkowany lub powlekany) -€“ ilość oraz rozstaw zostanie ustalony na etapie montażu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż zbiornika w pomieszczeniu na przygotowanym równym i stabilnym podłożu (które jest w stanie przenosić obciążenia od magazynowanej wody oraz zbiornika). Połączenie zbiornika z istniejącą i nowo projektowaną instalacją nie jest zakresem zamówienia.
Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, zaplecze socjalne (WC) oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej (wymagana moc chwilowa maksymalna rzędu 10 kW) i wody na czas prefabrykacji zbiornika.
Ostatecznie z racji zmiany gabarytów i pozostałych uwarunkowań zbiornik został wykonany z ekstrudowanych płyt polipropylenowych płaskich Polystone P G PP-H marki Roechling RAL 7032 -€“ arkusze z folią ochronną format 3000×1500 mm grubość 15 mm. Dodatkowo zastosowano obwiedniowe wzmocnienia stalowe ocynkowane oraz słupy pionowe spinające całą konstrukcję z racji na znaczną długość zbiornika -€“ przekraczającą 10 mb.
Jeśli są Państwo zainteresowani podobnym produktem prosimy o kontakt

„zlecę zbiornik do piwnic pomieszczenia nie ma opcji wniesienia, wykonanie montaż na miejscu wewnętrzny” „możliwość przesuwania przenoszenia zasobnika wody pitnej w pomieszczeniu pokoju bezciśnieniowa instalacja szczelna wiele lat bez korozji” „na zamówienie wykonane ustalone zaprojektowane króćce kołnierzowe luźny kołnierz powlekany PE PP PVC do podłączenia zasilania pomp” „spawanie zbiorników przeciwpożarowej wody, do celów p.poż, zapasu wody pitnej, zapasowych, magazynowych cieczy zasilenie zestawów pomp” „właz inspekcyjny do zbiornika z tworzywa, możliwość sprawdzenia czyszczenia serwisu montażu czujników poziomu pływaka przelewu” „wytrzymała konstrukcja z polipropylenowych sandwichowych kasetonów paneli płytowych PP certyfikowany obliczenia” „wzmocnienia wewnętrzne zbiornika z tworzywa do pomieszczenia piwnicznego podpiwniczenie buforowy PP PE atest PZH” „zbiornik p.poż wody z płyt polipropylenowych komorowych kasetonowych żebrowanych paneltim PP-C amargo”