Prace testowe, koncepcyjne, wdrożeniowe, badawcze nad wprowadzaniem do seryjnej produkcji skomplikowanych zbiorników z materiałów chemoodpornych, współpraca z biurem projektów w zakresie projektu i produkcji zbiorników, aparatury, wanien, mieszalników PE / PP

Firma AMARGO, jako nowoczesna firma specjalizująca się w wykonywaniu i wdrażaniu pełnych systemów chemoodpornych, chętnie podejmie współpracę z biurem projektowym w zakresie …

Czytaj dalej Prace testowe, koncepcyjne, wdrożeniowe, badawcze nad wprowadzaniem do seryjnej produkcji skomplikowanych zbiorników z materiałów chemoodpornych, współpraca z biurem projektów w zakresie projektu i produkcji zbiorników, aparatury, wanien, mieszalników PE / PP

Uszczelnianie powierzchni torowiska, ochrona podłoża przed rozlaniem kwasów, cieczy żrących, przed skażeniem środowiska

Instytucje Ochrony Środowiska, a także Minister Gospodarki, zwracają uwagę na bezpieczny przeładunek substancji niebezpiecznych. Na torowiskach i stanowiskach rozładunku cystern należy stosować tace ociekowe, które chronią glebę przed ewentualnym wyciekiem chemikaliów.

Nowoczesna, wysokospecjalistyczna firma …

Czytaj dalej Uszczelnianie powierzchni torowiska, ochrona podłoża przed rozlaniem kwasów, cieczy żrących, przed skażeniem środowiska

Zabezpieczenie stanowiska rozładunku cystern, zapezpieczenia przed wyciekiem, tace na torowisko, tace wychwytujące, tace awaryjne, ociekowe, zabezpieczenie podłoża, tace pod cysterny, Dz.U. Nr 243 poz. 2063 – Rozdział 2 §28 pkt. 2, Rozdział 4 §34 pkt. 2 oraz §38 pkt. 1, podłoże chemoodporne, zabezpieczenie chemoodporne, stacje paliw płynnych, przeładowanie ropy naftowej, zabezpieczenie miejsc przeładunku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 – Rozdział 2 §28 pkt. 2, Rozdział 4 §34 pkt. 2 oraz §38 pkt. 1) pragniemy Państwu przedstawić system zabezpieczania miejsc przeładunku materiałów niebezpiecznych, składający się z elementów wyprodukowanych przez wysokospecjalistyczną firmę AMARGO.

Czytaj dalej Zabezpieczenie stanowiska rozładunku cystern, zapezpieczenia przed wyciekiem, tace na torowisko, tace wychwytujące, tace awaryjne, ociekowe, zabezpieczenie podłoża, tace pod cysterny, Dz.U. Nr 243 poz. 2063 – Rozdział 2 §28 pkt. 2, Rozdział 4 §34 pkt. 2 oraz §38 pkt. 1, podłoże chemoodporne, zabezpieczenie chemoodporne, stacje paliw płynnych, przeładowanie ropy naftowej, zabezpieczenie miejsc przeładunku

RSM, RSMS, tace ociekowe, tace wychwytujące, misy awaryjne, roztwór saletrzano-mocznikowy, nawóz azotowy, BHP, UDT

RSM, czyli wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego, ma wiele zalet. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb i jest bardzo skuteczny przy wielu typach upraw. Sprawdza się i przy zbożu, i przy warzywach, i w sadach.

RSM należy przechowywać w specjalnych zbiornikach z odpowietrzeniem

Czytaj dalej RSM, RSMS, tace ociekowe, tace wychwytujące, misy awaryjne, roztwór saletrzano-mocznikowy, nawóz azotowy, BHP, UDT

Nie płacz nad rozlanym mlekiem! Tace ociekowe, ochrona środowiska, tace wychwytujące, bezpieczeństwo, BHP, misy wychwytujące, ochrona przed wyciekiem kwasu,

Na początku tygodnia w sanockiej mleczarni miał miejsce wypadek  – rozszczelnił się pojemnik z kwasem azotowym. Na szczęście niebezpieczna substancja została szybko zneutralizowana i nikomu nic się nie stało.

http://esanok.pl/2017/sanok-w-mleczarni-rozszczelnil-sie-pojemnik-z-kwasem-azotowym-nie-ma-zagrozenia-dla-ludzi-i-srodowiska-00e13dm.html

Aby uniknąć niebezpieczeństwa przeciekania szkodliwych cieczy do środowiska i zabezpieczyć podłoże przed skażeniem, należy stosować naczynia ociekowe. W przedsiębiorstwach, w których używa się agresywnych substancji, są one niezbędne.

Czytaj dalej Nie płacz nad rozlanym mlekiem! Tace ociekowe, ochrona środowiska, tace wychwytujące, bezpieczeństwo, BHP, misy wychwytujące, ochrona przed wyciekiem kwasu,