Zbiorniki magazynowe na media skrajne – kompleksowa obsługa instalacji chemoodpornej

Zbiorniki magazynowe na media skrajne

Przechowujesz w swoim zakładzie substancje agresywne? Zbiorniki magazynowe na media skrajne zapewnią ich bezpieczne przechowywanie!

Czytaj dalej Zbiorniki magazynowe na media skrajne – kompleksowa obsługa instalacji chemoodpornej

Podkładki, tace, ruszty ażurowe, PP-H, TALK, do komór autoklawów, z polipropylenowego, tworzywa, plastiku, wytrzymałego, na temperatury, oddziaływanie pary, gorącej, naciski, obciążenia, badania, certyfikaty, made in germany, UE, DE, isoform, layer pad, hollow, import, export, delivery to ue countries, free taxes

W procesie produkcji między innymi konserw od wielu lat stosuje się na skalę przemysłową sterylizację w autoklawach poziomych. Produkt spożywczy zapakowany w opakowaniu szklanych lub metalowym umieszczany jest na ażurowych podkładach i poddawany działaniu wysokiej temperatury.

Tace AMARKLAW® PP dzięki wysokiej jakości oraz bardzo dobremu stosunkowi ceny do żywotności znajdują nieocenione zastosowanie jako ekonomiczne ażurowe podkłady w procesie sterylizacji w autoklawach, zwłaszcza przy wielkoseryjnych procesach.

Czytaj dalej Podkładki, tace, ruszty ażurowe, PP-H, TALK, do komór autoklawów, z polipropylenowego, tworzywa, plastiku, wytrzymałego, na temperatury, oddziaływanie pary, gorącej, naciski, obciążenia, badania, certyfikaty, made in germany, UE, DE, isoform, layer pad, hollow, import, export, delivery to ue countries, free taxes

oferty cenowej na osadniki dwu i trzykomorowe wraz z komorami drenażowymi dla stacji uzdatniania wody, rysunki, przekroje, dobór, zbiornikach prostokątnych, dwukomorowych, trzykomorowych, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty, koszt, kalkulacja, wycena, magazynowanie dowy z płukania filtrów w ilości 7,0 m 3/d

treść zapytania i poniżej odpowiedź. o więcej danych proszę pytać przesyłając konkretne zapytanie:http://amargo.pl/pl/kontakt

uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na osadniki dwu i trzykomorowe wraz z komorami drenażowymi dla stacji uzdatniania wody w miejscowości… – obiekt ….- w załączeniu przesyłam dokładne rysunki i przekroje, myśle, że nie będzie problemu z doborem.

temat pilny- w trakcie realizacji.

Bardzo proszę o:
  1. Przesłanie oferty cenowej – ostateczna cena – już pod zakup- głównie zależy mi na zbiornikach prostokątnych dwu i trzykomowrowych
  2. Załączenie kart katalogowych oraz posiadanych aprobat proponowanych komór drenażowych w celu przedstawienia Zamawiającemu wniosków materiałowych do akceptacji
  3. Określenie minimalnego czasu niezbędnego na realizację zamówienia oraz wysyłkę towaru na plac budowy …….)
  4. Określenie kosztów transportu komór na plac budowy

Ze stacji wody odprowadzane są wody z płukania filtrów w ilości 7,0 m 3/d. Projektuje się zbiornik – osadnik trzykomorowy który gromadzić będzie osady wstępne wytrącane z popłuczyn wód spływających ze stacji wodociągowej. Popłuczyny po wytraceniu się osadów zostaną skierowane do tuneli drenażowych i poprzez warstwę filtracyjna spłyną do gruntu. Aby ochronić oczyszczalnię przed obciążeniem hydraulicznym w czasie płukania filtrów na stacji wodociągowej , dla popłuczyn projektuje się zbiornik trzy komorowy z otworami w przegrodach z czasem zatrzymaniem 2 godziny. Z osadnika wody pozbawione zawiesiny skierowane będą do tuneli drenażowych.

Projektowane zagospodarowanie działki.
Na działce inwestora zaprojektowano następujące obiekty podziemne ;
– Osadnik dwukomorowy na osady wstępne
Wymiary w rzucie ; długość l = 4160mm szerokość b = 2000 mm wysokość hc = 1160 mm
Powierzchnia zabudowy Fz = 8,32 m2
-Osadnik trzykomorowy na osady z popłuczyn ze stacji wody.
Wymiary w rzucie ; długość l = 4160mm szerokość b = 2000 mm wysokość hc = 2160 mm
Powierzchnia zabudowy Fz = 8,32 m2
-Tunele drenażowe
Wymiary w rzucie (D x H x S): 2,3 x 0,81 x 1,3 m szt 5
Powierzchnia zabudowy Fz = 6,90 x 3,30 = 22,77 m2
-Odprowadzenie wód popłucznych ze stacji wodociągowej przewodem z 160 PVC, SDR11 lub 17 długości l = 4,0 mb ( od stacji do zbiornika ),oraz przewody rozdzielcze do każdej komory drenażowej.
PCV 110, SDR 11 lub 17.


Powstałe podczas płukania filtrów popłuczyny odprowadzone będą do osadnika wstępnego popłuczyn, następnie do oczyszczalni ścieków, skąd odprowadzone będą poprzez drenaż rozsączający do ziemi na działce nr ewid. 217/2. Odprowadzenie wód popłucznych rozwiązane zostało w odrębnym opracowaniu technicznym z września 2014r.

Zbiornik – osadnik wstępny ścieków bytowych –

Korpus zbiornika dla zapewnienia sztywności wykonany jest z elementów ściennych, polipropylen PP z własnym żebrem (plaster miodu) łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego oraz zgrzewania ekstruderowego. Materiał stosowanym na elementy ścienne jest to polipropylen – nadaje on korpusowi zbiornika odpowiednią sztywność oraz szczelność. Dodatkowo płyty polipropylenowe mają wysoką odporność chemiczną na wody i ścieki agresywnym. Projektowany zbiornik poprzez zastosowane kominy do każdej komory zapewnia możliwość dostępu do wszystkich komór . Zbiornik pełniący funkcję osadnika wstępnego przed kontenerową oczyszczalnią ścieków typu BIOCLARE B- 95. Projektowany

zbiornik dwukomorowy przeznaczony jest do wytrącania osadów łatwo opadających i flotujących przed istniejąca oczyszczalnią ścieków po której ścieki oczyszczone odpływają do gruntu.

 

 

 

 

Projektowany osadnik wstępny trzykomorowy
Obliczenia osadnika części przepływowej
obliczeniowa ilość wód popłucznych = 7,0 m3/h, czas spływu 2 godziny
V = Qmaxh x 2 = 7,0 m3/h= 14,0 m3
Zaprojektowano osadnik trzykomorowy o wymiarach ;
długość l = 4160mm, szerokość b = 2000 mm, wysokość hc = 2160 mm
pojemność całkowita Vcz = 4,16 x 2,0 x 2,16 = 17,97 m3
pojemność j. czynna Vc = 4,16 x 2,0 x 1,76 = 14,64 m3
pojemność na magazynowanie osadów 14,64 – 7,20 = 7,44 m3
Osadnik wód popłucznych jest zaprojektowany jako zbiornik prostopadłościenny z podziałem na trzy komory z przegrodami które posiadają otwory przelewowe oraz włazami inspekcyjnymi do każdej komory. Osadnik do przeniesienia naporu gruntu przy pustym zbiorniku , posadowiony na zbrojonej płycie nośnej. W trzeciej komorze zainstalowano pompę do podnoszenia wody i przetłoczenia jej do komór drenażowych.
Pompa APP typ 50ADVS51.5, lub inna o tych samych parametrach i standardach ;
Q = max 420 l/min h = mah 22 m Silnik 1,5 kW

Zbiornik – osadnik na wody popłuczne ze stacji wodociągowej –

Korpus zbiornika dla zapewnienia sztywności wykonany jest z elementów ściennych, polipropylen PP z własnym żebrem (plaster miodu) łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego oraz zgrzewania ekstruderowego. Materiał stosowanym na elementy ścienne jest to polipropylen – nadaje on korpusowi zbiornika odpowiednią sztywność oraz szczelność. Dodatkowo płyty polipropylenowe mają wysoką odporność chemiczną na wody i ścieki agresywne. Projektowany zbiornik trzykomorowy poprzez zastosowanie kominów do każdej komory zapewnia możliwość dostępu do wszystkich komór . Zbiornik pełniący funkcję osadnika do wytrącania osadów łatwo opadających i flotujących zawartych w wodach popłuczynach ze stacji wodociągowej z którego następnie odprowadzane są do łupin/ komór drenażowych i do gruntu .

 

 

 

Komory drenażowe – projektowane
Czas spływu sklarowanych popłuczyn – 2 godzin
płukanie filtrów w stacji przyjęto co 4 doby
maksymalna ilość wód popłucznych wypływających ze stacji wodociągowej SW
Qmax h = 7,0 m3/h
Qśrd= 7,0 m3/d
Podczas wiercenia studni nr 1 stwierdzono następujący profil geologiczny:
0,0 – 0,30 m gleba
0,3 – 12,0 m piasek drobnoziarnisty, zapylony
12,1 – 17,6 m piasek średnioziarnisty ze żwirem i otoczakami
17,6 – 21,5 m ił warwowy czwartorzęd
współczynnik filtracji gruntu – k = 0,000174 -0,000293 = kśr = 0,000234 m/s
poziom wody – 5,5 do 6,20 m ppt
pojemność jednego tunelu wynosi = 1,60 m3
wymagana ilość tuneli wynosi 7,2 m3/d ; 1,6 m3 = 4,5 przyjęto 5 komór drenażowych
długość – l = 3,30 m – szerokość s = 1,38 x 5 = 6,90m – wysokość 0,76 m
Powierzchnia robocza infiltracji wynosi F = 6,90 x 1,30 = 8,97 m2
dla warstwy filtracyjnej o grubości warstwy tłucznia = 0,15 m
kubatura warstwy filtracyjnej wynosi Kf = 8,97 x 0,15 = 1,35 m3
Pod komory drenażowe projektuje się wymienić grunt rodzimy ; piasek zamulony na żwir płukany 16/32 warstwa wymiarach ; długość- 4,30 szerokość – 6,90 i wysokość – 1,50.
Zaprojektowane tunele rozsączające wykonane z zagęszczonego polietylenu HD PE. Korpus w kształcie litery U z odpowiednio wyprofilowanymi ścianami gwarantuje wysokie parametry wytrzymałościowe do 60 T nacisku według normy DIN 1072. Tunele posiadają certyfikat DIBt Niemieckiego Instytut Budownictwa.
Podstawowe parametry ; – Wymiary (D x H x S): 2,3 x 0,81 x 1,3 m
– Efektywna długość: 2,25 m
– Waga: 40 kg
– Materiał: Polietylen (HDPE)

 

i

Panie ……….. bardzo proszę o podesłanie kart katalogowych oraz aprobat proponowanych zbiorników celem przedstawienia jako wniosek materiałowy Zamawiającemu.

Proszę też o podesłanie oferty zgodnie z warunkami cenowymi, jakie wstępnie ustaliliśmy.

Dokumenty, o których mową są niezbędne, gdyż muszę je jak najszybciej przekazać Panu Dyrektorowi ……….., który koordynuje prace na obiekcie.

Czytaj dalej oferty cenowej na osadniki dwu i trzykomorowe wraz z komorami drenażowymi dla stacji uzdatniania wody, rysunki, przekroje, dobór, zbiornikach prostokątnych, dwukomorowych, trzykomorowych, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty, koszt, kalkulacja, wycena, magazynowanie dowy z płukania filtrów w ilości 7,0 m 3/d

jakie czujniki do zbiornika HDPE potrzebujesz? projektowanie i wytwarzanie zbiorników z tworzyw + urządzeń pomiarowych, sterujących, szeroki zakres, przyrządów, do pomiarów, poziomu, przepływu, ciśnienia, gęstości, lepkości, mętności, koncentracji osadu, poziomu warstwy osadu i pary.

Pytanie jakie masz potrzeby? Opisz je w miarę możliwości dokładnie i prześlij na adres produkcja@amargo.pl a my zajmiemy się resztą ! 🙂

Oferujemy szeroki zakres zbiorników z nowoczesnych odpornych tworzyw + seria przyrządów przeznaczonych do pomiarów poziomu, przepływu, ciśnienia, gęstości, lepkości, mętności, koncentracji osadu, poziomu warstwy osadu i pary.

Jeden z przykładów:

Zbiornik walczak pionowy HDPE specjalistyczny na fekalia do jednostek pływających, statków, jachtów, łodzi, kołnierze, króćce – wg projektu

Wykonujemy produkcję na zamówienie polietylenowych zbiorników fekaliów i innych cieczy. Montaż pod pokładami jednostek pływających różnej wielkości. Nietypowe wymiary, rewizje, kołnierze, króćce, odpowietrzenia.

Na zlecenie Klientów – w oparciu o indywidualne projekty / szkice / schematy / opracowania branżowe wykonujemy prefabrykację, produkcję, zgrzewanie / spawanie / spajanie  – zbiorników / podzespołów / elementów instalacji wielu typów.

Aktualnie są to zbiorniki polietylenowe (czarny polietylen HDPE klasy 300) z przeznaczeniem do obsługi systemów instalacji jednostek pływających typu łodzie rekreacyjne, jachty, statki użytkowe, kutry itp.

Systemy wyposażenia zbiorników, elementy napełniania / opróżniania (ciśnieniowo, poprzez odsysanie lub wypychanie sprężonym powietrzem), króćce (gwintowane, kołnierzowe, skręcane, Mobrey’a itd.) – do indywidualnego uzgodnienia. Nie są to zbiorniki standardowe – dostępne z pozycji magazynowej, każdy zbiornik jest indywidualnie produkowany, tak więc wszelkie modyfikacje, zmiany średnic / kształtów / grubości ścianek / wyposażenia / rozstawu śrub mocowań / króćców / przyłączeń / oznaczeń – są jak najbardziej możliwe i do wykonania bez zbędnych przeróbek i dopłat.

Możliwość montażu specjalistycznego wyposażenia – jak przykładowo pływakowe przemysłowe sygnalizatory poziomu firmy Mobrey. Zapewniają między innymi:

– pewną sygnalizację alarmu niskiego lub wysokiego poziomu (ustawienia Aparatury Kontrolno-Pomiarowej AKPiA)

– odporność na działanie osadzających się zanieczyszczeń na pływaku i częściach ruchomych (zanieczyszczenia takie mogą powodować nieprawidłową pracę standardowego sygnalizatora na przykład poprzez zaklinowanie części ruchomych)

Zapraszamy do przesyłania schematów wykonawczych celem określenia terminów wykonania i kosztów na adres produkcja@amargo.pl

zaślepki z płyt polietylenu do króćcy dużej średnicy zbiorników odporne na korozję wyczystki rewizyjne PE HD
zaślepki z płyt polietylenu do króćcy dużej średnicy zbiorników odporne na korozję wyczystki rewizyjne PE HD
wysoka jakość połączeń spawanych urząd dozoru technicznego dopuszczenia zgrzewanie polietylenu ekstruzyjnie UDT
wysoka jakość połączeń spawanych urząd dozoru technicznego dopuszczenia zgrzewanie polietylenu ekstruzyjnie UDT
właz do czyszczenia zbiornika okrągłego z polietylenu średnica dopasowana do walczaka leżącego
właz do czyszczenia zbiornika okrągłego z polietylenu średnica dopasowana do walczaka leżącego
odpowietrzenie kwadratowe z tworzywa do zbiornika śruby nierdzewne bez korozji skorodowania na lata eksploatacji
odpowietrzenie kwadratowe z tworzywa do zbiornika śruby nierdzewne bez korozji skorodowania na lata eksploatacji
określ wyposażenie zbiornika rozrysuj króćce rozstawy odległości wykonanie amargo ISO certyfikaty ce znak zbiornik PE
określ wyposażenie zbiornika rozrysuj króćce rozstawy odległości wykonanie amargo ISO certyfikaty ce znak zbiornik PE

odporne na ścieranie, wykładziny, powłoki, do umieszczenia we wnętrzu zbiornika, aparatu, urządzenia, maszyny, mocowanie kołkowe, śrubami, przytwierdzane punktowo, laminowane, żywicowane, warianty wykonania, kompleksowo, nowoczesne tworzywa, techniczne, specyfikacja, dane techniczne, certyfikaty, gwarancje, referencje, realizacje

zapytanie co do trudnościeralnych materiałów:

 

Witam Pana

Nawiązując do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę o ofertę na okładziny gumowe służące do wyłożenia wewnętrznych ścianek zbiornika. Zbiornik narażony jest na ścieranie wewnętrznej powierzchni. Wewnątrz dochodzi również do zawirowania przepływającego ściernego medium. Proszę o ofertę w dwóch wersjach: klejenie na zimno i poprzez wulkanizację w autoklawie (na gorąco).

Pozdrawiam

 

masz podobne potrzeby ? no to pisz śmiało, e-mail poniżej:

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:

świadectwo materiałowe do płyt z tworzyw sztucznych, PE HD, PP, komorowe, płaskie lite, certyfikaty, atesty, test report 2.2, 3.1, gdzie zamówić, indeks 2328121, Konstruktionsplatte, 2600 x 1000 x 51 PP-UV grau RAL7032 (PANELTIM)- 15 SZT, plyta konstrukcyjna, 2600 x 1000 x 51, PP-UV, grau RAL7032 (PANELTIM), Świadectwo materiałowe Materiał: PP grau

Wraz z produkowanym i dostarczanym materiałem dołączamy dokumenty jakościowe, w zależności od potrzeb, możliwości, metody produkcji, asortymentu….

świadectwo materiałowe

Test Report

Atesty PZH

Deklaracje Zgodności

Aprobaty

Znak CE,

Uzgodnienia jakościowe

itd.

Jeśli macie podobne wymagania – proszę pisać, pytać:

 

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

hydrofornia i zbiornik zapasu wody pitnej w szpitalu, formalne wymogi, aspekt higieniczny, certyfikaty, znak CE, tabliczki znamionowe, instrukcje techniczne ruchowe DTR, gwarancja, żywotność w latach, spięcie z instalacją budynku, króćce, spustowy, zasilania, przelewu, wskaźnik poziomu, strefa pożarowa, elementy REI120, wymiary zbiornika, nalewowy króciec DN65, ssawny z płytą antywirową, z płyt PP, spawany na miejscu, wzmacniany, z konstrukcją profili, na płycie żelbetowej

Staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie doboru zbiorników do systemu zapasu wody pitnej, zasilania instalacji sanitarnych placówek np. szpital, przychodnia, restauracja, hotel, zajazd, pensjonat, internat, dom pomocy społecznej itd.

Ze względu na wymogi przepisów odrębnych, ustaw, a także z uwagi na fakt komfortu użytkowania i bezpieczeństwa zazwyczaj wylicza się zapas wody minimalny niezbędny na czas braku zasilania 12 godzin.

I na taki bufor zapasu projektuje się pojemność czynną – użytkową zbiornika.

 

Masz pytania, potrzebę konsultacji, wyceny, doboru, rady co do praktycznych możliwości montażu w danym pomieszczeniu wewnętrznym – ?? PISZ śmiało!

 

hydrofornia pom. zbiornik wody pitnej szpital zapas 12-godzinny dla skrzydła szpitala poj. czynna 21 m 3
hydrofornia pom. zbiornik wody pitnej szpital zapas 12-godzinny dla skrzydła szpitala poj. czynna 21 m 3

Poniżej przykład roboczej korespondencji od Klienta i odpowiedzi, przykłady, porady…

Witam,

Temat zbiornika wraca dla zadania: ROZBUDOWA SZPITALA W……………

Zbliża się termin oddania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę i generalnie byśmy musieli się przymierzyć do dobrania tego zbiornika.  

Co musiałbym wysłać jeszcze, żeby taki zbiornik uszczegółowić ?? Czy macie jakieś sprawdzone napełnianie i spusty dla takich zbiorników. Na pewno byśmy chcieli za zbiornikiem dać zestaw hydroforowy.

Zbiornika musi mieć atest wody pitnej – rozumiem że to jest pewne ???

Architekt  już gniecie o pewne wytyczne. Muszę sprawdzić jeszcze pojemność – do końca tygodnia sprawdzę, czy wszystko mi gra z pojemnością i zapasem wody, ale nie powinna się ona dużo różnić od wysłanej koncepcji.

Poniżej pytanie od architekta – czy możemy już coś im odpowiedzieć – czy będzie wymagany fundament ???

„Witam

Proszę o informację jaki będzie potrzebny otwór montażowy w ścianie zewnętrznej pomieszczenia na zbiornik wody rezerwowej?

Czy pod zbiornikiem będzie potrzebny fundament lub wzmocniona posadzka – proszę o wytyczne.

Pozdrawiam

arch. ……………

 

Wysyłam też rzut pomieszczenie, proszę zobaczyć czy w takim pomieszczeniu złoży się ten zbiornik. Pomieszczenie będzie wysokie, około 4,70m i szerokie 3,00m, długości 10,80m.

 

Za informację z góry dziękuję

 

Odp:

Bazując na  karcie katalogowej AMARGPanel ® :

 

Z uwagi na wymiary elementów z jakich wykonywany jest zbiornika – kasetonowych panelowych płyt żebrowanych PP-CO AMARGPanel – mając na względzie racjonalność i ekonomię (minimalizacja odpadów) warto starać się by wymiar zbiornika był modulowany do wymiarów płyty panelowej PP czyli 2600x1000x51 mm.

Licząc pojemność użytkową i wymiary wewnętrzne zbiornika proszę również mieć na względzie wymienioną grubość ścianki 51 mm.

 

W kwestii podłoża – posadzka powinna być równa, gładka, wypoziomowana, bez zadziorów … z racji na wagę zmagazynowanej wody, zbiornika i wyposażenia – łącznie około 25 ton … – powinna być wykonana płyta żelbetonowa i jest to uwidocznione na przesłanym rysunku. Nie znamy podłoża, warstw gruntu i nośności… więc trudno nam się wypowiadać co do stabilności podłoża i konieczności dodatkowych prac fundamentowych.

 

Atest PZH jak najbardziej jest, w załączeniu przesyłamy.

 

Co do wysokości – staramy się by zbiornik nie był aż tak bardzo wysoki, gdyż wówczas wymagane są dodatkowe kosztowne wzmocnienia… tak więc jeśli jest możliwość to warto „pójść” w długość… skoro pomieszczenie na to pozwala.

 

Otwór w ścianie nie jest wymagany – jeśli mówimy o prefabrykacji w naszym zakładzie, dostawie elementów wnoszonych przez standardowe otwory drzwiowe i korytarze…. I montaż na miejscu…

 

Łączę pozdrowienia,

zbiornik wody zapasowej - pitnej poj. czynna 24m3 użytkowa 21 rzut przekrój panel króciec posadzka płyta żelbetowa ssawny
zbiornik wody zapasowej – pitnej poj. czynna 24m3 użytkowa 21 rzut przekrój panel króciec posadzka płyta żelbetowa ssawny

Galeria zdjęć, nowoczesne zbiorniki, systemowe rozwiązania, standardy światowe, spawy wg norm DVS, zgrzewy doczołowe, PP-H / DWU typ Alphaplus, odporność chemiczna atestowana, Rozładunek przemysłowego zbiornika, mat. polipropylen (beż RAL 7032 / czarny), polipropylenowego odpornego na medium chemiczne, – przechowywany będzie, FeCl3 (III) chlorek żelaza, Transport i montaż, silosa dźwigiem, na terenie zakładu, realizuje kompleksowo AMARGO, wraz z dopasowaniem króćców, wspawaniem skrzynki sterowniczej, w ustalonym miejscu, Określenie odporności chemicznej tworzywa, projekt, uzgodnienia projektu wykonawczego, atesty materiałowe, certyfikaty, dokumentacja DTR – techniczno – ruchowa, zalecenia eksploatacyjne, użytkowe…średnica zewnętrzna 2500 mm długość / wysokość 4690 mm, orurowanie kompletne, kontrola poziomu medium, spięcie z układem automatyki

Rozładunek przemysłowego zbiornika mat. polipropylen (beż RAL 7032 / czarny) polipropylenowego odpornego na medium chemiczne – przechowywany będzie FeCl3 (III) chlorek żelaza.
Transport i montaż silosa dźwigiem na terenie zakładu realizuje kompleksowo AMARGO wraz z dopasowaniem króćców, wspawaniem skrzynki sterowniczej w ustalonym miejscu.

Określenie odporności chemicznej tworzywa, projekt, uzgodnienia projektu wykonawczego, atesty materiałowe, certyfikaty, dokumentacja DTR – techniczno – ruchowa, zalecenia eksploatacyjne, użytkowe…

więcej info: www.amargo.pl

nowoczesne zbiorniki z tworzyw sztucznych pp-h homopolimer polipropylenowy wytrzymałe szczelne odporne produkcja
nowoczesne zbiorniki z tworzyw sztucznych pp-h homopolimer polipropylenowy wytrzymałe szczelne odporne produkcja

Realizujemy produkcję, dostawę, montaż zbiornika dwu płaszczowego na środki chemiczne… Krótki opis jak poniżej

Zbiornik na chemie, mat. polipropylen, przechowywany będzie chlorek żelaza (III) FeCl3 
pojemność 20 m3
– zbiornik dwupłaszczowy z płaskim dnem,
średnica zewn. 2500 mm, wysokość będzie ponad 4 m (nie wiem jaka szczelina będzie pomiędzy płaszczami)
króciec DN80 do napełniania
– króciec DN 80 do opróżniania
– mufa ½” do czujnika rozszczelnienia 
– mufa w górnej dennicy 2” do poziomu
– odpowietrzenie DN80
– właz w górnej dennicy skręcany na śruby fi 600

Klient pisał: zbiornik do chemii dwupłaszczowy 15 m3, gat PP-HD 🙂

inne zbliżone skalą trudności zbiorniki tutaj:  http://www.amargo.pl/blog/2014/06/11/zbiorniki-z-tworzywa-sztucznego-jako-elementy-skladowe-podczyszczalni-sciekow-przemyslowychzapytanie-o-wstepna-wycene-material-pe-czarny-skladniki-reaktor-fi-1900-mm-dno-stozkowe-h-ok-800-mm/

http://amargo.pl/zastosowania.html#z46

 

Foto GALERIA: