Przemysłowe stacje uzdatniania wody

Czytaj dalej Przemysłowe stacje uzdatniania wody

Zbiorniki do stacji uzdatniania wody

Czytaj dalej Zbiorniki do stacji uzdatniania wody

Zbiorniki do chemii z systemem grzewczym, wykonane z tworzywa sztucznego

Zbiorniki do chemii z systemem grzewczym – indywidualne projekty, spersonalizowane produkty dopasowane do potrzeb Użytkownika

Czytaj dalej Zbiorniki do chemii z systemem grzewczym, wykonane z tworzywa sztucznego

Dozowanie PIX-u, wyposażone zbiorniki tworzywowe na koagulanty

Dozowanie PIX-u i innych koagulantów wymaga w pełni wyposażonych zbiorników chemoodpornych – AMARGO wykona dla Ciebie taki zbiornik w klasie PREMIUM!

Czytaj dalej Dozowanie PIX-u, wyposażone zbiorniki tworzywowe na koagulanty

Zbiorniki dla stacji uzdatniania wody, chemoodporne, antykorozyjne

Zbiorniki dla stacji uzdatniania wody, wyposażenie zakładów komunalnych, zbiorniki i inne elementy tworzywowe na zamówienie

Czytaj dalej Zbiorniki dla stacji uzdatniania wody, chemoodporne, antykorozyjne

Budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników, zbiorniki koagulantów, wykładziny chemoodporne, dozowanie koagulantów, dawkowniki,

W AMARGO posiadamy wieloletnie doświadczenie, które zdobyliśmy przy pracy – realizacji skomplikowanych aplikacji, często nietypowych. Wymagało to od nas wiedzy inżynierskiej, technicznej intuicji oraz fachowych konsultacji z działami wdrożeniowymi. Wykorzystując to doświadczenie, oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie różnego rodzaju zbiorników, obejmującą między innymi:

Czytaj dalej Budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników, zbiorniki koagulantów, wykładziny chemoodporne, dozowanie koagulantów, dawkowniki,

Zbiornik koagulantu, instalacja podawania i dawkowania nadmanganianu potasu ze zbiornikami, instalacja magazynowania i podawania ługu sodowego, instalacja podhlorynu sodu, dawkownik, zbiorniki z PE 100 HD do koagulantu glinu, przechowywanie koagulantu glinu, króćce przyłączeniowe zbiorników ługu sodowego, zbiornik pojemność użytkowa Vu HDPE koagulantu,

Klient:
Witam, przesyłam zapytanie z rysunkami zbiorników z  wyspecyfikowanymi króćcami:

  1. Instalacja magazynowania i podawania koagulantu

– zbiornik kogulantu z PE 100 HD koagulantu   Glinu 1200×1500, Vu = 1500 l – 2 kpl

Czytaj dalej Zbiornik koagulantu, instalacja podawania i dawkowania nadmanganianu potasu ze zbiornikami, instalacja magazynowania i podawania ługu sodowego, instalacja podhlorynu sodu, dawkownik, zbiorniki z PE 100 HD do koagulantu glinu, przechowywanie koagulantu glinu, króćce przyłączeniowe zbiorników ługu sodowego, zbiornik pojemność użytkowa Vu HDPE koagulantu,

Oczyszczanie chemiczne, ścieki trudne, wysoka odporność chemiczna materiał użytych do budowy urządzeń, maszyn, aparatury, Układy chemiczne to technologie służące do oczyszczania, podczyszczania ścieków, trudno rozkładalnych biologicznie, Procesy te zachodzą głównie podczas chemicznego strącania, (koagulacja, neutralizacja, flokulacja) wspomaganego mechanicznym oddzieleniem zawiesiny, (flotacja, sedymentacja), wykorzystywane są w zakładach przemysłowych, do podczyszczania ścieków, zawierających metale ciężkie, (galwanizernie, trawialnie, fabryki akumulatorów), odznaczających się intensywną barwą, (np. ścieki z produkcji zapałek, ścieki z produkcji tkanin), charakteryzujących się wysokim ładunkiem, zawierających tłuszcze, emulsje, zapytania, fazy projektów, koncepcji rozwiązań, współpraca z projektantami, również na zasadzie umowy prowizyjnej, otwarcie na rynek, realia krajowe, interes własny, lobbowanie, wspieranie, przesuwanie środków z funduszy marketingowych, formy zarządzania biznesem.

DOKUMENTACJA DTR ZBIORNIKÓW PP – INSTALACJA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, stacje polielektrolitów

Temat może również dotyczyć zbiorników z chemoodpornych tworzyw – stosowanych jako mieszalniki, dozowniki, układy strącania, chemicznego oczyszczania, stacji polielektrolitów itd

·         Zbiorniki stosowane w układach frakcjonowania / sedymentacji / flokulacji oraz używane jako osadniki (w tym kaskadowe z układem przegród różnej wysokości) powinny być regularnie czyszczone (opróżniane z frakcji stałej). Zaleca się przyjąć odpowiednią stałą procedurę (w oparciu o wewnętrzną instrukcję zakładową) kontroli – oceny stopnia napełnienia komór osadnika, w zależności od intensywności prowadzonych procesów – eksploatacji oraz zawartości procentowych frakcji osadzających się. Zaleca się utrzymywanie elementów przeźroczystych w pełnym stopniu czystości – gdyż ocena zawartości komór osadnika oparta jest jedynie na metodzie wizualnej, bez zastosowania czujników oraz sond pomiarowych.
·         Do czyszczenia zbiornika używać metod wyłącznie nieinwazyjnych. Zakazuje się wszelkiego rodzaju skubania, skrobania, pukania, postukiwania, używania elementów ostrych (typu noże, śrubokręty, skrobaki naruszające strukturę materiału, powodujące – inicjujące efekt karbu itd.) – pod groźbą utraty gwarancji i nieuznania reklamacji powstałego uszkodzenia.
·         Zaleca się stosować głównie metodę rozmiękczania (z ewentualnym wcześniejszym podaniem odpowiedniej substancji chemicznej – po potwierdzeniu odporności zabudowanych materiałów), a następnie stopniowego wypłukiwania (strumieniem rozproszonym) zawartości zbiornika przy nieprzekraczaniu ciśnienia roboczego strumienia wody ponad 3 bary.
·         Celem zachowania pełnej ruchomości elementów kulowych zaworów należy minimum raz w miesiącu zastosować dwa pełne cykle otwarcia / zamknięcia. Celem wyeliminowania w dłuższej perspektywie czasowej wycierania gniazd zaworów oraz zabudowanego uszczelnienia – czynność należy wykonać przy braku naporu – zalegania cząstek stałych w osi pionowej zaworu. Użycie zbyt dużej siły – momentu obrotowego na dźwignię otwierającą zaworu może spowodować urwanie trzpienia lub pęknięcie boczne obudowy kuli wraz z gniazdem uszczelniającym.
·         Podłączenia wszelkich przewodów, rur, instalacji wykonywać w sposób nie generujący powstawaniu naprężeń, z zastosowaniem elementów kompensujących ewentualne efekty rozszerzalności liniowej temperaturowej.
 
Warunki gwarancji
·         Okres gwarancji wynosi 24 m-ce i liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży – F-ry VAT. Zobowiązanie dotyczy wyłącznie przeprowadzenia bezpłatnej naprawy i nie obejmuje roszczeń i klauzul dodatkowych. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
…..

Dla naszego Zleceniodawcy i Klienta końcowego przygotowujemy w ramach kompleksowej realizacji obsługi dostawy również pełną dokumentację typu DTR – techniczno – ruchową z określeniem zasad dostawy, transportu, montażu, użytkowania itd… tekst przykładowy dla tego konkretnego przypadku poniżej… jeśli macie podobne potrzeby prosimy o krótki sygnał zwrotny, informację, przygotujemy dedykowaną dokumentację do konkretnego zbiornika w konkretnym zastosowaniu !

więcej informacji, przesyłanie zapytań, konwersacje techniczne nt konkretnego zastosowania mieszalnika, stacji polielektrolitów, odcieków z osadów ściekowych, biofiltrów, systemów oczyszczania odcieków, ale i gazów złowonnych, kontakt poniżej, pytajcie moi mili śmiało:

AMARGO

innowacyjne aplikacje z tworzyw sztucznych

innovative plastics applications

http://www.amargo.pl/

http://www.amargo-plastics.com/

ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 758 88 27

tel. +48 22 244 29 38

tel. +48 22 201 24 03

fax +48 22 722 34 48

 

Kilka przykładów realizacji:

Koagulanty żelazowe PIX, zbiorniki Pe Pp,symbol 100, 110, 111, 112, 122, 113, 123, PIX jest koagulantem nieorganicznym opartym na trójwartościowym żelazie Fe3+
Koagulanty żelazowe PIX, zbiorniki Pe Pp,symbol 100, 110, 111, 112, 122, 113, 123, PIX jest koagulantem nieorganicznym opartym na trójwartościowym żelazie Fe3+
uchylna klapa zbiornika PE magazynowego PIX, dozowanie koagulantów, odpowietrzenie, nawiercone otwory w polietylenie HDPE płyta gr. 10 mm
uchylna klapa zbiornika PE magazynowego PIX, dozowanie koagulantów, odpowietrzenie, nawiercone otwory w polietylenie HDPE płyta gr. 10 mm
zbiornikowe instalacje, systemy do przesyłu, dozowania PIX siarczanu żelaza, z tworzyw sztucznych polipropylen, polietylen, polichlorek winylu lub stali wygumowanej
zbiornikowe instalacje, systemy do przesyłu, dozowania PIX siarczanu żelaza, z tworzyw sztucznych polipropylen, polietylen, polichlorek winylu lub stali wygumowanej
zbiornik z przeznaczeniem do PIX 113, wodny roztwór siarczanu żelaza, z tworzywa odpornego chem,PP PE, zawory kulowe PP, odporność chemiczna
zbiornik z przeznaczeniem do PIX 113, wodny roztwór siarczanu żelaza, z tworzywa odpornego chem,PP PE, zawory kulowe PP, odporność chemiczna

tworzywo do komór biofiltrów filtracji powietrza wysypiska kompostownie biofiltry skrubery absorbery przeznaczone dedykowane dobór techniczny PP panel AMARGrozwiązanie nowoczesne zamiast laminatu poliestrowo-szklanego wraz z konstrukcją stalową komór filtra węgla aktywnego dysze sterownia

 

zalecenia wytyczne wykonywania zbiorników z tworzyw polipropylenowych wg DVS UDT DiBt
zalecenia wytyczne wykonywania zbiorników z tworzyw polipropylenowych wg DVS UDT DiBt

Czytaj dalej Oczyszczanie chemiczne, ścieki trudne, wysoka odporność chemiczna materiał użytych do budowy urządzeń, maszyn, aparatury, Układy chemiczne to technologie służące do oczyszczania, podczyszczania ścieków, trudno rozkładalnych biologicznie, Procesy te zachodzą głównie podczas chemicznego strącania, (koagulacja, neutralizacja, flokulacja) wspomaganego mechanicznym oddzieleniem zawiesiny, (flotacja, sedymentacja), wykorzystywane są w zakładach przemysłowych, do podczyszczania ścieków, zawierających metale ciężkie, (galwanizernie, trawialnie, fabryki akumulatorów), odznaczających się intensywną barwą, (np. ścieki z produkcji zapałek, ścieki z produkcji tkanin), charakteryzujących się wysokim ładunkiem, zawierających tłuszcze, emulsje, zapytania, fazy projektów, koncepcji rozwiązań, współpraca z projektantami, również na zasadzie umowy prowizyjnej, otwarcie na rynek, realia krajowe, interes własny, lobbowanie, wspieranie, przesuwanie środków z funduszy marketingowych, formy zarządzania biznesem.